COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Participació interna a les entitats, un repte molt assequible!

Participació interna a les entitats, un repte molt assequible!

Roger Buch
Consultor entitats a l’àrea de Consultoria i Estudis
Veure tots els articles

29.05.18

Es presenta la Guia breu de participació interna a les entitats, editada dins la col·lecció de guies breus de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Està elaborada per tècnics de la Fundació Pere Tarrés i recull tota l’experiència que s’ha recollit en els darrers anys des de l’Institut de Formació i des de Consultoria i Estudis en formació i assessorament a entitats.

Han estat centenars d’associacions i fundacions que  bé s’han format o bé han pogut reflexionar sobre el seu nivell de qualitat democràtica. Grans entitats del tercer sector, entitats mitjanes o petites associacions que han mostrat molt interès en millorar la seva participació interna. Ho volen fer per ser més democràtiques i també per aconseguir que els seus membres s’hi impliquin més.

Una de les idees transversals a tota la guia és la d’aconseguir que tots els perfils presents a cada associació tinguin facilitats per trobar els seus espais de participació. Participació entesa com a presència en les activitats, i implicació en la seva organització però sobretot participació entesa per donar veu als socis, voluntaris, directius, tècnics o usuaris com a agents protagonistes de l’organització.

La participació ha de ser útil, ha de servir per prendre millors decisions, per conèixer millor les conseqüències de les decisions que es prenen. Al llarg de tots aquests anys hem anat veient com la participació és tant útil pels grans temes, com per exemple l’elaboració dels plans estratègics com també pel funcionament del dia a dia.

Al llarg de la guia tant s’hi poden trobar petites eines pràctiques per millorar el funcionament dels òrgans de govern com ara la junta, l’assemblea o les comissions. També hi trobareu una reflexió més global sobre com encarar la participació. No hi ha receptes màgiques, cada entitat és diferent i  precisament per això es fa molta incidència en la necessitat de fer un bon diagnòstic de la participació. A quin nivell de participació estem? Quin són els col·lectius de l’entitat que participen menys? En sabem les causes? Com ens agradaria que fos la implicació de tots els agents a l’entitat? Com ho podem fer per arribar allà on volem partim d’on som? Un bon diagnòstic, partint de les preguntes que es suggereixen, ens deixarà en molt bon punt de partida per començar a definir accions de millora.  

Us animem a fer servir la guia i, sobretot, a repensar i millorar constantment la implicació a les entitats de tots els agents que en formen part. L’experiència ens diu que són moltes les entitats satisfetes amb haver iniciat millores en la participació interna que sempre acaben enfortint l’organització tant en el funcionament de les seves activitats com en la seva cohesió interna.