COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Carles Pursals

Director de l'Àrea de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés

Es pot construir la reputació d'una marca des de la responsabilitat social?

30.11.20

“Es necessiten més de 20 anys per a construir la reputació d'una marca i només 5 minuts per a destruir-la. Si penses en això, actuaràs de manera diferent”. Aquesta frase mítica va ser pronunciada per Warren Bufet, un dels homes més rics del món segons la revista Forbes.