COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Alicia Salamanca

Professora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social - URL

Quines millores suposa el nou Pla Estratègic de Serveis Socials? Més proximitat, visió comunitària i eix preventiu

27.01.21

Al mes de desembre es va fer públic el Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024. El pla va ser fruit del consens amb full de ruta entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Tercer Sector, els col·legis professionals, els ens locals i els agents econòmics i socials implicats.