COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

L'estètica a l'escola bressol

L'estètica a l'escola bressol

Txell Dalmau
Coordinadora pedagògica del Departament de Petita Infància de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

27.10.23

L'atenció a l'estètica de les joguines i els materials a l'escola bressol és d'una importància crucial. Aquestes han de ser atractives a la vista, amb colors suaus i preferiblement elaborades amb materials d'origen natural. Aquesta consideració per l'estètica està estretament relacionada amb la funcionalitat, ja que una estètica senzilla permet als infants ser els protagonistes del seu joc. A més a més, prestar atenció a l'estètica és important per dues raons addicionals. Primerament, com els adults, és més probable que els infants cuidin i valorin les coses que els agraden. En segon lloc, si els adults mostren afecte i respecte per les joguines dels infants, aquests les percebran de manera diferent i les utilitzaran de manera més enriquidora.

Molt rellevant i essencial és també la disposició de les joguines i materials als espais de l'escola bressol.

Aquesta disposició la basarem en quatre criteris fonamentals:

  • Ordre: L'ordre és la base d'un ambient harmònic i facilita que els infants se'n responsabilitzin i mantinguin els espais per ells mateixos. Tres elements clau són la quantitat (limitada) de materials, la facilitat per ordenar-los i la disposició ordenada d'aquests.
  • Flexibilitat: Els espais han de ser flexibles per adaptar-se a les necessitats dels infants i dels adults que els fan servir. Aquesta flexibilitat promou la plasticitat en la mentalitat i la generació d'idees noves. Un espai flexible reflecteix la flexibilitat en l'actitud dels adults que l'acompanyen.
  • Autonomia: Permetre als infants accedir als materials lliurement satisfà les seves necessitats internes d'exploració, descobriment i aprenentatge. Aquesta pràctica no només respecta les necessitats dels infants, sinó que també fomenta un aprenentatge mutu, ja que els educadors i educadores reben constantment indicacions sobre les necessitats dels infants.
  • Diversitat de materials: A l'aula, és important disposar de materials de diferents àrees d'interès, incloent-hi aspectes curriculars. També és essencial tenir diversos materials d'una mateixa àrea, ja que no tots els infants reaccionen de la mateixa manera als mateixos materials.

Els espais i els materials no són indiferents ni per als infants ni per als adults. Sabem que les característiques dels materials influeixen en l'aprenentatge, les conductes, les relacions, les emocions i els sentiments que es desperten en aquest entorn.

Els infants valoren els mateixos aspectes que els adults en els espais educatius: amplitud, bona ventilació, lluminositat i absència d'elements excessius. Un espai que respira i resulta agradable permet als infants sentir-se millor i concentrar-se durant més temps.

Diverses pedagogies, com la pedagogia Reggio Emilia, que dona importància als espais per ser i estar, o la pedagogia Waldorf, que promou la connexió amb la natura, i fins i tot la metodologia Montessori, que fomenta l'autonomia dels infants en els espais, coincideixen en la importància de cuidar els espais educatius com a element fonamental del projecte educatiu.

L'estètica ha de ser un element essencial en el projecte educatiu d’una escola bressol, una escola on l’objectiu es centri en l'acompanyament respectuós i en una atenció especial a les emocions. És important aconseguir que les famílies i els infants es moguin pels espais de manera relaxada, com si fossin a casa seva, en un ambient tranquil i agradable. Aquests espais han d’estar dissenyats amb "provocacions" que convidin a l'exploració, l'acció i la reflexió. La decoració i la disposició dels materials i mobiliari han d’estar pensades per reflectir aquesta filosofia.

Comparteix l’article

Etiquetes