COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Josep Carbonell

Consultor en comunicació a la Fundació Pere Tarrés

El coronavirus ha de paralitzar els reptes de les entitats?

19.03.20

El confinament no ha de suposar l’aturada total de l’activitat, sinó que pot esdevenir una oportunitat a l’entitat per abordar aquells temes als quals costa parar atenció en el dia a dia.