COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOC DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Tornar a articles

Comunicar de portes en fora, però també de portes endins!

  • Comunicar de portes en fora, però també de portes endins!
Comunicar de portes en fora, però també de portes endins!
Comparteix a les xarxes socials

20.04.17

Són moltes les entitats que ja han après que comunicar és existir. I s’han adonat que si no fan un esforç per explicar-se al món, no seran capaces d’assolir els seus objectius. Ara bé, encara hi ha moltes entitats que no han pensat en un fet cabdal per millorar la seva comunicació; explicar-se de portes endins.

La comunicació interna és clau per al bon funcionament de tota organització. És molt difícil tenir a un equip compromès amb les causes que defensem si no estan al corrent de què s’està fent en els diferents departaments o quines iniciatives ha endegat l’equip directiu.

Hi ha tres nivells de comunicació interna:

1. De dalt cap a baix: L’equip directiu ha de vetllar perquè els departaments i el personal estiguin informats de tot allò que es decideix i que els afecta, així com de les diferents iniciatives o assoliments que decideixen dur, o han dut, a terme.
2. De baix cap a dalt: Els equips han de fer un esforç per comunicar als directius tot allò que els preocupa, que han assolit o simplement, allò en què estan treballant. Aquest flux a vegades és un xic costós, però la direcció ha de vetllar per a fer-lo possible i còmode.
3. Entre iguals: És bàsic el diàleg i l’intercanvi entre departaments, entre persones treballadores, entre equips. Cal explicar-se perquè tothom tingui clar en quin moment estem.

A més, en el cas de les organitzacions sense ànim de lucre comptem amb un quart nivell comunicatiu, es tracta de la comunicació cap als socis, el voluntariat o les persones en pràctiques que puguem tenir. També és clau que tinguin informació suficient per sentir-se part de l’entitat.  

Si duem a terme un bon procés de comunicació interna i hi creiem aconseguirem, en primer lloc, evitar la duplicació de tasques i per tant, també, donar una imatge de cohesió davant de possibles clients. Això indubtablement ens durà a ser més eficients i ens permetrà detectar i solucionar problemes. Amb l’equip coneixedor de la realitat, cohesionat i implicat molt probablement millorarà la qualitat i l’ambient de treball i això durà inevitablement a un creixement de la nostra entitat.

Si tot plegat ho tenim clar. Ara només ens cal pensar què comunicarem i com ho comunicarem. I el més important de tot, pensem que si ho fem bé, generarem nous agents comunicadors gràcies al seu coneixement.