COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Desmentir rumors per avançar cap la convivència intercultural

Desmentir rumors per avançar cap la convivència intercultural
Aleix Masramon

Aleix Masramon
Coordinador de Programes d'Acció Social i Comunitària. Fundació Pere Tarrés

Anna Farrés

Anna Farrés
Servei d’Acollida de Molins de Rei

Natàlia Gómez

Natàlia Gómez
Servei d’Acció Comunitària de Montcada i Reixac

11.03.20

Les Xarxes Antirumors neixen de la necessitat de combatre, desmuntar i revertir un conjunt de rumors, prejudicis, estigmes i estereotips que fan complicada la convivència i l’aplicabilitat de la perspectiva intercultural i d’igualtat en el si de les relacions socials entre persones. Aleshores les Xarxes Antirumors nodreixen el seu discurs d’eines i recursos per tal de fer front a actituds racistes, discriminatòries i segregadores a fi de reprendre el diàleg, la mirada mediadora i la cultura de pau.

Des de la Fundació Pere Tarrés gestionem serveis que coordinen, juntament amb altres entitats i associacions de barris, xarxes antirrumors. En aquestes xarxes antirrumors és important tenir en compte la interseccionalitat de les desigualtats que pateix la població que s’entrecreuen entre sí, generant major probabilitats d’exclusió social.

En aquesta línia l’experiència del Servei d’Acollida d’Immigrants de Montcada i Reixac amb el projecte de la XARMIR (Xarxa Antirumors de Montcada i Reixac) i del Servei d’Acollida de Molins de Rei amb el projecte ContraRumors, ambdós gestionats per la Fundació Pere Tarrés, ens remeten a pràctiques reals de com dur a terme aquests xarxes als municipis:

El projecte ContraRumors és un projecte impulsat per la Regidoria de Convivència, Ciutadania i Voluntariat de de Molins de Rei on es realitzen diverses accions amb les entitats i els centres educatius de la Vila amb la finalitat de desmentir diversos missatges xenòfobs que arriben i circulen per la nostra societat i recollir les accions que es duguin a terme des de la campanya “Molins de Rei ContraRumors”. Des del 2014 s’han realitzat sis campanyes a fi de desmentir perjudicis de persones migrades, els models municipals de cooperació, col·lectius LGTBI, col·lectiu de dones migrades, joves migrats sols....

Entre les diverses campanyes s’ha ofert als establiments d’hostaleria l’ús d’unes estovalles amb missatges positius sobre la diversitat de Molins de Rei. Els bars i restaurants són espais estratègics on es desenvolupen dinàmiques convivencials i els seus responsables, persones clau per incidir positivament en les relacions entre les persones i d’aquestes amb el seu entorn.

La Xarxa Antirumors de Montcada i Reixac (Xarmir), és un grup obert de participació, format per veïns i veïnes del municipi i representants d’entitats. S’inicia l’any 2015 amb el suport de Polítiques d’Inclusió de l’Ajuntament, amb l’objectiu de combatre els rumors i prejudicis vinculats a la diversitat cultural, sensibilitzar sobre la riquesa que aporta la interculturalitat i afavorir la convivència en un entorn divers. Com a funcionament de grup, s’estableixen trobades assambleàries un cop al mes en horari de tarda i es realitzen accions trimestralment. La majoria d’elles són de sensibilització o bé per promoure el diàleg intercultural i la interacció positiva entre els veïns. Entre les múltiples accions destaca la realització de col·loquis amb gent gran; la generació d’audiovisuals per mostrar la diversitat de la ciutadania i el sentiment de pertinença a la ciutat; la constitució i dinamització d’una taula rodona sobre diversitat i participació; la campanya antirumors entre famílies per l’elecció d’escola; o un test d’autoavaluació sobre microracisme o racisme quotidià, entre altres.

En moments com els actuals pren especial rellevància la necessitat de construir models relacionals vinculats a la inclusió, la convivència i al respecte entre cultures. Al final hem d’entendre les Xarxes Antirumors o ContraRumors amb uns objectius a curt termini a fi d’aconseguir superar certes rumorologies i avançar a llarg termini cap a una societat que superi els rumors i els estereotips. Així doncs, per avançar és indispensable l’articulació d’aquestes xarxes que no només combaten rumors, sinó que construeixen bastides, ponts i teixeixen xarxes entre veïns i veïnes.