Eines d’internet útils per a la recerca

La recerca acadèmica compta actualment amb múltiples recursos d'Internet que faciliten l'accés a informació i a publicacions pertinents per a la investigació, l'anàlisi de continguts acadèmics, la identificació d'autors, l'accés a múltiples entitats vinculades a la investigació i a camps específics de coneixement, així com l'accés a eines que faciliten el treball investigador. 

Conscient d'aquestes possibilitats, el vicedeganat de Recerca de la Facultat Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull posa a disposició del seu personal investigador, dels seus alumnes i del públic en general aquesta guia amb més de cent-vint recursos d'Internet per a la recerca acadèmica, dividida en vuit seccions principals, cadascuna amb una introducció orientativa. Per bé que són útils per a la recerca científica en general, els recursos seleccionats privilegien els camps de les ciències socials, en particular els camps socioeducatiu i d'intervenció social, corresponents a les àrees d'interès de la Facultat Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.

Els llibres i els articles acadèmics de referència constitueixen el material bàsic de tota recerca científica. A continuació, oferim alguns dels recursos més útils de cara a poder accedir a aquest material, tenint present que no tots els investigadors disposen de l'accés continu a les pàgines de pagament de les facultats que ofereixen el servei de descàrrega de llibres i/o articles. 

ACNP - Catalogo Italiano dei Periodici

https://acnpsearch.unibo.it/

Portal web del catàleg italià de revistes periòdiques gestionat per la Biblioteca de la Universitat de Bolonya juntament amb el Consiglio Nazionale delle Ricerche (Consell Nacional de la Recerca) italià. El portal ofereix un accés lliure a la cerca d'articles i documents en diferents idiomes, però és particularment útil per a la cerca de referències i articles en llengua italiana, la qual cosa no sempre és possible mitjançant els cercadors internacionals. No tots els articles i documents es poden descarregar, però es poden identificar. La quantitat d'articles disponibles o d'accés obert mitjançant el portal va en augment. És una eina útil per consultar la intensa producció acadèmica en llengua italiana, producció que no sempre es té en compte malgrat el seu valor informatiu i científic.

 

BASE – Bielefeld Academic Search Engine

https://www.base-search.net/

Es tracta probablement del motor de cerca de publicacions acadèmiques amb més contingut d’arreu del món. L'elabora la Biblioteca de la Universitat alemanya de Bielefeld. Incorpora la majoria de les bases de dades acadèmiques d'accés obert en diferents idiomes, consultable en vuit idiomes (incloent-hi el castellà). Actualment conté més de 124 milions de documents procedents de més de 6.000 fonts diferents. Permet accedir al 60 o 70% del text complet dels documents recuperats. Els seus índexs s'enriqueixen amb nous recursos de manera contínua.

 

CORE

https://core.ac.uk/

CORE és un recurs important d'Internet que té com a objectiu connectar les publicacions en accés obert de tot el món, permetent als usuaris d’accedir-hi sense restriccions. Actualment constitueix l'agregador més gran del món en accés obert als textos complets de literatura acadèmica. Aquest servei recull aproximadament 207.255.818 publicacions en accés obert, recopilades entre 10.286 proveïdors d’arreu del món.

 

Crossref DOI lookup

https://www.crossref.org/guestquery

Per bé que la majoria de llibres científics tenen un ISBN (International Standard Book Library), pot passar que el llibre que busquem o alguns dels articles que contenen tinguin també una assignació DOI (Digital Object Identifier). Aquesta pàgina web gratuïta permet buscar si una publicació en format llibre té també un DOI, permetent-ne, així, l’obtenció mitjançant recursos d'Internet d'accés a publicacions. Tot i que la doble assignació de llibres a un ISBN no sempre té un equivalent com a DOI, val la pena provar la possibilitat de l'existència d'un DOI per trobar el llibre científic que es busca en diferents formats.

 

Dialnet

https://dialnet.unirioja.es/

Dialnet és un portal de difusió de la producció científica hispana especialitzat en ciències humanes i socials el funcionament del qual es va iniciar el 2001. El portal està gestionat per la Fundació Dialnet de la Universitat de La Rioja. La base de dades, d'accés lliure, constitueix una hemeroteca virtual que conté els índexs de les revistes científiques i humanístiques d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica, incloent-hi també llibres (monografies), tesis doctorals, congressos, homenatges i altres tipus de documents. El text complet de molts dels documents està disponible en línia mitjançant la descàrrega des del portal.

 

FreeFull PDF

http://www.freefullpdf.com/#gsc.tab=0

Pàgina web creada amb l'objectiu de donar visibilitat i facilitar l'accés a material acadèmic com ara articles de revistes, tesis doctorals, documents de referència, etc., en format pdf. La web actua com una plataforma en la qual es poden buscar continguts per temàtica, noms d'autors, regions geogràfiques, etc., generant l'accés a una multiplicitat d'enllaços en els quals hi ha material relatiu a la recerca en format pdf, tot i que els resultats no hi apareixen jerarquitzats. És molt útil sobretot per cercar documents de difícil accés o material que no necessàriament apareix com a rellevant en els cercadors acadèmics més usuals.

 

ISBN espanyol

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn.html

Base de dades gestionada pel Ministeri de Cultura i Esport del Govern d'Espanya que conté la referència completa a totes les publicacions espanyoles identificades amb un ISBN (International Standard Book Library). El cercador permet identificar les publicacions pel número d’ISBN específic, text de cerca (títol exacte o àmbit temàtic), ordenant per títol, data d'edició i autors. Resulta particularment útil per a la cerca de títols en els idiomes oficials de l'Estat espanyol, així com per identificar si hi ha una traducció d'una obra específica originalment publicada en altres idiomes. També ofereix una base de dades de les editorials espanyoles.

 

JSTOR – Journal Storage Project

https://www.jstor.org/

El Journal Storage Project és un projecte de digitalització de revistes acadèmiques sense ànim de lucre i amb seu a Nova York. Actualment formen part dels arxius digitalitzats de JSTOR més de mil revistes en format imprès i digital amb text complet, a més de monografies seleccionades i altres materials de molta utilitat per a la recerca acadèmica. La disponibilitat dels articles en JSTOR està controlada per un sistema anomenat Moving Wall, que és, bàsicament, un acord entre JSTOR i els editors per demorar la publicació virtual de determinats articles, de manera que es poden trobar col·leccions completes de revistes, tret dels números publicats en els últims tres i cinc anys. El projecte permet dos tipus d'accessos: l'institucional (vinculat a les biblioteques) i el personal. Aquest últim sol oferir accés a menys material, però tot i així esdevé molt útil.

 

Latindex

https://www.latindex.org/latindex/inicio

El portal web de Latindex (originalment anomenat Sistema Regional d'Informació en Línia per a Revistes Científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal) és una base de dades acadèmica, sense ànim de lucre i de consulta gratuïta, especialitzada en revistes acadèmiques editades a Iberoamèrica. Ofereix també informació sobre revistes de temàtica llatinoamericanista editades fora de la regió. El sistema és fruit de la cooperació entre diferents institucions de 23 països iberoamericans.

 

Open Library

https://openlibrary.org/

Pàgina web que ofereix un ampli ventall de publicacions en diferents idiomes d'accés lliure gràcies als patrocinadors que fan possible tenir a disposició múltiples publicacions, des de literatura fins a obres de referència acadèmiques. Els recursos es troben ordenats en grans unitats temàtiques, però una eina de cerca permet accedir directament a les obres específiques. Alguns llibres estan disponibles en format àudio. El recurs es renova constantment, raó per la qual una obra que avui no està disponible pot estar-ho al cap d'un temps. Malauradament alguns dels llibres només permeten una visió parcial del text (com passa amb Google Books), però els membres subscrits al servei gaudeixen de més facilitats de consulta.

 

Persée - Portal de revues en sciences humaines et sociales

https://www.persee.fr/

Portal de cerca d'articles científics, llibres, actes de congressos, etc., sobre ciències humanes i ciències socials en llengua francesa generades bàsicament a França i Canadà, així com en alguns països d'Àfrica. Ofereix accés directe a la gran majoria del material que cita tot permetent descarregar-ne els continguts en format pdf. El portal permet també una cerca temàtica en anglès, tot i que els resultats remeten sempre a les publicacions en francès.

 

ZDB - Zeitschriften Datenbank

https://zdb-katalog.de/index.xhtml

El catàleg ZDB és un recurs desenvolupat gràcies a la col·laboració de diferents biblioteques privades i estatals dels països de llengua alemanya. Té el seu centre a la Biblioteca Estatal de Berlín. Permet la identificació de la producció acadèmica a nivell de revistes científiques en alemany i en altres idiomes, així com l'accés als articles de revistes publicades en format electrònic obert. A més de ser útil per identificar la producció científica alemanya sobre temes concrets, possibilita el fet de reconèixer les revistes alemanyes que publiquen directament en llengua anglesa. El seu motor de cerca és particularment útil atès que facilita realitzar les cerques amb un alt nivell de precisió.

La consolidació de les polítiques de democratització i socialització del coneixement, així com la tendència creixent cap a un accés lliure de la producció científica, ha afavorit la multiplicació de portals d'Internet que ofereixen recursos acadèmics digitals d'accés obert. En aquesta mateixa línia, diferents biblioteques universitàries espanyoles ofereixen accés lliure a nombroses revistes acadèmiques, permetent consultar directament els seus articles. Aquests recursos varien segons les àrees d'especialització de cada universitat i de cada plataforma, i de vegades limiten l'accés als articles corresponents a l'any en curs. Tot seguit, oferim els repositoris que poden resultar més útils en el camp de les ciències socials. 

