COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Impulsem la formació per superar la bretxa digital a les organitzacions socials

Impulsem la formació per superar la bretxa digital a les organitzacions socials

Núria Muñoz Triadó
Cap de formació a mida de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

29.04.22

La crisi provocada per la Covid-19 ha sacsejat també el tercer sector. Durant aquests dos anys de pandèmia, les organitzacions socials han hagut de lluitar amb la interrupció o adaptació forçosa de molts dels seus serveis, amb la restricció d'ingressos, amb l'augment en el nombre de persones que han hagut d’acompanyar i amb uns costos operatius més grans. En la majoria dels casos, a les organitzacions socials se'ls ha demanat que facin més amb menys recursos i menys personal.

La crisi també ha tingut un fort impacte en l'adaptació tecnològica de les entitats del tercer sector i ha actuat com a diagnòstic del nivell de digitalització de totes les entitats, evidenciant la bretxa digital de les organitzacions més vulnerables.

D'acord amb l'estudi realitzat per ISDIGITAL.DATA i la Fundació Botín: Baròmetre del Tercer Sector, el principal fre per a les entitats del tercer sector a l'hora de dur a terme un procés de transformació digital és la manca de recursos econòmics i la dificultat de finançament, seguida de la manca de talent i coneixement digital i del desconeixement dels beneficis i avantatges que aquest procés els pot aportar.

Superar la bretxa digital en les organitzacions socials és una realitat amb la qual molts treballem diàriament. En l’actual context de crisi les entitats hem de ser resilients i saber adaptar-nos a un entorn canviant i incert.

I és que els canvis, previstos o no, esdevenen grans oportunitats. En períodes com el que estem vivint, les organitzacions socials tenen la possibilitat d’aprendre, adaptar-se i ressorgir amb noves idees. En aquest context, la formació és un dels grans reptes que sorgeixen de la crisi i ha d’acompanyar  les entitats del tercer sector en el seu empoderament i en la seva consolidació en camps com la transformació digital, l’establiment de noves línies de lideratge, el reforç de competències genèriques i transversals de les persones que conformen les associacions i fundacions... Al final, l’èxit, també en el tercer sector, rau en un talent especialitzat i la formació és la clau per assolir els nostres objectius i avançar.

Una formació cada cop més especialitzada i segmentada i que, a causa de la creixent acceleració digital experimentada a escala mundial des del març de 2020, incorpora amb força la modernització tecnològica. Per exemple, moltes formacions adreçades a entitats sense ànim de lucre incorporen el que es coneix com a aula virtual síncrona, una eina d’ensenyament en línia i grupal en què els i les alumnes aprenen de manera simultània i que ha permès aproximar la formació a tots els territoris, optimitzar el temps de l’alumnat tot evitant–ne els desplaçaments, aproximar de les tecnologies bàsiques i quotidianes a tothom... Una modalitat formativa  potenciada des de l’inici de la pandèmia i que s’ha anat complementant en funció del moment (restriccions, confinaments) amb les modalitats presencial o telemàtica.

Les organitzacions estem preparades, doncs, per afrontar la imprescindible transformació digital i incorporar amb convenciment en els nostres objectius la necessitat d’una formació contínua que ens permeti adaptar-nos als canvis? Sí, sens dubte. Per a moltes organitzacions l’inici del canvi és una realitat; el camí per superar la bretxa digital acaba de començar. Però no oblidem que encara n’hi ha d’altres amb un llarg camí per recórrer.

Per aquest segon grup, és urgent que abordin un canvi de mentalitat que les situï en el camí del canvi tecnològic. L’adaptació a aquest nou paradigma digital contribuirà a atendre millor les persones que acompanyem diàriament des de les organitzacions, que en definitiva és la nostra raó de ser.