COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Urbanisme tàctic amb mirada comunitària: l’experiència de Castelldefels

Urbanisme tàctic amb mirada comunitària: l’experiència de Castelldefels

Mireia Morilla
Servei d’intervenció per a la convivència a l’espai públic de Castelldefels
Veure tots els articles

25.01.23

L’equip del Servei d’intervenció per la convivència a l’espai públic de Castelldefels i els joves del Mòdul 1 en dinamització comunitària de la Casa d’Oficis del municipi han engegat aquest any un projecte de micro-urbanisme, amb l’objectiu de canviar els usos de la plaça de l’Alba.

La Casa d’Oficis és un projecte formatiu i laboral del Pla de Barris de Castelldefels. El servei d’intervenció per la convivència a l’espai públic de Castelldefels, el SIEP, fa 3 anys que hi col·labora en l’àmbit de dinamitzacions infantils a diferents parcs. Com que el SIEP Castelldefels ja té un històric d’acció comunitària i treball col·laboratiu es proposa que la intervenció amb la Casa d’Oficis parteixi d’aquesta metodologia, amb l’objectiu que hi hagi un impacte en la comunitat.

Es planteja un procés col·laboratiu i comunitari que pretén recuperar l’espai públic i maximitzar el seu valor compartit amb una intervenció petita, de cost molt baix i ràpida implementació per explorar alternatives de millora dels espais. La intenció és implicar els diferents agents que incideixen en l’espai públic (joves, serveis, veïnat, administració, entitats, etc.) i per tal de fer efectiva aquesta intervenció es proposa una actuació relacionada amb l’urbanisme tàctic.

L’urbanisme tàctic és una fórmula per canviar ràpidament els usos d'un carrer, permetent adaptar la ciutat a una nova mobilitat i a un nou concepte de viure-hi. Per exemple, pintant un carril de la calçada d’un carrer i col·locant-hi mobiliari urbà, es pot guanyar més espai per al vianant, per passejar, per crear places i nous espais d’estada.

Com a primer pas es realitza conjuntament amb els joves del mòdul un diagnòstic dels diversos espais on es veu necessari realitzar aquest tipus d’intervenció, tenint en compte diversos factors, com ara: quanta gent utilitza l’espai? Quin ús en donen? Quines pautes de relació tenen els usuaris amb la comunitat? I aquestes pautes poden suposar algun conflicte?

Tenint en compte tots aquests aspectes, es planteja la realització d’una acció tangible amb l’objectiu de fer un canvi d’ús d’un espai concret, una zona del barri que els mateixos joves trien en considerar-lo amb potencial però força desaprofitat. L’espai escollit és la plaça de l’Alba. Una plaça que agrupa diversos col·lectius i que per la seva ubicació era un espai d’ús excloent per part d’un col·lectiu concret i on s’hi generaven diverses conductes disruptives, que n’impedien l’ús per part d’altres persones que no s’hi sentien còmodes.

El següent pas és decidir quin tipus d’intervenció es realitza. Tenint en compte que al barri hi ha força nens i nenes que no fan ús d’aquest espai, es planteja la creació d’un joc pintat a terra, per tal que els infants puguin gaudir de la plaça amb els seus familiars. Per pintar la plaça es compta amb la col·laboració d’Aviva, un grup de joves creatius de Castelldefels que aporta la seva experiència amb les arts plàstiques i dirigeix la part artística de la intervenció.

De manera paral·lela, es decideix actuar sobre una zona concreta de la plaça: un espai de terra on l’Ajuntament acostumava a plantar flors i/o plantes aromàtiques. El veïnat no sentia les plantes com a pròpies i aquestes desapareixien al cap de pocs dies. Es planteja, així, la necessitat que els veïns identifiquin aquestes plantes i se’n responsabilitzin. D’aquesta manera es decideix crear un petit jardí “apadrinat” per diversos veïns de la plaça: l’equip format per membres del SIEP i alguns dels joves reparteixen porta a porta plantes per tal que els i les veïnes se les facin seves, les plantin al jardí comunitari i baixin a regar-les i s'encarreguin de mantenir-les en bon estat.

Aquestes dues intervencions han suposat una millora substancial en una plaça que fins ara era grisa i no cridava l’atenció, i que ara s’ha convertit en un espai acolorit i amb vida, que anima a infants, joves i adults a apropar-s’hi i gaudir-ne.

Els agents implicats en el projecte han considerat aquesta acció comunitària com un èxit: s’han assolit el objectius definits i s’ha comptat amb una gran implicació per part dels i les joves del Mòdul 1 en tot el procés, tant en la part la planificació com en la d’implementació.

 

Didac Moreno i Mireia Morilla

Servei d’intervenció per la convivència a l’espai públic de Castelldefels