COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOG DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Tornar a articles

Dinamitzador/a comunitari/a, una professió de futur!

  • Dinamitzador/a comunitari/a, una professió de futur!
Dinamitzador/a comunitari/a, una professió de futur!
Comparteix a les xarxes socials

23.01.18

Els ciutadans no són persones que viuen aïllades. Vivim en comunitat, en barris on la gent comparteix els mateixos problemes i, el que és més important, s’ajuda i organitza per cobrir les seves necessitat socials i culturals. Des de fa anys, des de les polítiques socials s’ha tingut en compte el concepte de comunitat, aquell col·lectiu de persones que viu en un territori concret, delimitat, en un barri. Som persones socials i el nostre entorn ens condiciona totalment.

Si vivim en comunitat, res millor que afavorir les potencialitats del propi entorn humà per solucionar els nostres problemes. En els darrers anys, els nostres barris han canviat. Hi ha una nova pluralitat cultural, noves desigualtats, noves pobreses però al mateix temps, un nou empoderament ciutadà ben interessant. La gent s’organitza, hi ha ajuda mútua, projectes innovadors d’economia social i solidària, projectes nascuts de baix a dalt on les persones són els protagonistes. Conviuen les noves formes associatives amb les més tradicionals. Unes i altres són molt importants per a la vertebració dels barris: els casals, els ateneus, els esplais, els agrupaments, els centres cívics, les cooperatives de consum, les plataformes de defensa de l’habitatge… això és el que crea vincles de solidaritat i aguanta la nostra societat. Per exemple, les festes populars són fonamentals per a l’acció comunitària, tot allò que sigui inclusiu i obert, que tota la gent del barri hi estigui convidada i vulgui transformar la societat, això és acció comunitària.

Però, certament, hem passat de comunitats en que la gent s’ajudava i organitzava de manera espontània, “perquè tothom es coneixia” a situacions bastant més complexes. Ara hi ha molta organització però també més possibilitat de quedar al marge. La solidaritat hi és però no sempre arriba a tothom. Els projectes neixen, però no sempre es coordinen ni són eficients. Les polítiques públiques d’intervenció social aterren als barris però no sempre encerten en la diana que toca.

Aquesta col·laboració que tant anhelem no sempre apareix espontàniament. Degut a la complexitat dels nostres barris i als canvis socials dels darrers anys sempre és útil incentivar, afavorir, ajudar, crear condicions que en facilitin la seva aparició.

I aquí és on entra la dinamització comunitària, que té com a objectius principals l’enfortiment i l’empoderament dels actors socials en el territori i la promoció de les xarxes i les aliances. La dinamització comunitària no s’improvitza, té el seu mètode i es fa de manera professional. Per a portar-la a terme hi ha diferents perfils professionals que actuen al territori, el més genuí dels quals és el de dinamitzador o tècnic comunitari.

El tècnic comunitari enllaça, facilita, fa de pont entre les iniciatives sorgides de baix i les que venen de les administracions públiques. El tècnic comunitari afavoreix la creació de xarxes socials i sobretot anima a treure’n el seu màxim potencial.

Avui, als barris ja hi treballen figures com les del dinamitzador comunitari, fent suport associatiu, dinamitzant processos de participació ciutadana, activant plans comunitaris o ajudant a la  creació de xarxes d’autoajuda en el camps de les necessitats més bàsiques. I és un perfil que cada vegada serà més necessari.

Per actuar de dinamitzador comunitari cal vocació i convicció però sobretot metodologia per a la intervenció. No només amb bona voluntat s’arregla el món. Per aquest motiu el curs del Certificat de Professionalitat de dinamització comunitària és una excel·lent eina per formar-se en l’àmbit de la intervenció comunitària.

El tècnic es converteix en el promotor de l’acció comunitària, situant-se en un terreny educatiu i de valors, però a la vegada estratègic, on la metodologia és l’eina per aconseguir els objectius. Actua com a motivador i animador de dinàmiques de grup que portin a la creació de projectes socials que cerquin la promoció i el creixement de les persones. El tècnic podrà programar, organitzar, dinamitzar i avaluar actuacions d’intervenció social però sempre cedint el protagonisme  a la ciutadania.

Aquest perfil de dinamitzador comunitari té l’arrel en l’animador sociocultural i és molt proper a altres perfils professionals com són els agents de desenvolupament local, els agents de desenvolupament social, el promotor associatiu o l’animador comunitari. En definitiva, una professió de futur que a través de construir ponts entre persones, intenta treure la màxima potencialitat a totes les iniciatives que existeixen als nostres barris.