Els centres d'esplai

Els centres del MCECC

NOM DEL CENTRE

POBLACIÓ

ZONA O TERRITORI

VALLS

Tarragona

TARRAGONA

Tarragona

MONTBRIÓ DEL CAMP

Tarragona

REUS

Tarragona

TARRAGONA

Tarragona

TARRAGONA

Tarragona

TARRAGONA

Tarragona

SALOU

Tarragona

LLORENÇ DEL PENEDÈS

Tarragona

CAMBRILS

Tarragona

BORGES DEL CAMP (LES)

Tarragona