COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Pel dia de la dona, un repte STEAM

Pel dia de la dona, un repte STEAM

Mercè Lopez-Bravo
Cap del departament d’Acció Digital (Projectes d’Innovació Social Digital i STEAM)
Veure tots els articles

09.03.21

En els últims anys es parla molt en el món educatiu de l'aprenentatge per projectes en els àmbits STEAM. En aquest article expliquem què significa STEAM i perquè és important fomentar les vocacions científiques en aquests àmbits amb una perspectiva de gènere.

El desenvolupament de la tecnologia està conformant una sèrie de canvis en tots els nivells: laboral, social, ambientals, educatiu, econòmic, polític i en les relacions de les persones. Amb la pandèmia hem vist com els reptes i les oportunitats que la digitalització ofereix a les persones és complexa i diversa, i la necessitat de reduir l'escletxa digital per construir una societat més democràtica i millorar la qualitat de vida de les persones. Impulsar l'aprenentatge de competències digitals per trencar amb les desigualtats, especialment en les dones, per combatre els estereotips de gènere com la percepció que tenen els nens i nenes sobre les seves habilitats i capacitats.

Cada dia experimentem la influència de la ciència i la tecnologia en molts aspectes de la nostra vida, des del benestar personal i la salut fins a la comunicació i la participació. Pràcticament totes les feines tenen un component digital, i el desenvolupament professional i laboral en els àmbits de la tecnologia i la ciència tenen un gran potencial de creixement. Les diferències de gènere en la participació de les nenes en l'educació STEAM comencen des de preescolar, en jocs relacionats amb les ciències, la tecnologia i matemàtiques i es fa més visible en nivells educatius més alts. En una societat que busca la igualtat i avançar en els drets socials, és clau el compromís de totes les entitats socials, públiques i la ciutadania en canviar aquesta realitat i transformar-nos en agents de canvi del nostre entorn.

Les dades son clares, la presència femenina en el món de la ciència i la tecnologia és molt baixa, segons dades de la ONU, menys del 30% d'investigadors científics són dones, i al nostre país, tan sols un 25% de dones ocupen places de catedràtiques d'universitat i professores d'investigació al centre superior d'investigacions científiques (CSIC).

Per aquest motiu és important fomentar les vocacions STEAM (sigles dels àmbits de ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques) en les nenes i adolescents, promovent la visibilització de referents científics femenins per impulsar la presencia de les dones en la ciència, la innovació i la tecnologia.

L'accés de les dones als àmbits STEAM i la seva participació en el desenvolupament de la ciència, tecnologia i innovació són elements clau per assolir els objectius de desenvolupament sostenible pel 2030, com la inclusió d'objectius de gènere (ODS5, meta 5 b) i l'empoderament de les dones (ODS9, meta 9.5) per garantir una societat més justa, diversa i equitativa.