AJOL - African Journals Online

https://www.ajol.info/

AJOL (African Journals Online) és una organització no governamental que, des de l'any 1998, treballa per augmentar l'accés global a revistes científiques amb revisió per parells publicades al continent africà, tot promovent-ne la divulgació i la disponibilitat en accés obert a la comunitat científica del món. Els continguts de les revistes incloses en aquest portal estan relacionats amb els àmbits de la salut, l'educació, el desenvolupament, les polítiques de govern, els ODS i la seva implementació, la cooperació, etc. El portal ha vist un creixement notable en els últims anys, fet que l’ha convertit en el més complet en el context de les publicacions africanes.

 

Dialnet

https://dialnet.unirioja.es/

Dialnet és un portal de difusió de la producció científica hispana especialitzat en ciències humanes i socials el funcionament del qual es va iniciar el 2001. El portal està gestionat per la Fundació Dialnet, de la Universitat de La Rioja, una entitat sense ànim de lucre creada el febrer de 2009 per a la gestió i desenvolupament d'una de les bases de dades de literatura científica del món de l'àmbit hispà i multilingüe.

 

DOAB (Directory of Open Acces Books)

https://www.doabooks.org/

DOAB (Directory of Open Access Books) és un portal de llibres multidisciplinari en accés obert amb text complet. Permet la localització de llibres revisats per parells i publicats sota llicències d'accés obert a nivell internacional i multilingüe. Ha estat desenvolupat per l’OAPEN Foundation en cooperació amb SemperTool, i fou llançat el 2012. El principal objectiu de DOAB és possibilitar el descobriment dels llibres en accés obert, convertint-se, d'aquesta manera, en una eina per a disciplines com les ciències socials i les humanitats.

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

https://www.doaj.org/

El DOAJ (Directory of Open Access Journals) és un portal de revistes d'accés lliure, científiques i acadèmiques, que compleixen amb estàndards d'alta qualitat com la revisió per parells i el control de qualitat editorial. Totes compleixen amb la condició de ser d'accés lliure per a tothom a partir del moment en què es publica, buscant així incrementar la visibilitat i facilitar l'ús de revistes científiques i acadèmiques d'accés lliure, promovent-ne l’ús i l’impacte. Inclou publicacions de tot el món i és multilingüe. Permet navegar per les revistes o cercar per articles a l'interior de moltes revistes, mitjançant una interfície.

 

Minerva ‒ Repositori de la Universitat de Santiago de Compostel·la

https://minerva.usc.es/

El repositori Minerva de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) té com a objectiu oferir la producció acadèmica d’aquesta universitat mitjançant cinc col·leccions: Arxiu Històric Universitari, Biblioteca, Docència i Innovació Educativa, R+D+I i Institucional. Les tesis de doctorat defensades a partir del 2011 a la USC s'allotgen obligatòriament en aquest repositori. Els treballs de fi de grau i els treballs de fi de màster es troben en la col·lecció «Docència i Innovació Educativa». Permet utilitzar diferents filtres per refinar els resultats de la cerca, així com registrar-hi un compte per a subscriure’s a col·leccions i rebre per correu electrònic les modificacions i les noves incorporacions. El cercador de la web permet accedir al conjunt de material mitjançant cerques temàtiques.

 

RACO (Revistes electròniques en accés obert)

https://www.raco.cat/raco/index.php/es/inicio/.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu de revistes des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes amb la principal finalitat d'augmentar-ne la visibilitat. Ofereix, a més, una modalitat avançada, anomenada RACO professional, per a aquelles institucions que volen fer servir la plataforma també com a eina de gestió i edició de revistes.

 

RCUB ‒ Universitat de Barcelona

https://revistes.ub.edu/

RCUB (Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona) és un portal vinculat a la biblioteca de la Universitat de Barcelona que recull revistes científiques especialitzades en diferents àmbits temàtics, editades o coeditades per la Universitat de Barcelona, incloent-hi revistes en curs de publicació i revistes científiques que ja no es publiquen però que estan disponibles en format digital. Permet la cerca per categories, entre les quals destaca la categoria de ciències socials.

 

RECYT (Repositori Espanyol de Ciència i Tecnologia)

https://recyt.fecyt.es/index.php/index/index

RECYT (Repositori Espanyol de Ciència i Tecnologia) és una plataforma de gestió, edició i accés al contingut de les revistes científiques espanyoles de qualitat contrastada creada per la FECyT (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia) amb l'objectiu de donar suport a la professionalització i internacionalització de les publicacions científiques en aquest país. L'eina permet reduir el temps i l'energia que tradicionalment es dedica a la publicació de revistes. A més, millora la qualitat de les publicacions des de molts punts de vista: fa més transparents les polítiques de publicació, millora la indexació dels articles, etc.

 

REDALYC

https://www.redalyc.org/home.oa

REDALYC (Xarxa de Revistes Científiques d'Amèrica Llatina i el Carib, Espanya i Portugal) és un portal acadèmic sense ànim de lucre per a la difusió en accés obert i multilingüe de l'activitat científica editorial d’arreu del món. Constitueix un sistema d'indexació, visibilitat, interoperabilitat, producció editorial i preservació. Així mateix, s'ha constituït en un sistema d'informació científica que proporciona indicadors al voltant de la publicació, la col·laboració i l'ús de literatura científica. Està impulsat per la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic, en col·laboració amb centenars d'institucions d'educació superior, centres de recerca, associacions professionals i editorials de tot el món.

 

ReDi

https://revistes.uab.cat/web/

ReDi (Revistes Científiques Digitals) és una eina del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona que ofereix suport als investigadors en la identificació de revistes científiques d'accés obert en format electrònic seguint criteris de qualitat que contribueixen a la difusió i la visibilitat de les revistes tot cercant de millorar-ne el posicionament en els cercadors d'impacte de referència.

 

REUNIDO ‒ Universitat d’Oviedo

http://reunido.uniovi.es/

Pàgina web del Servei de Publicacions de la Universitat d'Oviedo que proveeix diverses revistes en format electrònic facilitant l'accés en obert i sense restriccions a tot el seu contingut. Les temàtiques de les revistes estan vinculades a diferents àmbits temàtics, incloent-hi l'àmbit de l'educació, entre les quals destaca la revista d'investigació, formació i innovació en educació Aula Abierta; Magister. Revista de formación del profesorado e innovación educativa, i Riaices. Revista Iberoamericana de la Innovación y la Calidad de la Educación Superior, entre d'altres.

 

Revistes acadèmiques UOC

https://www.uoc.edu/portal/es/coneixement-obert/publicacions/revistes-academiques/index.html

Web de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que ofereix les revistes digitals d'accés obert impulsades pels estudis i/o centres de recerca de la UOC. Conté tant revistes científiques com divulgatives, en àmbits com ara educació, cultura, tecnologia, entre d'altres. Destaca la revista ETHE. International Journal of Educational Technology in Higher Education. El portal permet també accedir a les webs de les revistes tancades publicades per la UOC.

 

Revistes científiques Complutenses

https://revistas.ucm.es/

Portal de revistes científiques publicades per la Universitat Complutense de Madrid d'accés obert i gestionat per Edicions Complutense, que permet l'accés obert a 72 publicacions actives i 28 publicacions històriques sobre temàtiques diverses, entre les quals destaquen les ciències socials i les ciències de la salut. Són particularment interessants les revistes Trabajo Social; Sociedad e Infancias; Teknocultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales, i Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social.

 

Revistes de la Universitat de Granada

https://revistaseug.ugr.es/

Portal de revistes científiques d'accés obert editades per l'Editorial Universitat de Granada de l’àmbit de les ciències socials, les humanitats, les ciències de la salut, etc. Els articles es troben en diferents idiomes, i la recerca de continguts requereix haver d'entrar als índexs de cada publicació específica. En destaquen particularment DEDiCA. Revista de Educaçao e Humanidades; Etic@net. Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento; Modulema. Revista científica sobre Diversidad Cultural, i Trabajo Social Global, entre d'altres.

 

Revistes digitals UdG

https://revistes.udg.edu/

Repositori de revistes científiques d'accés obert publicades per la Universitat de Girona (UdG) sobre temàtiques diferents, entre les quals destaquen les humanitats i les ciències socials. És de particular interès la revista Pedagogia i Treball Social.

 

Revistes EHU

https://ojs.ehu.eus/

Portal de la Universitat del País Basc en el qual s'ofereixen, en accés obert, els continguts de les diferents revistes publicades per aquesta universitat o en col·laboració amb la institució. Destaquen, entre d’altres, les revistes Hegoa, dedicada als estudis de desenvolupament i cooperació, GizaEkoA. Revista Vasca de Economía Social; Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research, i la Revista de Psicodidáctica. El sistema de cerca de continguts transversals de les revistes resulta particularment útil, permetent identificar articles d'interès publicats en revistes de temàtiques diverses.

 

Revistes UA ‒ Universitat d’Alacant

https://revistes.ua.es/

Portal de revistes científiques de la Universitat d'Alacant que facilita la gestió i impulsa l'edició en accés obert de les revistes científiques que editen els departaments i instituts de recerca d'aquesta universitat. Entre les publicacions disponibles destaquen la revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social; el Journal of New Approaches in Educational Research; la Revista de Ciencias Sociales Ambos Mundos; Sociologiados. Revista de investigación social, i la Revista de Migraciones forzadas.

 

Revistes UCA ‒ Universitat de Cadis

https://revistas.uca.es/

Portal de revistes electròniques de la Universitat de Cadis que permet l'accés lliure a les publicacions periòdiques editades per aquesta universitat i que cerca contribuir a la difusió i visibilitat dels seus continguts compartint-ne el coneixement científic i acadèmic. Entre les diferents publicacions, moltes d'elles de l'àmbit de les ciències socials, destaquen Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, i ReSed. Revista de Estudios Socioeducativos.

