EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

BLOG DE LA FACULTAT PERE TARRÉS

L'ús del pensament, l'emoció i l'acció a través del coaching. Ampliant mapes i posant rumb

L'ús del pensament, l'emoció i l'acció a través del coaching. Ampliant mapes i posant rumb
Genoveva Rosa

Genoveva Rosa

11.07.16

Liderar les nostres vides, establir un rumb al que és important i prioritzar els nostres objectius per al bé comú, comença  per aprendre a gestionar les emocions, ja que tenen un impacte molt positiu, ja que ens protegeixen alhora que ens apoderen. En el treball que fem en la formació que realitzem en el postgrau Expert en coaching en l'àmbit socioeducatiu, prioritzem reconèixer com és la nostra relació amb el món que ens envolta: com ens relacionem amb els altres i com ho fem amb nosaltres mateixos. Aquest coneixement és la base de qualsevol acció si volem dedicar-nos a treballar en l'àmbit social o educatiu utilitzant les poderoses eines que ens oferirà la formació.

Partim d'activitats autoconeixement que ens porten a treballar amb el nostre propi "mapa" del món, per poder trencar amb creences disfuncionals (les que ens treuen d'aconseguir els nostres resultats) i substituir-les per creences funcionals (les que ens ajuden a assolir els nostres objectius). El pensament genera una emoció, així que actuem sobre com ens sentim generant hàbits i aconseguint certs resultats. Una vegada que entenem que si controlem els nostres pensaments portant el timó del nostre vaixell, podem generar creences funcionals trencant amb aquells que ens limiten i sintonitzant en un estat positiu de vibració en el qual res pot estar en el camí dels nostres propòsits, que és quan serem capaços d'arribar als altres des de la nostra millor versió per tal d'ajudar a generar el canvi que el món necesita.

Més enllà de qualsevol estratègia comunicativa, la intel·ligència emocional ens empeny a estar en contacte permanent amb les emocions, sentiments, valors i actituds que constitueixen el nostre saber fer. Aquesta connexió directa amb la nostra afectivitat facilitarà la coherència entre els nostres missatges verbals i no verbals, i ens permetrà comprendre els "mapes" de les persones amb les quals ens relacionem, per tal de facilitar un procés d'interacció relacional.

Conèixer les pròpies emocions, la seva relació amb els nostres pensaments i comportaments, així com l'impacte que tenen en les nostres relacions interpersonals, ha de ser un dels objectius de l'educació dels primers anys de les nostres vides.

Una emoció és una reacció afectiva produïda en el cervell que es caracteritza per un estat complex de l'organisme d'excitació o pertorbació i predisposa a una resposta organitzada. Les emocions es generen en resposta a esdeveniments significatius o estímuls per a la persona, ja sigui externa o interna i pot durar de segons a hores. Només aquells estímuls que el cervell considera important provocaran una emoció. Les emocions ens diuen el que realment ens és rellevant i ens donen una gran informació sobre qui som i què valorem a la vida. Escoltar i comprendre les nostres emocions és molt important per al desenvolupament de l'autolideratge i el creixement personal. Darrere d'un comportament hi ha una emoció o suma d'emocions

Atès que les emocions, si no es gestionen correctament, poden confondre'ns o desestabilitzar-nos i les reaccions que d'elles se'ns deriven poden veure's afectades per desajustos o trastorns, hi ha una sèrie d'eines per a la seva gestió entre les quals abordem en el postgrau Expert en coaching en l'àmbit socioeducatius: relaxació a través de tècniques com l'atenció plena; com elmindfulness: de compartir el que sentim des de les tècniques creatives, el diàleg amb l'emoció: treballar des de la visualització; el canvi d'emoció de la recerca d'una emoció substitutiva que genera nous pensaments i estats fisiològics amb eines com l'ancoratge i l'ús de preguntes poderoses que ens eleven a un major nivell de consciència.

Ens acostem a aquest treball a partir de la creació de registres, que ens porten a identificar les nostres automatitzacions i ens permeten modificar patrons antics que no tenen res a veure amb el que som avui però que ens mantenen encadenats a una manera d'acció reactiva davant d'esdeveniments, propis d'un paradigma de víctima: on es posa el focus de control sobre l'altre; on deixem que la navegació es basa en el vent i no en la direcció i velocitat que establim.

Aquestes estratègies promouen que l'emoció redueixi la intensitat i el cervell racional reprèn el funcionament "normal". Una vegada que el cervell funciona normalment, el que queda d'emoció es pot gestionar mitjançant la gestió de l'avaluació cognitiva. La gestió de la valoració cognitiva permet al cervell atribuir un significat diferent a l'estímul i això ens permetrà emocionar-nos de manera diferent del que hem fet abans de poder exercir un major control sobre el nostre rendiment.

Aprenent a generar emocions positives en la nostra situació i entenent com influeixen en els processos de pensament, entenem que quan l'estat d'ànim és bo, el judici tendeix a ser més benèvol amb un mateix i amb els altres; generem records positius perquè recuperem material que corrobora, consolida i perllonga el nostre benestar influint positivament en la nostra autoestima; generem formes de pensament més flexibles enfortint la nostra creativitat donant respostes més imaginatives i noves; finalment, quan tenim un estat emocional òptim, la presa de decisions es resol abans, ja que es generen menys dubtes o frens en les situacions que trobem.

Amb tot això destaquem la importància de treballar amb la gestió emocional per tal d'optimitzar la nostra intervenció com a futurs entrenadors que lideren les seves pròpies vides, orientant-nos cap a solucions en lloc de problemes i entenent els fracassos com a fases necessàries per a l'aprenentatge i aprenent, en definitiva, per veure la vida des del costat positiu.

Tu has de ser el canvi que vol veure en el món. Gandhi

Comparteix l’article

Etiquetes