COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

David Lozano

Coordinador de projectes a Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés

La transparència, una eina per millorar la gestió interna i l’impacte de la nostra entitat

03.05.23

La diversitat existent d’entitats dins del tercer sector fa que sigui complex conèixer quines són les obligacions que, com a tals, hem de complir en matèria de transparència segons la legislació actual.