COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOG DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Tornar a articles

Un estiu diferent. Orientacions per a la programació d'activitats de lleure en temps de desconfinament.

  • Un estiu diferent.  Orientacions per a la programació d'activitats de lleure en temps de desconfinament.
Un estiu diferent.  Orientacions per a la programació d'activitats de lleure en temps de desconfinament.
Comparteix a les xarxes socials

28.05.20

Amb l'arribada de l'estiu i coincidint amb el període de desconfinament i la “nova normalitat”, als professionals de l'educació del lleure, ens apareixen força dubtes sobre com organitzar les activitats d'aquest estiu.

En aquest article farem una primera aproximació (amb la informació que tenim a hores d’ara) a com orientar i encarar aquest estiu des de l'educació en el lleure, que anirà seguit d’iniciatives formatives concretes per donar suport a tots els i les professionals de l'educació en el lleure.

El primer que hem de tenir present és la normativa per la qual ens hem d'orientar que, es concreta, per aquest estiu, en un seguit de recomanacions i indicacions, presentades en el Document Marc per a les activitats d'educació en el lleure estiu 2020. En recomanem la lectura atenta, a hores d’ara des de la Fundació Pere Tarrés ja estem treballant en les concrecions i recursos necessaris per tenir clar els criteris i recomanacions en les diferents situacions en l’àmbit del lleure educatiu que ens podem trobar aquest estiu i a les que haurem de donar resposta.

Davant la incertesa i els eventuals dubtes que ens poden sorgir com a professionals amb tanta responsabilitat, hem de tenir present, per una banda, que seguint les indicacions i recomanacions estarem sempre actuant correctament i no tindrem cap problema, i per l'altra el gran valor de la nostra tasca i les activitats que oferim a infants i joves.

I no fem aquesta afirmació per que sí o com a motivació davant la incertesa, sinó sota unes premisses ben sòlides i objectives. En primer lloc l'educació en el lleure que oferirem aportarà als infants i joves l'establiment de nous hàbits, sobretot higiènics, que s'hauran d’incloure en el dia a dia d'ara en endavant i per tant la nostra feina pot i ha de ser un referent d'educació per a la salut i nous hàbits d'higiene. El fet de rentar-se les mans abans i després d'una activitat no hauria de ser quelcom estrany, però poques vegades teníem aquest hàbit amb els infants i joves sobretot per comoditat; ara doncs tocarà posar èmfasi en aquests aspectes d'higiene i salut més que abans.

Un altre punt important que aporta l'educació en el lleure aquest estiu és el retrobament amb les relacions socials i el restabliment del sentit de comunitat.

El document marc de la Generalitat de Catalunya, posa molta atenció en aquest punt. L'educació en el lleure ha de servir, ara més que mai en donar suport a noves relacions socials, marcades per “la nova normalitat” entre infants i joves de forma segura. Aquest objectiu, de fet, sempre està present d'una forma o altra en l'educació en el lleure, pedagogia de grup per excel·lència, però caldrà adaptar aquest objectiu a la nova situació. La pregunta que ens pot sorgir és, com fer doncs jocs de confiança i certes dinàmiques de grup, amb les més o menys estrictes normes d'higiene i distància física? Són preguntes que ens aniran sortint i que abordarem també de forma introductòria a llarg d'aquest article i de les quals comptem ja amb una proposta amb més recursos i concrecions. Però sigui com sigui caldrà treure el millor de cadascun/a de nosaltres i sobretot potenciar la creativitat.

Un altre aspecte important a destacar de la nostra feina aquest estiu és que podem aportar recursos per a gestionar la por a la incertesa i el desconegut que es pot haver generat en molts infants, sobretot transmesos per part de les famílies i els mitjans de comunicació, en temes sanitaris, econòmics-laborals entre d’altres.