 

Revistes UCLM ‒ Universitat de Castella-la Manxa

https://revista.uclm.es/

Web de la Universitat de Castella-la Manxa que ofereix, en accés lliure, els continguts de les revistes científiques publicades pels diferents departaments d'aquesta universitat, amb articles en llengua anglesa i castellana. Resulten particularment interessants les revistes Sin Objeto. Revista de Arte, Investigación, Políticas; Multiárea. Revista de didáctica, i Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete.

 

Revistes UDC ‒ Universitat de La Corunya

https://www.udc.es/es/publicacions/revistas/

Portal de revistes electròniques de la Universitat de La Corunya (UDC) en el qual hi ha totes les revistes editades en accés obert amb l'Open Journal System (OJS) de la UDC. En destaca la Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación i la Revista Latina de Sociología. El portal permet també accedir als índexs de les revistes històriques de la UDC, com ara Sociológica. Revista de pensamiento social.

 

Revistes UdL ‒ Universitat de Lleida

https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/44721

Repositori obert de la Biblioteca de la Universitat de Lleida (UdL) que permet la consulta i l'accés obert als articles complets de les revistes científiques publicades per la UdL o en col·laboració amb aquesta universitat. El portal permet també la cerca detallada per matèries del conjunt dels articles i ofereix el llistat dels últims articles rellevants publicats.

 

Revistes UMA ‒ Universitat de Màlaga

https://revistas.uma.es/

Portal de l'Editorial de la Universitat de Màlaga (UMA) que ofereix accés lliure en format digital als continguts de les revistes publicades pels diversos departaments de la universitat malaguenya, entre les quals destaca Innoeduca. International Journal of Technology and Education Innovation; la International Journal of New Eduction; Márgenes. Revista de Educación de la Universidad de Málaga; i Entreculturas. Revista de traducción y comunicación intercultural.

 

Revistes UMU ‒ Universitat de Múrcia

https://revistas.um.es/

Web de revistes publicades per la Universitat de Múrcia gestionat per l'Editorial Universidad de Murcia, amb un repositori de nombroses revistes publicades pels diversos departaments d'aquesta universitat en accés lliure. Entre les revistes destaquen Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales; Azarbe. Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar; Documentos de Trabajo de Sociología Aplicada; Educatio Siglo XXI; Revista de Estudios Globales. Análisis Histórico y Cambio Social; i la Revista de Investigación Educativa, entre d’altres. El web també ofereix una secció amb els articles acabats de publicar més consultats.

 

Revistes Unirioja ‒ Universitat de La Rioja

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/index

Portal de les publicacions de la Universitat de La Rioja que permet consultar i accedir a les revistes publicades per aquesta universitat en accés obert. Entre les revistes disponibles destaca Contextos Educativos. Revista de Educación, revista científica sobre educació i els processos d'ensenyament-aprenentatge des d'un plantejament interdisciplinari i tenint en compte els seus diferents i múltiples contextos.

 

Revistes UNIZAR ‒ Universitat de Saragossa

https://papiro.unizar.es/ojs/

Web del Servei de Publicacions de la Universitat de Saragossa que ofereix accés obert a les revistes publicades pels departaments d'aquesta universitat. Destaquen entre les seves revistes Acciones e Investigaciones Sociales (revista científica de la Facultat de Ciències Socials i del Treball) i REIIT. Revista Educación Investigación, Innovación y Transferencia.

 

Revistes UPO ‒ Universitat Pablo de Olavide

https://www.upo.es/revistas/

Pàgina web de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla que ofereix en accés obert les publicacions periòdiques editades pels diferents departaments que conformen la universitat. Entre aquestes publicacions resulten de particular interès les revistes Lex Social. Revista de Derechos Sociales; IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation; UPO INNOVA: Revista de Innovación Docente, i GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología.

 

RIULL ‒ Universitat de La Laguna

https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/2151

Repositori institucional en què es recullen totes les publicacions periòdiques editades a la Universitat de La Laguna, ja sigui a través del Servei de Publicacions o per altres canals, que permet la consulta oberta dels seus continguts. Destaquen entre les seves publicacions la revista Témpora. Revista de Sociología de la Educación; Qurriculum. Revista de Teoría, Investigación y Práctica educativa, i Atlántida. Revista Canaria de Ciencias Sociales.

 

SciELO (Scientific Electronic Library Online)

https://scielo.org/

SciELO (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrònica en Línia) és un projecte de portal electrònic de llibres i revistes multidisciplinari d'accés obert amb text complet, promogut per la Fundació per al Suport a la Recerca de l'Estat de São Paulo (FAPESP) i pel Centre Llatinoamericà i del Carib d'Informació en Ciències de la Salut (BIREME), que possibilita l'accés a les publicacions a través de diferents motors de cerca. Actualment participen a la xarxa SciELO els següents països: Sud-àfrica, Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Espanya, Mèxic, Perú, Portugal, Veneçuela, Bolívia, Paraguai i Uruguai.

 

U3CM ‒ Universitat Carlos III

https://e-revistas.uc3m.es/

Portal de la biblioteca de la Universitat Carlos III de Madrid que allotja, amb accés obert, les revistes electròniques editades pels departaments, instituts i grups de recerca d'aquesta universitat. Entre aquestes publicacions destaquen Derechos y Libertades. Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos; Labos. Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social; Spanish Labour Law and Employment Relations Journal, i Semiosfera. Convergencias y divergencias culturales.

En la recerca científica també són importants els recursos acadèmics que ajuden a jerarquitzar el valor dels recursos digitals vinculats a la recerca i a organitzar la informació científica. Atesa l'abundant informació disponible a Internet, moltes d'aquestes eines compleixen l'objectiu d'identificar les fonts més fiables i citades des del punt de vista de les comunitats acadèmiques especialitzades. Altres eines serveixen per organitzar la informació a partir de diferents fonts. 

Academia

https://academia.stackexchange.com/

Portal acadèmic que consisteix bàsicament en la possibilitat de formular preguntes relatives al món de la recerca científica, tant pel que fa a recursos, camps d'interès i molts altres temes vinculats a la recerca acadèmica. La secció «Tags» és particularment útil atès que ofereix respostes a diferents temes del camp de la recerca, sobretot en l'àmbit anglosaxó. Per poder participar en els fòrums de preguntes cal inscriure’s a la web de forma gratuïta.

 

AcademicInfo

http://www.academicinfo.net/subject-guides

Portal educacional centrat a recollir el directori dels enllaços més útils i científicament reconeguts dins de camps específics de coneixement, bàsicament en llengua anglesa. Permet seleccionar una àrea acadèmica, que ens porta als recursos en línia de l'especialitat reconeguts per la seva accessibilitat i per la seva autoritat acadèmica. És un bon instrument per trobar recursos en línia per a la docència (i per oferir als estudiants), malgrat que l'especificitat de les temàtiques que ofereix és dispar. El portal és objecte d'una actualització contínua, fet que assegura l'augment progressiu dels recursos.

 

Atlas.ti

https://atlasti.com/

La tasca investigativa a partir de nombrosos documents-font (per exemple, diferents articles acadèmics, informes i/o textos multimèdia com ara imatges, àudio i vídeo) constitueix un dels reptes més significatius del procés de recerca acadèmica. El propòsit del programari Atlas.ti és ajudar els investigadors en l'anàlisi sistemàtica d'aquestes fonts, permetent situar, codificar i anotar el material bàsic de dades de la recerca de cara a avaluar-ne la importància i visualitzar la relació entre els diferents documents. El programa permet descarregar una versió personal gratuïta, que facilita a l'investigador individual treballar amb un nombre limitat de documents. Ofereix també una versió institucional amb llicència de pagament que permet utilitzar nombrosos documents de base, així com l'accés a l'eina de visualització analítica dels resultats, obrint noves perspectives interpretatives dels documents-font.

 

Google Scholar

https://scholar.google.com/

Portal de Google dedicat a la recerca científica que permet la cerca temàtica i per autors, oferint resultats tant d'articles científics com de llibres (normalment vinculats a Google Books, per tant, consultables només de forma parcial). La cerca es pot organitzar per la importància de les referències, per la seva data de publicació, per la quantitat de citacions, etc. El recurs ofereix un bon nombre d'accessos als articles científics que es busquen, o almenys l'accés a la pàgina web de les revistes científiques on sol aparèixer el DOI dels articles buscats, permetent així cercar la publicació completa mitjançant altres recursos d'Internet. També es poden desar les cerques i registrar-s’hi per rebre avisos quan apareixen publicacions sobre un determinat tema o d'autors específics.

 

Iramuteq

http://www.iramuteq.org/

El programari Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), desenvolupat per Pierre Ratinaud l'any 2009, és un programari gratuït que es basa en el programari R i permet diferents formes d'anàlisi estadístiques de corpus textual i de taules per paraules. Desenvolupat originalment en francès, actualment permet l'ús de diferents idiomes, entre els quals hi ha l'espanyol. Iramuteq permet els tipus d'anàlisi següents: estadístiques textuals clàssiques; la recerca de grups específics; classificació jeràrquica descendent; anàlisi de similitud i el núvol de paraules.

 

ISeek Education

https://education-iseek.com

Cercador de recursos d'aprenentatge que ofereix la possibilitat de filtrar els resultats per matèria, tema, nivell d'estudis, organització productora o país. Indexa fonts autoritzades d'universitats, organismes oficials i proveïdors de recursos no comercials amb criteris de qualitat molt exigents i revisats per professionals de l'educació.

