FAMÍLIES

BLOG DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

S’acaben les vacances i nous projectes ens esperen

S’acaben les vacances i nous projectes ens esperen

Bet Bartrina Comalat
Docent de cursos de lleure
Veure tots els articles | Fitxa d’experta

24.08.18

Les vacances són moments especials, per compartir o estar sols, en què trenquem amb el ritme diari de les nostres rutines i aprofitem per a descansar, descobrir, divertir-nos i fer activitats que, habitualment, no podem fer perquè les obligacions ens tenen ocupats amb altres qüestions.

Els infants són les persones que més gaudeixen d’aquesta situació perquè el seu període de vacances és llarg: van de colònies o de campaments, fan serveis a la comunitat en els camps de treball, participen a les activitats dels casals d’estiu o campus esportius i comparteixen estones amb la família en entorns a l’aire lliure fent jocs amb aigua, passejant per la muntanya quan van d’excursió, fent banys a la platja  o llegint un bon llibre a l’ombra d’un arbre, entre d’altres.

Després de tanta activitat i de trampejar amb els horaris durant les vacances no ens hauria d’estranyar que tornar a la rutina i a la vida quotidiana ens sigui una mica difícil.

Ens trobem a principis de setembre i el calendari ens recorda que ens queden entre 10 i 15 dies per començar l’escola i que ens hem de començar a organitzar. Com ho podem fer?

En primer lloc, cal que els adults mostrem una actitud positiva davant de la tornada a la feina i a l’escola. Aprofitem aquest moment per a parlar sobre el retrobament amb els companys, sobre els aprenentatges i experiències que s’assimilen a l’escola, sobre la tornada als extraescolars artístics, esportius o lingüístics i sobre l’experiència de tornar a compartir el temps lliure a l’esplai o al cau el cap de setmana.

En segon lloc, cal que ens creguem la importància de tornar a marcar horaris, pactar normes i fer les feines de casa entre tots i totes (si les hem deixat de banda durant les vacances).

Mantenir el quotidià dins d’una llar assegura ordre i respecte per l’espai i les persones que hi conviuen. Tornar a l’horari és una mica complex perquè caldrà llevar-se d’hora i evitar anar a dormir tan tard. Una bona manera de fer-ho és crear un horari entre tots i totes. Un cop tots ens haguem implicat en la seva creació caldrà guarnir-lo i posar-lo ben bonic en un espai de casa que sigui ben visible per tothom; d’aquesta manera serà més fàcil de tenir-lo present i estarem treballant l’autonomia de totes les persones que conviuen a la llar.

Juntament amb l’horari, podríem fer un escrit o un petit mural on s’especifiquin unes normes bàsiques que hem de complir tots i que, prèviament, hem pactat. És probable que normes que teníem penjades a la nevera abans de les vacances hagin quedat antiquades perquè tots hem crescut i hem millorat a nivell de convivència i de responsabilitat.

Una altra eina que podem utilitzar per a tornar a la rutina  i responsabilitzar als infants amb les tasques de casa és fer un quadre de serveis (semblant al de les colònies). Fora de casa tots tenim uns deures: treballar, estudiar, cuidar els avis, fer un voluntariat...però comprar, netejar, parar i desparar taula, entre d’altres són feines que hem d’evitar que recaiguin sobre cap persona en concret. La millor manera de fer-les és que cada membre de la família s’impliqui en dur-ne a terme alguna en la mesura que li sigui possible; sempre tenint en compte l’edat i les característiques o facilitats que té cadascun de nosaltres en desenvolupar les diferents feines: baixar les escombraries, anar a buscar el pa, treure el gos o treure la pols són tasques que, des de ben petits, poden fer els infants o joves.

Mentre anem fent l’horari d’un dia qualsevol podem planificar jocs per a l’estona de temps lliure, sobretot durant aquests dies que encara no ha començat l’escola. Encara que les obligacions ens comencin a empènyer no oblidem la sensació de benestar que tenim tota la família quan compartim un joc.

Alguns exemples de jocs senzills serien:

  1. Stop de paraules: Fem una graella amb 6 columnes, deixant la primera lliure per anar apuntant lletres i al capdamunt de cada columna posem els següents títols: país o ciutat, nom de persona, animal, objecte i aliment. Triem una lletra de manera aleatòria i hem d’emplenar la fila amb paraules que segueixin els ítems que tenim al capdamunt i que comencin per la lletra que ha tocat.
  2. Paraules encadenades: En aquest joc, un dels membres de la família diu una paraula; el següent ha de dir una paraula que comenci amb la darrera lletra de la paraula anterior. Per a fer-ho més interessant, aquest joc el podem fer temàtic: paraules en anglès, relacionades amb el mar o la muntanya, animals, etc.
  3. Càlcul matemàtic: per què no treballar la matemàtica com un joc. Podem fer previsions de què poden costar els productes, quanta estona triguem a fer una tasca. I, si és el cas de més adults, treballar amb mitjanes aritmètiques, aproximacions, canvis en les compres, etc. Sense oblidar jocs tradicionals que ens poden ensenyar els avis com els “xinos” o “parell o senar”.
  4. Ordre i punts de vista: jocs com el Tangram o bé el Tetris ens poden ajudar a organitzar millor les coses a l’habitació o a la casa, i a tenir una visió espacial diferent.
  5. Creació d’activitats: també podem fer que aquestes activitats les inventin els mateixos infants. No cal que siguin només els consumistes del joc. També poden ser-ne una part activa i creadora. Sovint se senten més valorats, atès que són llavors més protagonistes del joc.