COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Aleix Masramon Cruzate

Coordinador de Convivència i Acció Comunitària. Programes d’Acció Social

La cultura restaurativa com a punt de partida per caminar cap a la cultura de pau

10.11.22

L’Assemblea General de l’ONU va adoptar, el 25 de setembre del 2015, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. En aquests moments ens trobem en ple desplegament del pla.

La participació infantil en època de confinament

30.06.20

El binomi infants - confinament ha estat molt recurrent en els mitjans a nivell mediàtic ja que ha generat polèmica després que els nens i nenes estiguessin 40 dies sense sortir de casa.

La participació dels infants, un dret inexcusable que ens fa lliures

27.11.19

Sentim-nos responsables i caminem cap a un món on els drets de totes les persones, de totes les edats, siguin respectats i exercits.