COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Max Cahner

Coordinador de projectes de Consultoria i Estudis en Fundació Pere Tarrés

El repte de treballar amb col·lectius no institucionalitzats: les persones cuidadores no professionals

26.08.19

Les persones cuidadores no professionals representen un element central en la millora de l'atenció que rep la persona en situació de dependència.