 

Microsoft Academic Search

https://academic.microsoft.com/home

Eina de cerca d'informació científica gestionada per l'empresa Microsoft i vinculada a l'esforç d'aquesta institució de cara a convertir-se en un referent en el camp acadèmic en general. Permet consultar més de quaranta milions de publicacions d'uns vint milions d'autors. Malauradament no ofereix sempre la possibilitat d'accedir directament als articles/llibres citats, i els continguts relatius a l'àmbit de les ciències socials és limitat, tot i que s'actualitza contínuament. Un dels avantatges d'aquest recurs rau en la seva eina de cerca, que permet identificar les tendències i realitzar gràfics i mapes de cerca científica que l'usuari està duent a terme.

 

Oxford Bibliographies

https://www.oxfordbibliographies.com/

Portal desenvolupat per l'Oxford University Press juntament amb acadèmics i bibliotecaris d’arreu del món que ofereix bibliografies comentades sobre camps científics molt diversos amb la intenció de proveir als investigadors de la bibliografia més rellevant per a començar a treballar en un camp específic de coneixement. La pàgina es pot consultar en sis idiomes, tot i que tendeix a afavorir la producció acadèmica en llengua anglesa. Requereix una subscripció, però algunes de les bibliografies generals es troben disponibles de forma gratuïta.

 

Scirus

https://www.elsevier.com/es-es

Eina de cerca de recursos científics en línia amb un abast molt ampli, gestionada per l'editorial Elsevier, una de les editorials científiques més rellevants a nivell mundial. En aquesta pàgina web hi ha una multiplicitat de recursos com ara articles i llibres, i ofereix la possibilitat de seguir les citacions que s'han fet d'una determinada publicació. També hi trobem orientacions sobre on publicar un article relatiu a una temàtica acadèmica concreta, així com altres recursos relacionats amb la investigació científica. L'eina requereix una inscripció institucional per poder accedir als articles complets, però aquesta restricció es pot obviar utilitzant el DOI i l'ISBN que hi apareixen citats, buscant-los mitjançant altres recursos d'Internet.

La majoria dels cercadors d'informació d'Internet responen a paràmetres de cerca privilegiats que afavoreixen determinades pàgines web, i en descarten d’altres, fragmentant així la cerca d'informació segons els criteris del cercador específic. Els meta-cercadors d'Internet permeten superar aquesta limitació realitzant la cerca simultàniament en diferents cercadors virtuals d'informació. D'aquesta manera, l'investigador té la certesa de trobar els recursos informatius d'Internet de manera més transversal i més exhaustiva. 

Dogpile

https://www.dogpile.com/

Meta-cercador que inclou Google, Yahoo, Bing i molts altres cercadors d'Internet, assegurant una cerca d'informació transversal més enllà dels paràmetres que limiten cada cercador específic. L'eina permet cercar no només pàgines web, sinó també imatges, notícies i vídeos.

 

Kopernio

https://kopernio.com/

Kopernio, conegut també com EndNote Click, és una extensió per a Chorme i Firefox que ofereix als investigadors la possibilitat d'accedir i llegir legalment articles de revistes científiques en format pdf. Mitjançant la intel·ligència artificial, l'eina registra les inscripcions institucionals que té cada usuari i cerca les versions completes dels articles als quals l'usuari pot tenir accés. Va ser creat l'any 2017 i ofereix un plugin gratuït que permet als seus usuaris accedir a les subscripcions de la seva institució universitària, fins i tot quan no estan connectats a la web oficial de la seva universitat.

 

Metacrawler

https://www.metacrawler.com/

Meta-cercador d'informació d'Internet que realitza la cerca simultània d'informació segons diferents cercadors d'informació, que a més conté la possibilitat d'adaptar la cerca segons cercadors específics assegurant així un control sobre la cerca d'informació que es duu a terme, tant de pàgines web, documents, imatges, notícies i/o vídeos.

 

Unpaywall

http://unpaywall.org/welcome

Unpaywall és una extensió per als navegadors Chrome i Firefox creada per l'empresa sense ànim de lucre Our Research (anteriorment anomenada ImpactStory) que troba versions legals gratuïtes d'articles acadèmics de pagament d'acord amb els accessos contractats que té la universitat de l'investigador. Dona accés gratuït a vint milions d'articles, la qual cosa representa aproximadament el 47% dels articles que les persones busquen amb Unpaywall. Actualment està integrat a Web of Science.

 

Yippi ‒ DuckDuckGo

https://www.yippy.com/

Aquest meta-cercador d'Internet permet no només realitzar una cerca transversal en diferents cercadors d'informació d'Internet, sinó que també facilita poder organitzar la informació en grups específics, permetent així ordenar els resultats de la cerca de manera jerarquitzada i específica. A partir del 2021 la web es redirigeix a DuckDuckGo a causa d'un canvi de propietari, però garanteix els mateixos serveis.

Internet permet accedir a diferents bases de dades d'arxius que van més enllà dels llibres i articles acadèmics, com són les tesis doctorals o la documentació que, sovint, està vinculada a estudis i informes d'institucions i organitzacions nacionals i internacionals. També permet l'accés a l'anomenada «literatura grisa», és a dir, el material informatiu que no es troba dins dels cercles d'identificació de literatura acadèmica, però que és útil per als investigadors per diversos motius. Aquestes eines es mostren particularment útils quan es busca informació relativa a nombrosos camps de les ciències socials, complementant així la informació amb fonts com ara informes actualitzats, tesis doctorals o documents/imatges d'interès. 

BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações

http://bdtd.ibict.br/vufind/

La Biblioteca Digital Brasilera de Tesis i Dissertacions (BDTD) és una plataforma de cerca per fer consultes de tesis doctorals publicades al Brasil. La base de dades conté més de cent trenta mil tesis i més de tres-cents setanta mil documents sobre múltiples àrees de coneixement, actualitzant-se constantment. El portal posa a disposició de tots els interessats els documents de forma totalment gratuïta.

 

British Library National Archives

https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C18119

Secció de la British Library destinada a la cerca d'arxius històrics classificats dins de la xarxa de biblioteques nacionals del Regne Unit. Molt útil per a la cerca de fonts primàries, imatges i material de revistes i diaris històrics. El sistema de cerca presenta una certa complexitat, raó per la qual resulta més útil partir amb les cerques genèriques, des de les quals es pot descendir a la cerca d'arxius específics.

 

DART Europe E-theses Portal

https://www.dart-europe.org/basic-search.php

DART Europe està constituït per una associació de biblioteques de recerca i consorcis de biblioteques que treballen conjuntament per millorar l'accés global a les tesis de recerca europees. Els socis de DART Europe ajuden a proporcionar als investigadors un portal europeu únic per a la identificació de tesis i dissertacions electròniques, i participen en la seva divulgació per influir en el desenvolupament de futures tesis electròniques a Europa. És d'accés lliure i s'actualitza regularment.

 

Dissonline und Online Dissertationen

https://www.dnb.de/DE/Professionell/Services/Dissonline/dissonline_node.html

Recurs de la Deutsche National Bibliotek (Biblioteca Nacional Alemanya) que posa gratuïtament a disposició dels usuaris un cercador avançat de tesis publicades a Alemanya, amb uns dos-cents quaranta mil documents, que s'han anat emmagatzemant des de l'any 1998. La cerca es pot filtrar per autor, títol o any de publicació. Convé recordar que les tesis doctorals a Alemanya tenen dos nivells: el nivell de doctorat (per obtenir el títol acadèmic de doctor) i el nivell de doctorat-docent (una segona tesi d'investigació necessària per poder tenir una plaça com a docent universitari). Això fa que el nivell d'excel·lència d'algunes de les dissertacions sigui realment elevat.

 

GreyNet International

http://www.greynet.org/

Associació internacional dedicada a la identificació, perpetuació (a les pàgines web), accés i divulgació de la «literatura grisa», és a dir, la producció de material informatiu no vinculat als cercles de producció de literatura acadèmica, com informes dels governs i d’altres entitats oficials i privades, les aportacions a congressos i seminaris, i el material informatiu de valor científic que no s’evidencia en les publicacions científiques però que té un valor informatiu alt. La pàgina web no sempre permet descarregar la literatura que difon, però permet accedir als portals en els quals es troba disponible.

 

Library of Congress [EEUU]

https://www.loc.gov/

Portal de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units, una de les biblioteques més importants del món que permet no només buscar referències completes sobre autors i llibres, sinó també arxius històrics amb fotografies, vídeos i imatges històriques d'ús lliure. El recurs permet també realitzar consultes als bibliotecaris de la institució, que solen ser prou diligents a respondre sempre que la consulta es faci en anglès.

 

NDLTD ‒ Networked Digital Library of Theses and Dissertations

http://search.ndltd.org/

NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations) aspira a constituir-se com el portal d'accés complet a totes les tesis de doctorat, màsters i dissertacions d'educació superior. Treballa mitjançant una xarxa mundial d'institucions que atorguen el títol de doctorat en àmbits acadèmics molt diversos. Ofereix accés lliure a la documentació recollida mitjançant les metadades dels repositoris de tesis dels estats i de les universitats que hi participen.

 

OATD ‒ Open Access Theses and Dissertations

https://oatd.org/

El portal OATD (Open Access Theses and Dissertations) pretén ser el major recurs d'Internet per a trobar tesis i dissertacions en accés obert a nivell mundial. Les metadades provenen de més de mil cent centres d'educació superior, universitats i institucions de recerca. L’OATD actualment indexa gairebé quatre milions de tesis i dissertacions de temàtiques acadèmiques molt diverses.

