EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL
BLOG DE LA FACULTAT PERE TARRÉS

Tornar a articles

Intel·ligència emocional en la formació universitària. Generant noves forme d'aprendre.

  • Intel·ligència emocional en la formació universitària. Generant noves forme d'aprendre.
Intel·ligència emocional en la formació universitària. Generant noves forme d'aprendre.
Comparteix a les xarxes socials

07.07.15

En qualsevol relació de suport, la intel·ligència emocional té un paper molt important, de manera que influir des d'aquesta dimensió en la formació universitària prepara el futur professional per treballar amb un ampli ventall de recursos que li serviran per millorar les seves intervencions, enriquint, al seu torn, les seves relacions i la seva pròpia competència, respectant els objectius amb els quals treballa i reforçant l'autoestima de l'usuari i la seva pròpia. La complexitat de les situacions a les quals s'enfronta i ajuda a abordar els professionals de l'acció social i educativa, requereix posar en joc coneixements, procediments, actituds i accions estretament vinculades, són el que Gardner anomena intel·ligències intrapersonals i interpersonals. Aquestes dues dimensions de la intel·ligència configuren el concepte d'intel·ligència emocional.

Per goleman, la intel·ligència emocional és més important que el coeficient intel·lectual i les habilitats tècniques per poder funcionar eficaçment en qualsevol treball. La intel·ligència emocional permet el desenvolupament de la consciència i l'autoconeixement perquè les emocions es puguin gestionar, alhora que permet un desenvolupament òptim de les habilitats socials. Extremera, N. i Fernández-Berrocal, P., argumenten que les persones emocionalment intel·ligents no només seran més adequades a la percepció, comprensió i gestió de les seves pròpies emocions, sinó que també podran extrapolar les seves habilitats de percepció, comprensió i gestió de les emocions dels altres, de manera que la intel·ligència emocional jugaria un paper elemental en l'establiment, el manteniment i la qualitat de les relacions interpersonals. Al seu torn, un alt nivell d'intel·ligència emocional condueix a una millor gestió de l'estrès i un augment del rendiment acadèmic.

Per tant, hi ha una clara influència entre les habilitats emocionals i les estratègies d'afrontament, com ara la supressió de pensaments en l'aparició del burnout i el desajust emocional en els professionals. El programa d'intel·ligència emocional que desenvolupem a través dels nostres Graus d'Educació Social i Treball Social, parteix de la pròpiade acció pròpia del professor, ja que les seves pròpies habilitats intrapersonals i interpersonals es posaran en joc en l'acció formativa. Per això establim un doble mecanisme d'adquisició de coneixements i autoconeixement per part de l'estudiant, així com la prevenció del burnout com a futur professional amb l'adquisició de les eines necessàries.

En els nostres currículums tenim un elevat nombre d'assignatures que connecten amb aquesta dimensió: el pràcticum que es realitza en cada curs acadèmic; Habilitats socials; Tècniques d'entrevista; Gestió de crisis; Atenció psicosocial en processos de canvi; Aproximació estratègica a situacions professionals i coaching. En totes elles es treballa la competència emocional perquè els estudiants facin treballs d'autoconeixement i adquireixin eines per gestionar situacions complexes en l'entorn personal i professional. Partim d'una variada gamma de metodologies en què es basa l'atenció a la diversitat, tenint en compte que cada alumne aprèn d'una determinada manera i que és possible tenir en compte els estils d'aprenentatge que cadascú té.

Algunes d'aquestes metodologies es realitzen en: sessions magistrals, exposicions teòriques, estudi de casos, simulacions, anàlisi de documentació, desenvolupament de tasques en grup, avaluació d'iguals, presentació d'esquemes conceptuals i material específic, realització de discussions, ús de plataforma virtual, seguiment personalitzat de l'estudiant, vinculació amb la pràctica professional i supervisió de grups entre d'altres. El desenvolupament d'aquesta pràctica educativa basada en eines de coaching, aporta resultats positius a partir de tres aspectes: metodològic, prevenció de situacions nascudes i promotor del canvi. Metodològica, perquè transcendeix la presentació clàssica de matèries i es converteix en una estratègia d'integració i globalització que integra el coneixement de diferents matèries, requisit essencial per al desenvolupament de competències complexes.

De prevenció de situacions de burnout, perquè forma l'estudiant, futur professional, per gestionar les seves emocions i les situacions adverses amb què, segurament es trobarà. Promotors del canvi, perquè seran estratègies que utilitzarà en la seva activitat professional per generar processos de canvi i transformació en les persones a les que a atendrà. Els resultats obtinguts i el nivell de satisfacció dels alumnes amb la formació rebuda ens porten a seguir treballant per promoure el desenvolupament integral dels futurs professionals a partir d'una formació de qualitat centrada en el creixement personal de l'estudiant, la capacitació per ser un bon agent de canvi; des d'una visió crítica amb la qual podrà posar en pràctica tot el seu potencial per poder treballar i oferir la seva ajuda a persones en risc d'exclusió social treballant la resiliència i creant plans d'acció amb usuaris que els portaran a una millora en les seves condicions de vida.

Amb tot això, apostem per seguir contruibuint de maner que es pugui trascendir la perspectiva de les disciplines clàssiques i així, respondre de manera més eficaç a la complexa i sempre canviant realitat dels entorns professionals.