COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Jordi Da Silva Cunha

Educador social Centre obert les Corts

Noves masculinitats alternatives: cap a la transformació de les relacions per la superació de la violència de gènere

19.04.22

Avui dia, podem trobar una quantitat considerable d'informació sobre de les masculinitats, el canvi en les relacions de gènere relacionat amb les tasques domèstiques, les cures i concretament sobre el qüestionament i interès sobre els diversos tipus de masculinitats.