 

Open Grey

http://www.opengrey.eu/

Portal obert i gratuït que conté referències bibliogràfiques en bona part de la «literatura grisa» (producció d'informació no vinculada a l'àmbit acadèmic però dotada d'un alt interès pel seu caràcter informatiu i divulgatiu) produïda en el context europeu. La web possibilita accedir a informes tècnics i estadístics, tesis doctorals, alguns documents de conferències i congressos, publicacions d'entitats sense ànim de lucre, etc. Conté material relatiu a un ventall ampli de camps, inclosos el d'humanitats i el de ciències humanes, a més d'informació sobre la producció de «literatura grisa» en el context europeu.

 

TDX – Tesis doctorals en xarxa

https://www.tesisenred.net/

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d'accés lliure i permet realitzar cerques en el text complet, per autor, director, títol, paraules clau, universitat i departament on s'hagi llegit, any de defensa, etc. Està gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i patrocinat per la Generalitat de Catalunya.

 

Teseo

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do

Plataforma de cerca de tesis doctorals produïdes per les universitats espanyoles gestionada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya. Permet la cerca de les tesis per autor, títol (o part del títol per a la cerca temàtica), universitat i curs acadèmic. Facilita la identificació i l'accés a treballs relatius a tots els camps de la recerca, tot i que sovint està condicionat pel nivell de gestió de cada universitat de cara a posar a disposició pública els textos complets de les tesis.

 

UNData

http://data.un.org/

UNdata és un servei d'accés a dades estadístiques basat en la web, obert a la comunitat global. Ofereix bases de dades estadístiques internacionals a l'abast dels usuaris a través d'una única plataforma. Els usuaris poden cercar i descarregar una varietat de recursos estadístics compilats pel sistema estadístic de les Nacions Unides (ONU) i altres agències internacionals (per exemple, la FAO, la UNESCO, UNICEF, el Banc Mundial i altres entitats vinculades a l'ONU). Les nombroses bases de dades cobreixen una àmplia gamma de temes com ara agricultura, delinqüència, comunicació, assistència per al desenvolupament, educació, energia, medi ambient, finances, gènere, salut, mercat laboral, indústria, pressupostos nacionals, població i migració, ciència i tecnologia, turisme, transport i comerç, entre d'altres. El portal es va posar en marxa com a part d'un projecte anomenat «Estadístiques com a bé públic» el 2005, amb l'objectiu de proporcionar accés gratuït a les estadístiques mundials i per educar els usuaris sobre la importància de les estadístiques per a la formulació de polítiques i l'adopció de decisions basades en evidències.

 

UNESCO Archives Portal

https://unesdoc.unesco.org/archives

Portal d'arxius de la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura) que permet l'accés a un nombre elevat de documents vinculats a les temàtiques d'interès d'aquesta institució de les Nacions Unides, com ara educació, història, cultura, interculturalitat, drets humans i identitat. El portal, a més, ofereix els textos en els diferents idiomes en què estan traduïts. Tot i que no tots els arxius vinculats són descarregables, el portal sol indicar la pàgina web d'origen on, sovint, es poden sol·licitar els arxius d'interès.

Hi ha nombrosos recursos d'Internet destinats a ajudar en la recerca científica en el camp específic de les ciències socials. Aquests recursos, vinculats sobretot al camp de la sociologia, ofereixen des de referències sobre els articles i els llibres més importants de l'ampli espectre de la sociologia, fins a dades estadístiques d'Espanya, Europa i el món, que serveixen com a fonament per al desenvolupament de la recerca en el camp de les ciències socials, en general, i del treball social i l'educació social, en particular. 

Banc de dades del Banc Mundial

https://datos.bancomundial.org/

Dins el Banc Mundial, el Grup de gestió de dades sobre el desenvolupament coordina el treball estadístic i manté una sèrie de bases de dades sectorials, macroeconòmiques i financeres. Els equips hi recorren per preparar estratègies d'assistència als països (EAP), estudis sobre pobresa, documents de recerca i altres treballs sectorials i econòmics. El portal del Banc de dades ofereix accés a aquesta informació de forma gratuïta i en cinc idiomes.

 

Baròmetre social d’Espanya

https://barometrosocial.es/

El Baròmetre social d'Espanya proposa un sistema de 185 indicadors socials –tots procedents de fonts oficials– i índexs sintètics elaborats pels autors de forma transparent i oberta a la intervenció activa dels usuaris. Treballa 11 àmbits de temàtica social que ofereixen una visió de conjunt de qüestions rellevants relacionades amb el benestar social. És un projecte d'avaluació contínua de la situació social d'Espanya, realitzat pel Col·lectiu Ioé, un equip especialitzat en la recerca social.

 

Catàleg d'enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques [CIS]

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/catalogoencuestas.html

El Catàleg d'enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) reuneix la informació de totes les enquestes i estudis qualitatius que el CIS ha dut a terme des de la seva creació. A través de diferents tipus de cerques es pot accedir a la informació dels estudis mitjançant el banc de dades. Des de gener del 2009, el banc de dades permet la descàrrega gratuïta dels fitxers de microdades dels estudis realitzats pel centre durant els últims anys. Són particularment interessants les enquestes recollides en l'índex temàtic sota l'epígraf «Conflictes i problemes socials», amb els subtemes «Pobresa i desigualtat», «Delinqüència i seguretat ciutadana» i «Violència domèstica i de gènere». Entre els estudis qualitatius –més reduït–, s'ofereixen també diferents temàtiques d'interès.

 

Centre d’Investigacions Sociològiques [CIS]

www.cis.es

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) és un organisme autònom que depèn del Ministeri de Presidència espanyol i que té com a objectiu l'anàlisi i el coneixement científic de la societat espanyola mitjançant la realització d'enquestes i estudis qualitatius. El seu catàleg de serveis ofereix, entre altres recursos, la consulta del catàleg d'estudis sociològics, així com l'accés a la informació completa, la consulta i l’adquisició de les publicacions editades pel CIS, la descàrrega gratuïta a text complet dels articles dels números editats de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) i dels últims títols de la col·lecció «Opiniones y Actitudes», així com la consulta parcial del contingut digitalitzat de les obres monogràfiques editades en els últims cinc anys. Els estudis poden buscar-se a partir de diversos criteris (temporal, temàtic, etc.).

 

Comunitat de Recerca i Coneixement

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/content/comunitat-de-recerca-i-coneixement

Portal en català de l'Ajuntament de Barcelona que aglutina virtualment els grups professionals de treball en el camp dels drets socials, justícia global, feminismes i LGTBI, entre altres temes d'interès social. La web posa a disposició de forma oberta i gratuïta informació i dades qualitatives de la recerca duta a terme en aquests camps a Catalunya des del 2014 fins avui, així com una base de dades dels grups de recerca universitaris que han col·laborat o podrien col·laborar en aquests camps d'investigació.

 

Defensor del poble

www.defensordelpueblo.es

Portal web de l'Alt Comissionat de les Corts Generals d'Espanya que té com a objectiu defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. Recull les seves activitats a les Corts Generals mitjançant un informe anual, i sol presentar informes monogràfics sobre assumptes que consideri rellevants, urgents o que requereixin especial atenció. Els apartats «Documentació» i «Informes» permeten accedir a informació interessant per al camp social. Són destacables l'informe anual de l'apartat sobre l'àrea d'actuació «Política social» i els informes monogràfics realitzats sobre les persones amb diversitat funcional i sobre infants i adolescents (2016).

 

ERIC ‒ Educational Resources Information Center

https://eric.ed.gov/

La base de dades ERIC o Educational Resources Information Center està patrocinada pel Ministeri d'Educació del govern nord-americà per a proporcionar accés complet a la documentació relacionada amb l'educació en nom de la millora de la recerca i, en conseqüència, la pràctica educativa tant formal com no formal. ERIC cobreix articles de publicacions, conferències, reunions, documents governamentals, tesis, tesines, informes, mitjans audiovisuals, bibliografies, directoris, llibres i monografies. Inclou documents en text complet que es remunten a l'any 1966.

 

Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Portal de base de dades d'accés obert d’Eurostat, l’Oficina Europea d'Estadística, és a dir, l'oficina estadística de la Comissió Europea. Produeix dades a múltiples nivells sobre la Unió Europea i promou l'harmonització dels mètodes estadístics dels estats membres. Entre les diferents temàtiques que treballa, hi ha bases de dades actualitzades sobre diferents realitats socials a nivell dels països membres i del conjunt de la Unió Europea.

 

Fundació FOESSA ‒ Foment d'Estudis Socials i de Sociologia Aplicada

http://www.foessa.es/

Portal web de la Fundació FOESSA (Foment d'Estudis Socials i de Sociologia Aplicada) que es va constituir el 1965, amb l'impuls de Cáritas Española. Les línies de recerca de la Fundació se centren en tres eixos fonamentals: estructura social i desigualtat; agents i actors socials, i internacional. La seva publicació més coneguda són els Informes Sociológicos, que aporten una descripció sobre el desenvolupament social a Espanya, l'estructura social i la desigualtat internacional, i que estan disponibles en accés obert a la web. A més dels informes sociològics, realitza i publica altres estudis com la sèrie «Focus», «Análisis y Perspectivas» i la «Colección Estudios», encara que no totes les publicacions són gratuïtes. Edita també la revista Documentación Social, dedicada a anàlisis monogràfics. A partir del 2019 els continguts de la revista es poden consultar mitjançant el web https://documentacionsocial.es/

 

Global Human Development Indicators

http://hdr.undp.org/en/countries

Portal del Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides que ofereix els indicadors sobre els índexs de desenvolupament de les diferents nacions del món, país per país. L'estudi es porta a terme cada any i es publica mitjançant el portal, abastant diferents nivells de desenvolupament (econòmic, humà, desigualtats, gènere, etc.). Des del portal també es pot descarregar el document amb l’informe de desenvolupament humà de l'any precedent.

