COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Claus per estar al dia de les subvencions per a entitats

Claus per estar al dia de les subvencions per a entitats

Monts Romagosa
Consultora a Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

09.10.23

En una visió utòpica totes les organitzacions tenen una missió i finalitat, que es materialitzen a través dels diferents projectes que realitzen. Això fa que hi hagi una relació intrínseca entre el ser d’una entitat i el que persegueix.

I parlo d’utopia, ja que si ens posem a mirar la realitat de les organitzacions, veiem que la majoria parteix d’altres aspectes: persones que es mouen davant situacions d’actualitat (catàstrofes naturals, injustícies, guerres, estils de vida, etc.), persones que omplen les necessitats que té una societat (i que l’administració no pot o no arriba a solucionar), persones que volen canviar i/o millorar la seva societat; i fins i tot persones que aprofitant el seu carisma o habilitats ajuden la societat que els envolta.

Però si parlem de la realitat i el dia a dia de les organitzacions, allò que fa que funcionin veritablement, a part del capital humà, són els seus fons monetaris i com es gestionen.

Per tant, si les organitzacions són intrínseques a la seva missió i finalitats, la gestió del fons econòmic també hauria de ser-ho.

Com aconsegueixen les entitats cobrir econòmicament els seus projectes... Hi ha moltes maneres de captar fons:

 • Donacions individuals
 • Subvencions governamentals
 • Fundacions i organitzacions filantròpiques
 • Col·laboracions empresarials
 • Micromecenatge
 • Esdeveniments benèfics
 • Voluntariat corporatiu
 • Finançament internacional
 • Vendes de productes o serveis
 • Crowdfunding i inversió social

Segurament ja n’hi ha alguna de nova que em deixi, però independentment de la que utilitzin, els passos a seguir serien:

 1. Posar al centre el nostre projecte o la missió/objectius de l’entitat.
 2. Veure quines eines de les que s’esmenten més amunt s’adapten millor per desenvolupar el primer pas.
 3. Elaborar un pla/estratègia de captació tenint en compte el primer i el segon pas.

Si dins de les eines esmentades, heu triat les subvencions governamentals i els finançaments internacionals, us expliquem com estar al dia i quins aspectes heu de tenir en consideració.

Definim conceptes

Dins del finançament, hem de diferenciar entre subvencions, que són aquelles que “demanen un comportament, acció o projecte”, els ajuts, que són de “naturalesa indemnitzadora o compensatòria”, i els premis, “reconeixements pel projecte fet”.

Aquestes fonts de finançament a la vegada es poden classificar entre públiques o privades, segons l’ens concedent. I el fet de triar-ne una o altra marcarà l’estratègia per estar al dia de les que estan vigents.

Subvencions públiques

Les fonts de finançament públic són aquelles que dona l’administració: governs, ens descentralitzats, consorcis, etc. Estan lligades a l’organisme que les convoca i les polítiques del territori. Això farà que potser afegim distància als requisits per obtenir-la de la missió/objectius de l’entitat/projecte. Malgrat aquest inconvenient, normalment són les més fàcils de trobar i accedir-hi, ja que les administracions (a totes les escales) elaboren un Pla Estratègic de Subvencions (PES).

El PES té com a objectiu que els ciutadans coneguin com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o sota quins criteris actuen les institucions. I també serveixen de manera indirecta a les organitzacions, donant pistes de quines són les línies de l’administració i on donaran subvencions.

Caldrà, doncs, estar al corrent del calendari de convocatòries de subvencions i dels criteris d'admissió, que trobarem fàcilment a les pàgines web de les administracions. També hi trobarem els seus PES, les subvencions de les quals disposen, cercadors especialitzats, butlletins i alertes electròniques.

Subvencions privades

Les fonts de finançament privades són les que donen les empreses o organitzacions, i aquestes no tenen unes regles bàsiques, fet que farà que sigui una mica més complicat estar-ne al dia.

Per tant, caldrà una feina prèvia de cercar i fer-nos un llistat d’aquelles empreses o organitzacions que:

 • Treballen amb temes afins a la nostra missió i/o objectius.
 • Actuen al nostre territori o als territoris on es desenvolupi la nostra entitat.
 • Siguin grans organitzacions (bancs, asseguradores, multinacionals energètiques, etc.) que disposin de fundacions per gestionar els seus excedents monetaris.

Un cop llistats, caldrà realitzar un seguit d’accions per estar al dia dels ajuts que poden oferir: subscriure’s als butlletins que, juntament amb la visita a la web i les xarxes socials, ens permetrà estar al corrent de la majoria de les convocatòries.

El primer pas per estar al dia és fer aquestes tasques, per tant, caldrà que sistematitzem la recerca setmanalment, ja que les convocatòries sovint tenen terminis curts que no sobrepassen els quinze dies.

La roda del hàmster

I a partir d’aquí s’estableix un calendari anual que inclogui cada convocatòria i de manera desglossada: les dates de termini, de la presentació de les sol·licituds i de revisió i notificació (si n’hi ha) de cadascuna de les subvencions que ens interessin.

En conclusió, caldrà sistematitzar i organitzar la recerca activa, estudiar si ens volem presentar a la convocatòria i, finalment, anotar-ho en un calendari de seguiment.

Cal repetir cíclicament aquest procés per no perdre cap oportunitat!

Apunt final

En aquest procés de cercar i obtenir subvencions per a les entitats, val la pena no només enfocar-se en l’aspecte econòmic, sinó també a generar aprenentatge a partir de l’experiència. Aquest procés ofereix a les entitats una valuosa oportunitat per aprendre sobre la presentació de propostes exitoses, comprendre les necessitats de la comunitat i millorar el seu enfocament estratègic. Reflexionar sobre cada sol·licitud i resultat ens permet perfeccionar futures estratègies i maximitzar les nostres possibilitats d'èxit en l'obtenció de subvencions, contribuint així al creixement i sostenibilitat dels nostres projectes.

Comparteix l’article

Etiquetes