Entitats i organitzacions de lleure educatiu i acció sociocultural nacionals i internacionals

La Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural pretén ser un espai on compartir reflexions, construir un discurs conjunt i ser un referent per a la coordinació d’iniciatives nacionals i internacionals per a la millora del lleure educatiu i l’acció sociocultural. Treballa i coordina activitats conjuntes amb diverses entitats nacionals i internacionals:

Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio (OTIUM)
Organització iberoamericana formada per universitats iberoamericanes que es dediquen al desenvolupament i a la promoció de la recerca, la innovació, la formació i la difusió dels estudis sobre el lleure i les àrees adjacents (temps lliure, cultura, turisme, esport i recreació).
http://www.asociacionotium.org/es/que-es/

Australian and New Zealand Association for Leisure Studies (ANZALS)
Principal associació disciplinària d’Austràlia per promoure el desenvolupament de recerca, docència i beques en l'estudi del lleure (esport, turisme, esdeveniments, arts, jocs i esbarjo). El seu objectiu és promoure el valor i la qualitat dels estudis de lleure a Austràlia i Nova Zelanda, mitjançant una conferència biennal, butlletins informatius, pàgina web i la publicació de la revista científica Annals of Leisure Research Journal.
https://www.anzals.org.au/

Canadian Association of Leisure Studies (CALS)
Organització d’estudiants i professionals canadencs i internacionals que comparteixen interès en la investigació recreativa i en el lleure i la prestació de serveis de lleure. Organitzen de forma periòdica el Congrés Canadenc d’Investigació en el Lleure i publiquen la revista internacional sobre lleure Leisure/Loisir.
http://cals.uwaterloo.ca/

Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT)
Organització formada per animadors i animadores socioculturals, associacions, universitats i cicles formatius de Catalunya que pretén facilitar espais de reflexió i construcció conjunta de coneixement, així com també oferir eines i recursos per a l’aplicació de la pràctica sociocultural.
http://cascat.org/

European Leisure and Recreation Association (ELRA)
Entitat que representa el moviment europeu del lleure mitjançant la cooperació amb organitzacions nacionals, europees i internacionals de lleure i recreació. Les seves funcions principals són l’intercanvi d’experiències i d’informació, la planificació adequada dels recursos de lleure i recreació, el patrocini i la divulgació dels estudis de lleure, fomentant l’intercanvi de punts de vista i experiències en el camp del lleure.
https://uia.org/s/or/en/1100005818

Leisure Studies Association (LSA)
Associació d’Estudis sobre el Lleure del Regne Unit que va ser fundada l’any 1975 en resposta a l'onada d'interès en el lleure per un cos independent de planificadors, investigadors, responsables polítics, administradors i professionals que van veure la necessitat d'abordar la problemàtica del lleure per part d’una àmplia gamma d'acadèmics.
https://leisurestudies.org/

National Recreation and Park Association (NRPA)
Associació Nacional de Recreació i Parcs dels Estats Units, la principal organització sense ànim de lucre dedicada a l’avanç dels parcs públics, la recreació i la conservació als Estats Units d’Amèrica.
https://www.nrpa.org/

National Therapeutic Recreation Society (NTRS)
Branca de l'Associació Nacional de Recreació i Parcs Naturals dels Estats Units especialitzada en la prestació de serveis de recreació terapèutica per a persones amb discapacitat en instal·lacions clíniques i a nivell comunitari. Entre els membres del NTRS hi ha professionals, administradors, educadors, voluntaris, estudiants i beneficiaris.
https://www.nrpa.org/

Ontario Research Council on Leisure (ORCOL)
Consell de Recerca sobre el Lleure d’Ontario, fundat el 1975. Promou i difon articles de recerca sobre diversos temes relacionats amb la recreació i el lleure, com ara esports, benestar, cultura i turisme. El Consell està format per investigadors en l'àmbit del lleure, així com per membres del govern i de consultories vinculades a l’àmbit del lleure.
http://orcol.uwaterloo.ca/

Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (RIA)
Xarxa internacional iberoamericana de persones i institucions públiques i privades interessades o vinculades al lleure educatiu en qualsevol dels seus àmbits o modalitats (educació en el temps lliure i recreació, dinamització i promoció cultural, desenvolupament comunitari, educació i cultura popular, etc.).
https://www.rianimacion.org/

Red OcioGune
Organització espanyola el propòsit de la qual és fomentar la recerca en l’àmbit del lleure en el context nacional i internacional, la generació de sinergies interuniversitàries i la recerca cooperativa. La xarxa està formada per equips de diferents universitats i centres de recerca d’Espanya. L’element aglutinant és l’estudi del lleure, entès com a recurs individual i col·lectiu que permet el desenvolupament social, econòmic i personal.
https://redociogune.deusto.es/

Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS)
Societat científica independent de l’àmbit iberoamericà que pretén donar suport als recercadors, educadors i estudiants en el camp de la pedagogia social amb una base innovadora i en xarxa.
https://sips-es.blogspot.com/

World Leisure Organization (WLO)
Organisme internacional sense ànim de lucre i no governamental compromès en la recerca de bones pràctiques de lleure que millorin la qualitat de vida de les persones, des de la infància fins la gent gran. L’organització abasta una comprensió de l’oci molt ampla, incloent-hi els viatges i el turisme, els parcs i els serveis de recreació, les arts i la cultura, els esports, la salut i l’espai físic, els centres temàtics, l’entreteniment i les institucions educatives.
https://www.worldleisure.org/