 

Idescat

https://www.idescat.cat/

Pàgina web oficial de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), organisme oficial d'estadística de la comunitat autònoma de Catalunya. L'Institut es responsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió del sistema estadístic de Catalunya. La seva pàgina web publica els indicadors bàsics del territori, com ara els resultats dels estudis estadístics del territori català relacionats amb demografia i societat, qualitat de vida, economia, sectors econòmics, medi ambient, així com temes transversals (per exemple, igualtat de gènere, objectius de desenvolupament sostenible, etc.), permetent també la recerca de dades per àmbit geogràfic.

 

Institut Nacional d’Estadística ‒ INEBase

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/listaoperaciones.htm

Pàgina web que recull de forma sistemàtica i temàtica la informació estadística que utilitza i genera l’Institut Nacional d'Estadística (INE) espanyol. Permet accedir a dades estadístiques actualitzades sobre temàtiques ben diverses, moltes de les quals estan relacionades amb l'àmbit social i de desenvolupament. Gran part de les dades es poden descarregar com a documents pdf. Disposa també dels arxius històrics de les diferents temàtiques abordades per la institució.

 

ISI Proceedings

http://www.proceedings.com/isi-conference-proceedings.html

Portal que proporciona accés a informació bibliogràfica i resums d'autor, procedents de ponències presentades en simposis, conferències, col·loquis, convencions i congressos internacionals. Està disponible en dues edicions: l'edició sobre ciència i tecnologia i l'edició sobre ciències socials i lletres. Juntes cobreixen aproximadament dos milions de ponències de més de 60.000 congressos des de l'any 1990. El servei és de pagament, tot i que una part de la informació s'ofereix de forma gratuïta.

 

Ministeri de Treball i Seguretat Social del Govern d'Espanya

www.empleo.gob.es

El web del Ministeri de Treball i Seguretat Social del Govern d'Espanya permet, a partir de la seva pàgina d'inici, accedir a la secció «Estadístiques», on trobem publicacions de síntesi amb un resum de les dades més recents (en actualització contínua) i a l'Anuari d'Estadístiques del Ministeri de Treball i Seguretat Social, que recopila les principals dades sociolaborals d'Espanya sobre mercat de treball, immigració i emigració, formació professional i mesures de suport a l'ocupació, condicions de treball i relacions laborals i prestacions de seguretat social i una altra protecció social.

 

Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya

www.interior.gob.es

Pàgina web del Ministeri d'Interior del Govern d'Espanya que, mitjançant la seva pàgina d'inici, a la secció «Arxius i documentació», dona accés al catàleg de novetats bibliogràfiques i editorials (publicacions editades en paper i publicacions descarregables), a l’Anuario Estadístico del Ministerio del Interior i a Seguridad y Ciudadanía: Revista del Ministerio del Interior. El primer presenta les dades corresponents a les activitats anuals del Ministeri i ofereix informació i dades (per al conjunt de l'Estat, per comunitats autònomes i províncies) sobre associacionisme, asil i refugi, delictes o població reclusa, entre d'altres temàtiques.

 

Ministeri de Justícia del Govern d'Espanya

www.mjusticia.gob.es

Portal web del Ministeri de Justícia espanyol que, mitjançant la secció «Atenció al ciutadà», permet accedir al repositori de documentació i publicacions i, a través d'aquest, a l'Arxiu General i Biblioteca Central del Ministeri de Justícia, que agrupa quatre organismes: el Centre d'Estudis Jurídics (CEJ), el Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals (CEPC), l’Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) i l’Institut d'Estudis Fiscals (IEF). Tots ells permeten l'accés a importants recursos digitals i enllaços d'interès relacionats amb la justícia i la intervenció social.

 

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social del Govern d'Espanya

https://www.mscbs.gob.es/

Pàgina web del departament ministerial de Sanitat, Consum i Benestar Social espanyol. Juntament amb les publicacions a les quals s'accedeix des de la secció «Biblioteca i publicacions» i el Portal estadístic del Sistema Nacional de Salut (SNS), a l'espai web «Serveis socials i igualtat» es pot accedir a diferents àrees temàtiques amb arxius i documents de lliure accés. També es dona accés a l'espai de gent gran des de la pàgina de l'IMSERSO, que ofereix, entre molts altres documents, l’Informe Anual Imserso, amb informació detallada sobre l'organisme i el seu camp d'acció.

 

Nacions Unides

www.un.org/es/

L'Organització de Nacions Unides, també coneguda com ONU, és una entitat a la qual els estats membres s'afilien voluntàriament per col·laborar a favor de la pau mundial, promoure l'amistat entre totes les nacions i donar suport al progrés econòmic i social. Nascuda el 1945, les seves resolucions, declaracions i comunicats alberguen documents fonamentals per a la defensa dels drets de col·lectius específics o d'ampli abast, com la paradigmàtica Declaració dels Drets Humans. S’hi pot accedir mitjançant la web oficial es pot accedir, així com a molts altres recursos en castellà i en moltes altres llengües. En molts casos el portal permet descarregar de forma gratuïta la documentació referent a múltiples temàtiques.

 

Portal ARCES

http://www.arces.cis.es/arces.jsp

ARCES (ARChivo de Estudios Sociales) és un arxiu de dades d'enquestes en recerca social, basat en el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) espanyol que neix amb el propòsit de facilitar l'accés a les dades i microdades d'estudis relacionats amb les ciències socials de forma gratuïta.

 

Portal de dades mundials sobre la migració

https://migrationdataportal.org/es?i=stock_abs_&t=2020

L'objectiu d'aquest portal és oferir accés, des d'un mateix lloc, a estadístiques migratòries actuals i completes i a informació fiable sobre les dades de la migració a tot el món. Està dissenyat per ajudar els responsables de la formulació de polítiques, els estadístics nacionals, els acadèmics, els periodistes i totes les altres persones que estiguin interessades en el fenomen de la migració a navegar pel panorama cada vegada més complex de les dades sobre la migració internacional, que encara es troben disperses en múltiples organitzacions i organismes. El Portal va ser posat en marxa el desembre de 2017, i està administrat i desenvolupat pel Centre d'Anàlisi de Dades Mundials sobre la Migració (GMDAC) de l'OIM, sota l'orientació del seu Comitè Assessor. Se sustenta financerament pel Govern d'Alemanya i pel Govern del Regne Unit, el qual va contribuir-hi financerament en fases anteriors. Mitjançant les seves diverses seccions, el portal ofereix dades i temes d'interès sobre immigració a nivell mundial, eines per a la recopilació, interpretació i difusió de dades sobre la migració, els perfils sobre la migració en països concrets, un bloc de debat sobre dades migratòries, així com dades sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) relacionats amb la migració.

 

Portal d'Immigració del Govern d'Espanya

https://extranjeros.inclusion.gob.es/

Portal web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions gestionat per la Secretaria d'Estat de Migracions del Govern d'Espanya, en què s'ofereix informació relacionada amb els tràmits i procediments en matèria d'estrangeria, la seva normativa, programes d'integració, etc., així com informació d'interès relacionada amb els immigrants a Espanya. La secció «Estadístiques» presenta una selecció de les principals estadístiques en el camp de la immigració. La secció «Publicacions» dona accés lliure a les publicacions de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI), de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia (OBERAXE), de la Xarxa Europea de Migracions (EMN), a més d'altres publicacions i estudis d'interès sobre immigració.

 

Quetelet Progredo

http://quetelet.progedo.fr//

Portal francès d'accés obert a dades relatives a les ciències humanes i socials que recull enquestes, dades informatives, documentació i índexs temàtics dels camps d'interès en l'àmbit francòfon, difonent-los mitjançant una plataforma única de manera crítica (ofereix criteris sobre el valor de la informació) i permetent el contacte amb les entitats i els individus responsables de la producció de les dades.

 

Redined

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/

Xarxa de bases de dades en línia descentralitzada constituïda pel Ministeri d'Educació i Cultura d'Espanya, a través del CIDE, i per unitats de cada comunitat autònoma adherida al projecte. Conté recerca (amb referències de recerques educatives com tesis doctorals, memòries de llicenciatura, etc.), innovació (amb referències a projectes educatius de renovació pedagògica i materials no publicats), recursos didàctics (amb referències a guies didàctiques, programacions de desenvolupament curricular, quaderns de treball i altres materials relacionats amb la pràctica docent) i revistes (amb referències a articles de revistes iberoamericanes i a parts d'altres tipologies documentals com ponències de congressos, etc.). Cobreix material des de l'any 1985 fins a l'actualitat.

 

Servei d’Informació i Investigació Social (SIIS)

https://www.siis.net/

El SIIS o Servei d'Informació i Investigació Social és un centre de documentació i estudis que sorgeix el 1972 en el si de la Fundació Eguía Careaga del País Basc, com a resposta a un important dèficit en la difusió d'informació cientificotècnica existent en l'àmbit social. La pàgina web constitueix la plataforma de documentació del SIIS, que amb els anys s'ha anat posicionant com una de les principals col·leccions bibliogràfiques, a nivell europeu, especialitzades en l'àmbit de les polítiques i els serveis socials. El web dona accés als projectes de recerca del mateix SIIS, així com a una abundant documentació acadèmica i bibliogràfica, literatura grisa, etc. Ofereix també bibliografies temàtiques de documentació sobre múltiples temes socials amb enllaços per a la descàrrega dels documents.

