COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Futur professional i Medi ambient

Futur professional i Medi ambient

Jos Carbonell Margenat
Docent del certificat de professionalitat de Gestió Ambiental de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

27.02.18

Cada cop som més conscients que la nostra societat interactua, constantment i de moltes formes, amb l’entorn del que formem part. Els humans estem aprenent (alguns cops per força, alguns cops després de greus equivocacions) que aquestes interaccions tenen sempre repercussions, molts cops negatives, sobre el Medi ambient. És la nostra tasca global aconseguir que la humanitat aprengui a ser respectuosa amb el Medi ambient.

Fruit d’aquesta consciència ambiental, les institucions internacionals, europees i catalanes posen des de fa anys l’èmfasi en aquest sentit. Organitzacions com ISO o la mateixa Unió Europea, han creat eines (ISO 14.001 i EMAS, respectivament) per a ajudar a les empreses a posar en marxa Bones Pràctiques i protocols que incloguin una cura integral de l’entorn. Aquestes eines estan previstes que es posin en pràctica a través de les pròpies  organitzacions empresarials, tan privades com públiques, independentment del sector que sigui i del volum de negoci que tinguin.

L’objectiu primordial és establir una estructura a través dels departaments de medi ambient de les organitzacions, de les consultories ambientals, de les assessories  i dels auditors que permeti millorar el comportament ambiental general de la societat. Per aconseguir-ho, fa anys que la Fundació Pere Tarrés va optar plenament per l’assoliment d’aquests objectius començant pels de Qualitat, i per això vam decidir implantar la ISO 9001. Més recentment, durant el 2017, s’ha arribat a la finalització del procés d’implantació de la ISO 14.001:2015, que permetrà assolir una visió integral de la gestió emmarcada dins del Medi ambient.

Per això, des de la Fundació Pere Tarrés encoratgem a les persones interessades a dirigir i/o consolidar el seu futur professional en l’àmbit del Medi ambient a formar-se de manera continua en el control de les nostres interaccions, tant particulars com a nivell d’empresa, i per tant en el control de les eines esmentades.

Des de 2013 impartim un Certificat de Professionalitat de Nivell 3 que ajuda, tant a les persones en actiu com a les que estan en situació d’atur, a poder aprendre l’ús d’aquestes Normes Internacionals i formar part d’un Departament de Medi Ambient, d’una Àrea Ambiental, d’una Consultoria Ambiental, etc. D’aquesta manera les Organitzacions que tenen per objectiu implantar o mantenir una Norma com la ISO 14.001, amb l’objectiu d’establir un Sistema de Gestió Ambiental, aconseguiran un comportament plenament efectiu i totalment respectuós envers el Medi ambient.

Comparteix l’article

Etiquetes