Convocatòries d'ajuts per a la recerca

Recull de convocatòries interdisciplinàries i específiques vinculades a la recerca:

IRPF Estatal (subvenciones  para  la  realización  de  actividades  de  interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas):
Convoca: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 - Gobierno de España
Descripció: Distribució de recursos a càrrec de l'assignació tributària de l'IRPF per la realització d'activitats d'interés general i, de manera específica, per programes d'atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral socio-sanitària i/o necessitats educatives i d'inserció laboral.

Proyectos de I+D+i - diversos programes i convocatòries
Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España
Descripció: Convocatòries estatals d'ajuts a projectes d'investigació en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica 

IRPF Autonòmic (Subvencions en l'àmbit social amb càrrec a l'assignació de l'IRPF de les comunitats autònomes)
Convoca: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de Catalunya
Descripció: Distribució de recursos a càrrec de l'assignació tributària de l'IRPF  a la comunitat autònoma de Catalunya per a realització d'activitats d'interés general.

SGR (ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca)
Convoca: AGAUR - Generalitat de Catalunya
Descripció: Suport als grups que desenvolupin recerca a Catalunya amb l’objectiu d’impulsar la seva activitat i l’impacte científic, econòmic i social, així com promoure la projecció internacional de la seva recerca.

PANDEMIES 2020 Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles
Convoca: AGAUR - Generalitat de Catalunya
Descripció: Ajuts per a projectes de recerca en diferents àmbits científics amb l'objectiu d'analitzar l'impacte de l'epidèmia COVID-19 i del concepte de pandèmia, més en general, a la nostra societat i proposar noves mesures, models i línies d'actuació que contribueixin a superar-ne les conseqüències i a definir nous models preventius, d'anàlisi i de tractament.

Diverses convocatòries
Convoca: AGAUR - Generalitat de Catalunya
Descripció: Convocatòries autonòmiques a nivell català d'ajuts a la recerca feta a Catalunya.

Convocatòria d'ajuts a la investigació
Convoca: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada - Generalitat de Catalunya
Descripció: Beques a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic català.

Societal challenges - Diverses convocatòries
Convoca: Comissió Europea - Horizon 2020 / Horizon Europe
Descripció: Diverses convocatòries per afrontar els reptes sociatals identificats per Horizon 2020 / Horizon Europe en relació a les polítiques prioritàries de le estratègia europea.

Asylum, Migration and Integration Fund: Migrant children's transition to adulthood i altres convocatòries
Convoca: Comissió Europea
Descripció: Projectes que estimulin i donin suport l'intercanvi de bones pràctiques i l'intercanvi de coneixements, donant suport als migrants no acompanyats menors durant la seva transició a l'edat adulta.

Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) - diverses convocatòries
Convoca: Comissió Europea
Descripció: Diverses convocatòries del programa d'empleabilitat i innovació social de la Comissió Europea.

Employment, social affairs and inclusion DG - diversos programes i convocatòries
Convoca: Comissió Europea
Descripció: Diverses convocatòries associades als diferents programes de la Direcció d'Empleabilitat, asumptes socials i inclusió de la Comissió Europea.

Diverses convocatòries
Convoca: Fundació La Caixa - Observatori Social
Descripció: Diverses convocatòries d'ajuts per recerca social, treballs sobre immigració, realització d'enquestes, impacte covid-19.

Ayudas a la Investigación
Convoca: Centro Reina Sofía Sobre Adolescencia y Juventud
Descripció: Projectes de recerca de l’àmbit de les Ciències Socials, sobre temàtiques relacionades amb l’adolescència i la joventut.

Diverses convocatòries
Convoca: Finançament privat
Descripció: Recull de possibilitats de finançament d'àmbit privat actualitzar per l'AGAUR.

Ayudas a la investigación de Ignacio H. de Larramendi
Convoca: Fundación Mapfre
Descripció: Ajudes a la Investigació amb l'objecte de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes d'investigació en Promoció de la Salut.

Ayudas a Proyectos de Investigación ACM
Convoca: Aristos Campus Mundus
Descripció: Ajuts per projectes duts a terme per grups de recerca de les tres universitats que integren el Campus d'Excel·lència Internacional ACM: Deusto, Comillas i Ramon Llull.

Ajuts a la Recerca de la URL:  
Convoca: Universitat Ramon Llull
Descripció: Ajuts per fomentar la recerca d’excel·lència, tot finançant la recerca del PDI, àdhuc aquella que requereixi de la intensificació de l’activitat investigadora dels membres de l’equip.

Ajuts a la Recerca de la URL:  
Convoca: Universitat Ramon Llull
Descripció: Ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora del PDI de la URL, amb l’objectiu d’incrementar llur activitat de recerca. convocatòries per quadrimestres.

Convocatòries socials - Diverses convocatòries
Convoca: Fundació La Caixa
Descripció: Diverses convocatòries i premis per projectes en diferents àmbits o línies d'actuació : pobresa infantil i exclusió social, interculturalitat, inserció sociolaboral, atonomia personal i envelliment, discapacitat.

Diverses convocatòries:
Convoca: Fundación BBVA
Descripció: Diverses convocatòries per projectes d'investigació, creació artística i cultural.

Fondo Santander Responsabilidad Solidario
Convoca: Conferencia Española de Religiosos (CONFER)
Descripció: Ajuts per a projectes que tinguin com a finalitat contribuir a la inclusió sociolaboral de col·lectius en risc o en situació d'exclusió social a través de la formació per a l'ocupació i / o l'enfortiment de les entitats de l'Economia Social que brinden ocupació a aquests col·lectius , en el territori estatal.

Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales
Convoca: Fundación Mapfre
Descripció: Ajuts per projectes per a millorar la qualitat de vida de persones que pateixen malalties i/o exclusió social.

Ayudas para la promoción del conocimiento y acomodo de la diversidad religiosa
Convoca: Fundación Pluralismo y convivencia
Descripció: Ajudes destinades a activitats dirigides a millorar el coneixement i l'acomodament de la diversitat religiosa, especialment aquelles orientades a promoure l'exercici efectiu del dret de llibertat religiosa ia fomentar el diàleg, la convivència i la lluita contra la intolerància i el discurs d'odi per motiu de religió.

Convocatoria de Proyectos Sociales
Convoca: Fundación Ibercaja
Descripció: Convocatòria orientada a col·laborar amb organitzacions sense ànim de lucre la tasca de les quals se centri en l'atenció a diversos col·lectius que es troben en risc d'exclusió social o bé en situació de dependència social, física o psíquica.

Programa social
Convoca: Fundación Iberdrola España
Descripció: Projectes per reduir l'impacte negatiu de la crisi econòmica en les persones més vulnerables, prioritzant, des d'una perspectiva més àmplia, el suport a la infància, la joventut i amb una especial atenció a les dones.

Convocatoria anual de ayudas a proyectos sociales
Convoca: Fundación Mútua Madrileña
Descripció: Projectes que contribueixin a millorar la realitat socioeconòmica i la qualitat de vida, en el marc d'alguna de les categories esmentades en la convocatòria.