 

SocArXiv

https://osf.io/preprints/socarxiv

Repositori en anglès d'accés obert de les ciències socials en general (humanitats, educació, dret, sociologia, psicologia, etc.) sense ànim de lucre i gratuït perquè els científics socials carreguin working papers, preprints i documents publicats, amb l'opció de vincular dades i codis. SocArXiv es va crear l'any 2017 i té com a objectiu afavorir l'obertura i liberalització de les ciències socials per arribar a més persones de manera més efectiva, per millorar la recerca i construir el futur de la comunicació acadèmica.

 

Social Services Abstracts

https://www.ebsco.com/products/research-databases/social-work-abstracts

Portal vinculat al portal Sociological Abstracts que ofereix referències bibliogràfiques d'articles d'unes mil tres-centes revistes, tesis i recensions bibliogràfiques que tracten sobre treball social, educació social, serveis humans, polítiques socials, benestar social i desenvolupament comunitari. Com Sociological Abstracts, la web requereix una vinculació institucional a una biblioteca per poder accedir a la majoria dels continguts, tot i que la versió privada ofereix també accés a alguns dels seus recursos.

 

Sociological Abstracts

https://about.proquest.com/products-services/socioabs-set-c.html

Base de dades que conté cites bibliogràfiques i resums d'articles de més de dues mil cinc-centes revistes de tot el món (provinents d'uns cinquanta-cinc països), publicades des de 1974. Inclou també cites i resums de tesis extretes de la base de dades Dissertation Abstracts International. La seva cobertura temàtica inclou la sociologia i disciplines afins, ja que combina Sociological Abstracts amb Social Planning and Development Abstracts (SOPODA). Des de l'any 2009 inclou el servei Pro-Quest Full Text.

 

Socio Web

https://www.socioweb.com/

Guia independent de recursos sobre temàtiques sociològiques disponibles a Internet organitzada per camps temàtics amb la voluntat de facilitar la cerca i organització d'informació present en l'espai virtual. El portal s'actualitza amb freqüència, fet que limita la consulta de les dades durant els períodes d'actualització.

La recerca científica requereix la participació en esdeveniments acadèmics com ara congressos i seminaris, així com la identificació de grups de recerca i de persones clau en determinats camps de l'aprofundiment acadèmic. Les eines que recopilem en aquesta secció són recursos orientats a poder identificar investigadors, grups de recerca i esdeveniments acadèmics del camp acadèmic d'interès. 

Academia.edu

https://www.academia.edu/

Academia.edu és un portal per a acadèmics en format de xarxa social que fou llançat el setembre del 2008 pels investigadors Richard Price i Brent Hoberman. La plataforma pot ser emprada per acadèmics particulars per a compartir articles, monitoritzar el seu impacte d'accessos i/o facilitar cerques en camps particulars de coneixement. El lloc participa en el moviment d'accés obert, responent a una necessitat percebuda en la distribució de la recerca científica, i ofereix una distribució instantània i un sistema de revisió per parells. Requereix una subscripció personal per poder accedir a tot el material i els recursos acadèmics que conté.

 

Calenda

https://calenda.org/

Calenda és un calendari multilingüe en ciències humanes i socials en línia i d'accés obert creat per Open Edition Center (anteriorment Centre pour l'édition électronique ouverte de França) i el suport de la Université d'Aix-Marseille, CNRS, l’EHESS i l’Avignon Université. Llançat l'any 2000, té com a objectiu permetre als investigadors de ciències humanes i socials estar informats sobre els esdeveniments científics que poden interessar-los. Gràcies als seus URL permanents, ofereix un arxiu de la vida científica en l'àmbit de les ciències humanes i socials. Es conserven tots els anuncis publicats i continuen essent accessibles en un mateix portal. És un calendari animat per la seva comunitat d'usuaris que permet la publicació d'esdeveniments científics mitjançant un formulari en línia.

 

DISEVEN

https://diseven.cica.es/

Base de dades de congressos creada pel Centre Informàtic Científic d'Andalusia. Recull congressos, jornades, seminaris, conferències, ponències, cursos d'estiu i, en general, qualsevol esdeveniment que se celebri principalment a Espanya o a qualsevol part del món relacionat amb múltiples àrees de coneixement científic. També permet registrar esdeveniments acadèmics que es duen a terme en universitats i centres de recerca de cara que siguin considerats per la base de dades i quedin inclosos en les llistes de distribució d'informació.

 

Orcid

https://orcid.org/

ORCID (en anglès Open Researcher and Contributor ID o Identificador Obert d'Investigador i Col·laborador) és un codi alfanumèric, no comercial, que identifica de manera única científics i altres autors acadèmics. Respon al problema que les contribucions d'un autor particular a la literatura científica, o les publicacions en humanitats, poden ser difícils d'identificar ja que la majoria de noms personals no són únics sinó que poden canviar segons la publicació, tot i que l'autor sigui el mateix. El codi ORCID proporciona una identitat única identificable a cada investigador. Des de l'any 2012 l'organització ORCID ofereix aquest registre obert i independent, el qual pretén ser l'estàndard per a la identificació de col·laboradors en recerca i publicacions acadèmiques.

 

Portal de la Recerca de Catalunya ‒ PCR

https://portalrecerca.csuc.cat/

Portal gestionat per la Direcció General de Recerca de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya d'accés obert a partir de l'any 2016. Té com a finalitat visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya pel que fa a investigadors, publicacions, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions financeres i el públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. El portal publica informació sobre la recerca acadèmica en general, amb referència a les universitats i centres de recerca del territori, els diferents departaments de recerca universitaris, instituts i àrees de recerca, els projectes de recerca, els grups de recerca, els investigadors particulars, així com les publicacions i les tesis doctorals defensades. En permet la consulta en català, castellà i anglès.

 

ResearchGate

https://www.researchgate.net/

ResearchGate és una xarxa social de caràcter acadèmic d'accés lliure via Internet en dotze idiomes i una eina de col·laboració adreçada a acadèmics de qualsevol disciplina. La plataforma ofereix accés gratuït a les aplicacions web 2.0 més modernes, com ara la recerca semàntica d'articles de revistes científiques en una base de dades amb milions de registres, fòrums, grups de discussió, etc., que es troben en creixement continu. El sistema permet la creació de perfils acadèmics dels seus integrants: cada investigador participant pot crear un perfil personal a través del qual, i mitjançant la informació proporcionada per l'investigador mateix, la plataforma posarà a la seva disposició grups d'interès, persones i literatura afí al perfil i interessos de recerca de cada acadèmic.

 

Zenodo

https://zenodo.org/

Zenodo és un repositori de dades de recerca construït a partir de les aportacions d'acadèmics particulars. Va ser creat per OpenAIRE i el CERN (Organització Europea per a la Recerca Nuclear) per a proporcionar un lloc perquè els investigadors puguin dipositar-hi les seves dades i les de la seva producció acadèmica. Es va iniciar el 2013 i permet als investigadors de qualsevol àrea pujar arxius de fins a 50 GB. Està integrat a «GitHub», permetent així que cada document afegit tingui un DOI (Digital Object Identifier) propi i citable.

La tasca de l'investigador científic es mesura principalment per les publicacions acadèmiques en revistes i editorials reconegudes com a publicacions d'impacte, és a dir, que gaudeixen d'un reconeixement dins del camp acadèmic nacional i internacional. L'impacte d'aquestes publicacions es troba directament vinculat al procés de reconeixement i acreditació de l'investigador en l'àmbit acadèmic. Per aquest motiu esdevé de particular interès poder comptar amb recursos per assegurar que el lloc en el qual es publica disposi de les millors condicions de qualitat, impacte i reconeixement acadèmic tant nacional com internacional. Alhora cal tenir presents algunes eines útils per a la redacció de la producció científica, així com algun referent relatiu als drets d'autor. Els recursos inclosos en aquesta secció pretenen ser un instrument en aquests àmbits. 

Academic Phrasebank

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

Recurs elaborat per la Universitat de Manchester del Regne Unit l'objectiu del qual és proporcionar exemples d'alguns dels principis fraseològics bàsics de l'escriptura científica en anglès. S'organitza d'acord amb les seccions principals de la tasca de recerca. És particularment útil per a acadèmics/investigadors que han d'informar sobre les seves recerques en llengua anglesa, o fins i tot per a aquells amb un coneixement avançat d'anglès que volen publicar en revistes i/o editorials en aquest idioma.

 

Author Center ‒ Resources & Tools for Authors

https://ieeeauthorcenter.ieee.org/

Recurs en línia desenvolupat originalment per l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers / Institut d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica) amb l'objectiu d'ajudar els científics a publicar les seves obres en revistes d'impacte, publicacions de congressos, conferències i llibres acadèmics seguint els criteris bàsics pas a pas per a la seva publicació. Malgrat que l'eina, originalment, està destinada a autors del camp de la ciència i la tecnologia, els processos descrits pel recurs són aplicables a tots els camps acadèmics en general.

 

CARHUS Plus +

https://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/

Eina desenvolupada per l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de contribuir a l'avaluació de la recerca que es du a terme en el sistema científic i universitari català amb la màxima objectivitat. Ofereix el llistat de revistes científiques de qualitat en els camps de les ciències socials i les humanitats amb visibilitat local, nacional i internacional, classificant-les en quatre categories. Està vinculada al procés d'acreditació dels docents universitaris mitjançant l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

 

Classificació CIRC ‒ Classificació Integrada de Revistes Científiques

https://clasificacioncirc.es/inicio

Eina digital espanyola que té com a objectiu la construcció d'una classificació de revistes científiques de ciències socials i humanes en funció de la seva qualitat, integrant els productes d'avaluació existents considerats per les diferents agències d'avaluació nacionals com l'ANECA (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació). La web permet buscar la revista en què es pretén publicar mitjançant el títol o l’ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalitzat de Publicacions Seriades).

