COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Voluntariat corporatiu, una inversió amb rendiment per al present i futur

Voluntariat corporatiu, una inversió amb rendiment per al present i futur

Marta Requeno
Consultora social i formadora
Veure tots els articles

06.04.21

Cada vegada més empreses s’animen a realitzar activitats i programes de voluntariat per a les persones treballadores. Què hi ha darrere de tot això? Una acció comunicativa, una estratègia reflexionada? Pot el voluntariat corporatiu jugar un paper significatiu dintre la societat, les persones treballadores i la pròpia empresa? El voluntariat és un recurs humà que té la capacitat d’aportar un valor significatiu a les persones beneficiaries, treballadores i a l’empresa. Amb aquest article es vol reflexionar sobre aquestes preguntes i com el voluntariat pot ser una inversió amb un impacte positiu sobre les corporacions i l’entorn i algunes recomanacions per al seu desenvolupament.  

El programa de voluntariat corporatiu agrupa el conjunt d’accions de voluntariat que una empresa posa a disposició de les seves persones treballadores. Amb aquestes es vol donar resposta a reptes socials de la mà d’entitats socials del territori. El voluntariat corporatiu té la capacitat de contribuir a generar aspectes positius i d’impacte en tres eixos clau com són: les persones treballadores, l’empresa i la societat. 

L’acció social vinculada a activitats de voluntariat corporatiu col·labora en la construcció del reconeixement tan a nivell intern com extern de l’empresa. És doncs una via per a posicionar-se com un agent socialment responsable, construir la seva reputació de marca i fins i tot sumar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a nivell de corporació. 

Les tendències actuals mostren que les empreses cada vegada més han de tenir un paper actiu en el desenvolupament i cura de l’entorn i de les persones més enllà de l’activitat professional i productiva que porten a terme. 

Aquest posicionament és rellevant, ja que les persones treballadores donen una major importància a vincular-se laboralment a empreses socialment responsables i compromeses amb el medi ambient i la societat. Aquest compromís social es troba definit en una estratègia global de Responsabilitat Social Corporativa i és un actiu per a la captació de talent i persones

El voluntariat corporatiu pot ser una eina per a retenir i millorar la vinculació de les persones a l’empresa, més enllà del seu lloc de feina i tasques. Un programa amb un enfoc adient ha de servir per a generar uns espais informals per potenciar un clima laboral saludable, construcció d’equips i les relacions humanes. 

El desenvolupament d’accions de voluntariat pot servir també com una eina pràctica per al treball de competències i habilitats. En l’acompanyament a persones es requereix d’unes competències que es posen en pràctica, es reforcen i amplien capacitats. L’exercici de voluntariat és una eina per a provar i certificar competències i potenciar el desenvolupament de la carrera professional. 

El voluntariat que porten a terme les empreses ha de revertir en el territori proper amb l’objectiu d’enfortir vincles amb l’entorn i contribuir a potenciar la xarxa del territori i al seu dinamisme. Un altre aspecte destacat és posar a disposició de les entitats el coneixement i experiència de l’empresa que capitalitzen les persones voluntàries per tal de construir conjuntament i treballar sobre les necessitats. 

Els programes de voluntariat corporatiu presenten beneficis significatius però també reptes o aspectes a tenir en compte al llarg del procés. Des de l’experiència de la Fundació Pere Tarrés acompanyant a empreses i fundacions corporatives a desenvolupar els plans de voluntariat i el desplegament de programes creiem que no hi ha fórmules màgiques però si algunes recomanacions.    

Per una banda com es conceptualitza el programa de voluntariat. Cada empresa ha de construir el seu marc de treball, construir un discurs propi i coherent amb la seva estratègia global i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquesta vinculació amb la seva línia de treball i una visió de futur és el que ajudarà a que el programa tingui un major potencial i visibilitat. 

Un altre aspecte clau és la forma en la que es construeix el programa de voluntariat. Aquest ha de ser rellevant per a la direcció de l’empresa però si es tenen en compte més veus de dintre de l’empresa aquest fet pot tenir un efecte multiplicador. Aquesta vinculació feta per mitjà d’una consulta més amplia, pot recollir més veus que aportin una visió heterogènia, enriquir i vincular de forma efectiva i duradora a les persones al programa.    

En el desenvolupament del programa de voluntariat és important construir les accions amb les entitats socials, generant sinergies i accions que contribueixin de forma positiva a les persones usuàries. L’acompanyament a les persones voluntàries per a potenciar el seu paper, fer seguiment de les necessitats i fomentar relacions d’equip.  

L’avaluació de la contribució social es un altre aspecte en el que cal incidir, valorar com les accions arriben a les persones i com s’ajuda a transformar la seva realitat a través de l’acció de voluntariat. 

El voluntariat corporatiu és un recurs i una oportunitat amb potencial per a dinamitzar a les persones treballadores, potenciar les seves capacitats i treballar de la mà amb el territori. A la vegada que es construeix el paper social i responsable com a empresa.

Comparteix l’article

Etiquetes