COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Al·lèrgies i intoleràncies, situacions de risc!

Al·lèrgies i intoleràncies, situacions de risc!

Olga Barrera
Docent de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

25.06.19

És un fet constatat que actualment hi ha un augment de casos d'al·lèrgies i intoleràncies produïts per determinats aliments. Això suposa un problema de salut cada vegada més important.

Actualment el nombre d’infants amb al·lèrgies i intoleràncies és una realitat que creix. Segons un estudi realitzat per ARA.CAT en el que van participar 129 escoles amb un total del 50.000 alumnes, un 4,1% dels nens i nenes presenten alguna d’aquestes patologies.

La presència de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries és un fet que inquieta cada vegada més als pares i mares, sobretot si l'aliment és de consum habitual. La situació s'agreuja més quan els infants han d'assistir a l’escola, centre de lleure o fins i tot anar a unes colònies d’estiu. Als pares i mares, llavors els sorgeixen una sèrie de preguntes respecte com atenen als seus fills i filles. Tindran cura els educadors/es o monitors/es? Prendran les mesures preventives necessàries? S'aplicaran els protocols necessaris perquè el nen/a no mengi el o els aliments als quals té al·lèrgia o intolerància? Seran els seus cuidadors capaços de reconèixer els símptomes que anuncien una reacció greu? Li administraran la seva medicació correctament? Avisaran a un servei mèdic si cal?

Normalment, per a la gran majoria de les persones, el fet de consumir una gran varietat d’aliments no suposa cap problema. Però en els últims anys s’ha pogut comprovar que s’ha produït un augment dels casos d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, sobretot, entre la població infantil.

L’al·lèrgia als aliments, suposa per als infants i les seves famílies una càrrega important, seguir una estricta dieta i eliminar un gran ventall de productes de consum molt habitual.

És una malaltia poc i mal coneguda per la població en general i per molts sectors sanitaris i de l’educació. La gravetat dels quadres d’al·lèrgia és variable i amb molta freqüència infravalorada.

En algunes ocasions les al·lèrgies alimentàries poden provocar trastorns greus i, fins i tot, arribar a comprometre la vida de les persones: això passa quan es desencadena el que es coneix com a anafilaxi, un procés de molta gravetat que pot afectar tot l'organisme i que requereix atenció mèdica urgent. En aquests casos, la nostra actuació serà determinant, sobretot si hi ha dificultats respiratòries que poden portar la víctima al xoc anafilàctic.

Tenint en compte que les al·lèrgies poden produir-se per inhalació, ingesta i contacte, és imprescindible que els cuidadors dels infants segueixin unes recomanacions generals per prevenir situacions de risc.

Cal diferenciar però que, si en el cas d’un infant amb al·lèrgia s’ha d’eliminar l’aliment causant de la reacció, en el cas dels infants amb intolerància, aquests poden consumir l’aliment en petites quantitats sense que pateixin cap símptoma (excepte els infants que siguin sensibles al gluten).

Envers a una reacció adversa causada per aquest tipus de patologia (al·lèrgia o intolerància alimentària) és fonamental saber actuar. Però abans d’actuar, cal ser minuciosos a l’hora de prevenir aquests tipus de situacions de risc, doncs es pot posar en perill la vida, en aquest cas, dels més petits.

Són nombrosos els centres de lleure i educatius que ofereixen servei de menjador, és important que aquests proposin dietes adaptades a les característiques dels  infants i adolescents, trobant solucions culinàries a les necessitats alimentàries de les persones afectades per trastorns de salut, al·lèrgies i/o intoleràncies.

És per aquesta raó que, no només són els familiars els que han d’informar i guiar als responsables de la cura dels seus fills i filles, sinó que es tracta que tota la comunitat educativa sigui conscient del que suposa una al·lèrgia o una intolerància alimentària. Cal contribuir a crear un entorn segur, lúdic, educatiu i, alhora, no discriminatori.

Precisament per tot això, és interessant que les persones que estan a càrrec d’infants i joves siguin coneixedores i conscients de les alteracions que certs aliments poden produir. Formar-se en aquest tipus de patologies comença a ser un tema rellevant i de vital importància.

Comparteix l’article

Etiquetes