 

DeepL

https://www.deepl.com/en/translator

Traductor automàtic de textos que permet la traducció de frases o la traducció de documents complets amb una precisió que supera la majoria de traductors gratuïts disponibles a Internet. El servei en permet l’ús de manera gratuïta (amb algunes limitacions en la traducció de documents llargs) o amb un servei de pagament (amb més possibilitats de traducció i altres recursos com la creació de diferents glossaris). L'eina inclou un vocabulari acadèmic detallat, característica que afegeix fiabilitat a les traduccions a diferents idiomes de documents amb vocabulari especialitzat.

 

Dialnet métricas

https://dialnet.unirioja.es/metricas/

Portal gestionat per la Universitat de La Rioja que és el resultat d'un projecte de col·laboració entre biblioteques universitàries espanyoles que persegueix incloure les referències bibliogràfiques dels articles de revistes que hi ha al portal Dialnet. D'aquesta manera s'aconsegueix obtenir les cites a documents i autors d’aquestes publicacions. Aquestes dades es poden agrupar de diferents maneres (per àrees de coneixement, universitats, revistes, etc.), publicant-se al portal tenint en compte els indicadors clàssics i apostant per diverses maneres de mostrar la informació que conté l’Índex Dialnet de Revistes (IDR).

 

DICE

http://epuc.cchs.csic.es/dice/

DICE (Difusió de la Qualitat Editorial de les Revistes Espanyoles d'Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques) és una eina que té l'objectiu de facilitar el coneixement i la consulta d'algunes de les característiques editorials i indicadors indirectes de qualitat de les revistes espanyoles d'humanitats i ciències socials. L'ANECA (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació) utilitza aquesta base de dades com a referència de qualitat de les publicacions espanyoles en els seus processos d'avaluació de professorat universitari.

 

DocTranslator

https://www.onlinedoctranslator.com/es/

Traduir un text complet a un altre idioma pot ser molt útil quan fem servir recursos en diferents idiomes de cara a la recerca científica, però suposa una gran inversió de temps que es pot veure reduïda si es fa servir una eina que permeti fer aquesta tasca sense alterar el format original del document que volem traduir. DocTranslator permet realitzar traduccions sense necessitat d'instal·lar un programari en l'equip i permet treballar amb cent quatre idiomes diferents. Empra la tecnologia de Google Translate, eina de traducció que ha millorat molt en els últims anys, però que no substitueix la qualitat de la traducció realitzada per professionals de cara a publicar un article en un altre idioma.

 

ERIH PLUS

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) és un projecte impulsat per l’European Science Foundation que ofereix el llistat de revistes d'impacte acadèmic en catorze especialitats dins de l'àmbit de les humanitats. El seu objectiu és augmentar la visibilitat de les revistes europees punteres en aquest camp, així com ajudar els investigadors d'aquesta àrea a identificar les millors revistes per publicar els seus articles científics segons la seva especialitat.

 

Journal Guide

https://www.journalguide.com/

Eina gratuïta, creada per un grup de desenvolupadors de programari, que permet introduir un títol, un resum o paraules clau i filtrar per rang d'impacte, límit d'anys, model d'accés, etc., de cara a identificar les revistes més aptes per a publicar un article científic, o trobar la revista científica més rellevant sobre una temàtica acadèmica que interessa a l'investigador particular.

 

Lexicool

https://www.lexicool.com/translate.asp?IL=3

La traducció de textos de manera automàtica i gratuïta és un recurs necessari per als investigadors que treballen amb fonts en diferents idiomes i necessiten una traducció precisa d'un text per tal de comprendre’l. Lexicool és una pàgina web que ofereix un servei de traducció automàtica gratuïta en línia de textos acadèmics amb la possibilitat de combinar diferents idiomes. El portal també ofereix l'accés a diccionaris per idioma, diccionaris per tema, la recerca de diccionaris en línia i el servei de traducció en línia per part de professionals.

 

Licencias Creative Commons

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

Els drets sobre una publicació científica constitueixen un terreny gris en l'àmbit acadèmic nacional i internacional. Creative Commons és una organització no governamental que assegura, de manera senzilla, als creadors d'una obra acadèmica els seus drets com a autor mitjançant bàsicament sis models de llicències. Constitueix un instrument legal que regula quins usos es poden fer de les obres intel·lectuals. Les llicències són de caràcter gratuït, s'atorguen a perpetuïtat i són no-exclusives. L'autor es reserva el dret d'explotació de l'obra mitjançant diferents sistemes de divulgació.

 

Publishers Scholar Metrics

http://www.publishers-scholarmetrics.info/

Eina que pretén mesurar l'impacte de les editorials de monografies científiques a partir del recompte de cites dels llibres publicats pels professors i investigadors d'universitats públiques espanyoles, indexats en el cercador fins al 2012, en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials. Així, permet conèixer, dins de cada àrea de coneixement de les ciències socials, arts i humanitats, les editorials de monografies amb més impacte.

 

Scopus

https://www.scopus.com/home.uri

Scopus és una base de dades bibliogràfica de resums i cites d'articles de revistes científiques d'impacte acadèmic que permet identificar les revistes més rellevants acadèmicament sobre múltiples camps de recerca. Cobreix aproximadament 18.000 títols de més de 5.000 editors internacionals, incloent-hi la cobertura de 16.500 revistes d'impacte revisades per parells de múltiples àrees, incloent-hi les ciències socials i les humanitats. Està editada per Elsevier i és accessible en versió de pagament o en versió de prova (tot i que és més limitada). Les cerques a Scopus també incorporen cerques de pàgines web científiques mitjançant Scirus (també d'Elsevier) i bases de dades de patents.

 

SJR

https://www.scimagojr.com/

Per a tota persona acadèmica, la identificació de les revistes científiques més rellevants en què potencialment es pot proposar la publicació dels resultats de la recerca esdevé un repte, considerant sobretot la importància que adquireixen les publicacions d'impacte de cara a consolidar el currículum acadèmic. La pàgina web Scimago Journal & Country Rank (SJR) és un portal acadèmic d'accés lliure en anglès que inclou les revistes i els indicadors científics del país desenvolupats a partir de la informació continguda a la base de dades Scopus, i que ofereix el rànquing d'impacte de les revistes científiques en diversos nivells. Aquesta web proporciona diferents eines de cerca i anàlisi, com ara poder comparar o analitzar les revistes de forma individual o comparada, classificar les revistes per país o comparant països, o agrupar-les per àrea temàtica (27 àrees temàtiques principals), per categoria temàtica (313 categories temàtiques específiques) o per país. Les dades de cites s'extreuen de més de 34.100 títols, de més de 5.000 editors internacionals i mètriques d’acompliment de 239 països d'arreu del món. Entre d’altres usos, el portal esdevé molt útil per identificar les diferents revistes d'impacte acadèmic a què un investigador pot proposar de publicar els seus articles d'investigació.

 

SPI - Scholarly Publishers Indicators

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/

Per a seleccionar una editorial i sol·licitar la publicació d'un llibre fruit d'un treball de recerca, convé informar-se sobre les editorials de prestigi, els millors editors i el procés de selecció que segueixen. El portal SPI és un recurs útil en aquest sentit, atès que ofereix els indicadors de rànquing acadèmic de les editorials nacionals i internacionals més prestigioses en el camp de les humanitats i de les ciències socials. La cerca es pot realitzar per prestigi editorial o per àrees d'especialització, oferint també informes i gràfics sobre qualitat i transparència informativa.

 

Stop Predatory Journals

https://predatoryjournals.com/

La consolidació de l'àmbit de la producció científica ha donat peu a una sèrie de publicacions predatòrias, és a dir, editors d'articles i de llibres que exploten la necessitat acadèmica dels investigadors de publicar articles científics cobrant per la publicació del material acadèmic en publicacions que, en realitat, no tenen un reconeixement científic i no estan sotmeses al sistema de revisió de parells i a altres exigències de les publicacions científiques reconegudes, eliminant així l'impacte de la publicació en l'entorn acadèmic internacional. Solen ser editorials que busquen acadèmics mitjançant pàgines web dubtoses o mitjançant l'enviament massiu de correus electrònics amb propostes de publicació. La web Stop Predatory Journals ofereix una llista actualitzada d'aquestes editorials/revistes, a més d'un fòrum, per tal de protegir els acadèmics contra aquest tipus d'abusos.

 

Web of Science

https://login.webofknowledge.com/

Web of Science és un servei en línia d'informació científica, subministrat per Clarivate Analytics, integrat a ISI Web of Knowledge. Facilita l'accés a un conjunt de bases de dades en què apareixen cites d'articles de revistes científiques, llibres i altres tipus de material imprès que abasten tots els camps del coneixement acadèmic. Permet accedir a les publicacions prèvies d'una determinada investigació publicada mitjançant l'accés a les seves referències bibliogràfiques citades, com també a les publicacions que citen un document determinat per descobrir l'impacte d'un treball científic sobre la recerca actual. Permet també connectar-se al text complet de publicacions primàries i altres recursos, així com accedir-hi mitjançant un sistema de cerca basat en paraules clau. El portal requereix un accés institucional mitjançant les biblioteques universitàries, però permet l'accés limitat a usuaris privats que poden aprofitar alguns dels recursos com la creació del propi codi com a investigador, la consulta de les pròpies citacions i l'accés als índexs de publicacions.

 

Web of Science - Publisher List

http://wokinfo.com/mbl/publishers/

Secció del portal Web of Science, dedicat a identificar les editorials acadèmiques del món considerades de més impacte en el camp de la recerca acadèmica en múltiples àrees de coneixement. Conté la llista de les editorials tot permetent identificar-les com les principals en els seus camps específics de saber.