CURS 2024-2025    

Modalitat
Semipresencial / online

Idioma
Castellà

Horaris
1 divendres al mes de 9.00 a 14.00 h i la resta del programa es treballa online

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Octubre 2024 - juny 2025

Preu
1560 € (104 €/ECTS). El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 31 de maig i gaudeix del 10% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

Coorganitzat, dirigit i impartit conjuntament amb l’Institut Borja de Bioètica, aquest programa capacita els professionals per abordar els aspectes ètics de la professió i dota d’eines específiques per identificar i resoldre conflictes ètics de la pràctica professional i capacita per dinamitzar i coordinar espais de reflexió ètica i organitzar les infraestructures ètiques en diferents tipus d’entitat.

Aquesta titulació incorpora els principals referents en ètica de la intervenció social a Catalunya per tal de dissenyar una proposta formativa que aporti una bona formació bàsica per a persones que no tenen formació prèvia en aquesta temàtica, i que a la vegada permeti consolidar i aprofundir els coneixements d’aquelles persones que ja estan iniciades en l’ètica aplicada a la intervenció socioeducativa, de manera que puguin dinamitzar la perspectiva ètica de la institució on treballen.

Coorganitzat, dirigit i impartit conjuntament amb l’Institut Borja de Bioètica:

OBJECTIUS

  • Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica en l’àmbit de l’ètica.
  • Conèixer i aplicar els elements fonamentals de l’ètica professional (dignitat, respecte, llibertat, intimitat, confidencialitat, bon tracte, entre d’altres). 
  • Reconèixer la dimensió pública de l’ètica en la professió i la necessitat de construir sistemes professionals en les organitzacions que permetin passar de la vivència individual i subjectiva del conflicte a respostes col·lectives i objectivades, el més justes possible. 
  • Reconèixer la importància de la comunicació en l’àmbit d’atenció a les persones i adquirir habilitats bàsiques. 
  • Identificar els problemes ètics específics en l’àmbit professional propi. 
  • Conèixer i implementar la metodologia de discussió i deliberació de casos ètics.

METODOLOGIA

Aquesta titulació combina lectures, exercicis, participació en els fòrums de la plataforma virtual, reflexió i recerca personal, etc. I proporciona espais de trobada per a la deliberació, la reflexió, l’aprofundiment i la concreció de respostes a les qüestions estudiades i a les problemàtiques detectades en la pràctica professional.

PRÀCTIQUES

Les pràctiques d'aquesta titulació estan incloses en les dinàmiques de les sessions.

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Dinamització i coordinació d’Espais de Reflexió en els Serveis Socials (ERESS) i i altres infraestructures ètiques dins de les organitzacions.

A QUI S'ADREÇA

  • Professionals dedicats a l’acció social o psicoeducativa que vulguin millorar el seu perfil, en dotar-los d’eines per identificar i resoldre les situacions que requereixen un abordatge des de l’ètica.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR