COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Els efectes de la gratitud en la salut

Els efectes de la gratitud en la salut

Sergio García Díaz
Psicòleg i formador de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

10.11.17

Hi ha diferents formes d'entendre el concepte de gratitud. Els experts encara no es posen d'acord sobre si es tracta d'una emoció, un estat d'ànim, un tret afectiu o un tret de la personalitat; possiblement, sigui tot això alhora. En qualsevol cas, es tracta d'una experiència plaent que desperta en la persona una sensació d'apreciació de la vida i satisfacció amb el passat.

Estudis recents indiquen que experimentar gratitud augmenta l'afecte positiu, la satisfacció amb la vida i el comportament prosocial, inhibeix els comportaments d'hostilitat i condueix a millorar el recolzament social i el benestar durant les etapes de transició de la vida. En una investigació duta a terme per Gordon (2011) es va observar que l'experiència individual de la gratitud no només està relacionada amb una major satisfacció personal, sinó també amb una major satisfacció de la parella; és a dir, que "les persones que deien sentir majors nivells de gratitud tenien cònjuges que eren més feliços amb el seu matrimoni" (p.342).

L'augment del benestar psicològic no només ve determinat pel fet de sentir agraïment, sinó també per l'acte de donar les gràcies, d'expressar externament l'agraïment. Aquest acte d'expressar gratitud condueix a una sèrie d'experiències subjectives positives i millora la relació amb l'altre. En tres cèlebres estudis realitzats per Emmons i McCullough (2003) es va observar que "induir un estat de gratitud a través d'exercicis de gratitud autoguiats condueix a beneficis emocionals, físics o interpersonals" (p.386).

Diversos estudis suggereixen que la gratitud pot estar relacionada amb la salut de diverses maneres: disminuint el nivell d'estrès, els símptomes depressius o l'ansietat davant la mort, millorant la qualitat del son, afavorint el creixement posttraumàtic, prevenint el suïcidi, promovent conductes saludables i, fins i tot, millorant el funcionament cardíac.

Els beneficis observats de la gratitud conviden a utilitzar-la com a eina per millorar la nostra salut física i psicològica. Algunes estratègies conductuals per expressar gratitud que podem emprar en la nostra vida quotidiana són: escriure una carta d'agraïment a una persona important en la nostra vida i compartir-la amb ella (se li pot enviar o llegir-se-la personalment); escriure regularment llistes de diverses coses concretes per les quals s'estigui agraït; pensar o escriure sobre coses que agrair d'una manera més global.

Recordeu que totes aquestes estratègies faciliten connectar amb la vivència subjectiva de la gratitud, així com expressar-la, però només tenen sentit i són efectives si es fan des de l'autenticitat, és a dir, si la gratitud és realment sentida, encara que al principi només se senti amb baixa intensitat. Si no és així, si no se sent gratitud, expressar-la seria un acte de falsedat i de manipulació, enganyaria a l'altre i un mateix també s'estaria enganyant. I, per descomptat, això no té cap benefici per a la salut física o psicològica.

Per finalitzar aquest article, només em queda donar-vos les gràcies per haver-li dedicat el seu temps i la seva atenció.

Referències:

Emmons, R.A. y McCullough, M.E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life.Journal of Personality and Social Psychology, 84(2),377–389.

Gordon, C.L., Arnette, R.A.M. y Smith, R.E. (2011).Have you thanked your spouse today? Felt and expressed gratitude among married couples.Personality and Individual Differences, 50,339–343.

Comparteix l’article

Etiquetes