Els centres d'esplai

Els centres del MCECC

NOM DEL CENTRE

POBLACIÓ

ZONA O TERRITORI

BORGES BLANQUES (LES)

Lleida

LLEIDA

Lleida

BELL-LLOC D'URGELL

Lleida

TORRES DE SEGRE

Lleida

LLEIDA

Lleida

LLEIDA

Lleida

LLEIDA

Lleida