L'educació en el lleure, sobretot aquest estiu, ha de servir per oferir als infants un exemple de seguretat i serenitat i abordar aquestes pors i temors que es poden veure reflectides en els infants i joves amb els que treballem així com estar preparats per fer acompanyament emocional a participants i eventualment famílies especialment afectades: sigui per la malaltia, pèrdua d'una persona estimada o propera, incertesa i inestabilitat econòmica, entre altres.

Un últim àmbit en que l'educació en el lleure aquest estiu pot incidir i s'hauria de marcar com a objectiu prioritari és la retrobada amb la natura i espais oberts. De fet és una de les activitats més recomanades per aquest estiu, espais oberts, i programació de sortides a la natura, turonets, parcs a mesura que es vagin obrint haurà de ser una de les prioritats a contemplar.

Centrant-nos en els aspectes sanitaris i d'higiene el que més destaca i afecta a la nostra dinàmica habitual és la distància física de 2 metres entre participants. En aquest aspecte caldrà fer un exercici d'adaptació de bona part de les activitats que hem realitzat fins ara, i en breu disposarem de guies i recursos en aquesta direcció a l'abast de monitors/es i directors/es per organitzar les activitats, el quotidià i les recomanacions que caldrà observar aquest estiu en les diverses propostes que s’ofereixin. A nivell pedagògic, el més important, és seguir amb els nostres objectius educatius. En aquest sentit, i seguint la coneguda metodologia PRA (Preparació-Realització-Avaluació) o d’altres que podem utilitzar, les activitats i els aspectes del quotidià són mitjans i estratègies que ens ofereix l'educació en el lleure per assolir certs objectius.

Podem complir els nostres objectius de dinàmica de grup i de relacions entre infants, complint les indicacions del document marc, això si, de forma diferent al que hem fet fins ara. Podem adaptar les normes d'esports com el futbol i el bàsquet i fins i tot oferir variants, adaptar els jocs de natura i aquàtics, també els jocs d'interior i aprofitar molt bé a les hores de sol les manualitats i tallers d'interior. La dansa, el teatre, els circuits psicomotrius i gimcanes adaptades tindran un gran protagonisme aquest estiu.

Altres indicacions a destacar, són els aspectes que afecten al nostre quotidià.

Per començar les entrades i sortides seran diferents, sense aglomeracions i hauran de ser molt progressives. Les activitats poden començar més tard per l'entrada esglaonada dels infants i el seguiment de protocols d'higiene abans de les activitats. Haurem de pensar jocs, per exemple, de rotllana, per als infants que entren primer i evitar que puguin desplaçar-se lliurement per l'espai. L'entrada i la sortida del casal o altres activitats de lleure d'aquest estiu és la principal “finestra” de cara a les famílies i caldrà aportar-los seguretat assegurant-los que complim adequadament les recomanacions i indicacions, donades per les autoritats competents. Ens haurem d'acostumar a prendre constants a tots els infants a diari, pel que recomanem, per experiència pròpia, comprar un termòmetre “de pistola”. És molt més car però en 5 setmanes de casal o unes colònies intenses és una gran inversió en temps, comoditat i paciència tant per nosaltres com per als infants.

Des del punt de vista emocional, hem de procurar, dins del possible, no generar alarmisme o dinàmiques molt obstaculitzades per aquesta “nova normalitat” per afavorir, sempre de forma segura, la gestió de la incertesa i nous hàbits tant higiènics com de relació amb la màxima normalitat possible. En aquesta direcció els i les professionals de l'educació en el lleure també estem treballant per oferir la millor experiència als infants i joves aquest estiu mirant de programar un estiu diferent però ple d’experiències educatives de lleure que donin l’oportunitat de retrobar-se amb els iguals i viure i gaudir d’experiències inoblidables, com no pot ser d’altra manera..

Fem doncs possible que aquest estiu 2020 sigui ben segur però, per part nostra, igual de divertit i educatiu que sempre. Estem convençuts, com no pot ser d’altra manera, que entre tots i totes les activitats d'aquest estiu seran tot un èxit gracies a l'esforç i dedicació dels i les professionals (remunerats i/o voluntaris/àries) del sector.