COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Comunicar de portes en fora, però també de portes endins!

Comunicar de portes en fora, però també de portes endins!

Oriol Toro Camprodon
Director de Xarxanet.org
Veure tots els articles

20.04.17

Són moltes les entitats que ja han après que comunicar és existir. I s’han adonat que si no fan un esforç per explicar-se al món, no seran capaces d’assolir els seus objectius. Ara bé, encara hi ha moltes entitats que no han pensat en un fet cabdal per millorar la seva comunicació; explicar-se de portes endins.

La comunicació interna és clau per al bon funcionament de tota organització. És molt difícil tenir a un equip compromès amb les causes que defensem si no estan al corrent de què s’està fent en els diferents departaments o quines iniciatives ha endegat l’equip directiu.

Hi ha tres nivells de comunicació interna:

1. De dalt cap a baix: L’equip directiu ha de vetllar perquè els departaments i el personal estiguin informats de tot allò que es decideix i que els afecta, així com de les diferents iniciatives o assoliments que decideixen dur, o han dut, a terme.
2. De baix cap a dalt: Els equips han de fer un esforç per comunicar als directius tot allò que els preocupa, que han assolit o simplement, allò en què estan treballant. Aquest flux a vegades és un xic costós, però la direcció ha de vetllar per a fer-lo possible i còmode.
3. Entre iguals: És bàsic el diàleg i l’intercanvi entre departaments, entre persones treballadores, entre equips. Cal explicar-se perquè tothom tingui clar en quin moment estem.

A més, en el cas de les organitzacions sense ànim de lucre comptem amb un quart nivell comunicatiu, es tracta de la comunicació cap als socis, el voluntariat o les persones en pràctiques que puguem tenir. També és clau que tinguin informació suficient per sentir-se part de l’entitat.  

Si duem a terme un bon procés de comunicació interna i hi creiem aconseguirem, en primer lloc, evitar la duplicació de tasques i per tant, també, donar una imatge de cohesió davant de possibles clients. Això indubtablement ens durà a ser més eficients i ens permetrà detectar i solucionar problemes. Amb l’equip coneixedor de la realitat, cohesionat i implicat molt probablement millorarà la qualitat i l’ambient de treball i això durà inevitablement a un creixement de la nostra entitat.

Si tot plegat ho tenim clar. Ara només ens cal pensar què comunicarem i com ho comunicarem. I el més important de tot, pensem que si ho fem bé, generarem nous agents comunicadors gràcies al seu coneixement.

Comparteix l’article

Etiquetes