Objectius de la Càtedra

Objectiu principal

Generar i difondre coneixement en relació amb el lleure educatiu i l’acció sociocultural, amb una perspectiva nacional i internacional des d'un model de cooperació universitària, basat en la formació integral de la persona, la recerca i la transferència de coneixement, per tal de potenciar un lleure educatiu i un model d’acció sociocultural des de perspectives del model d’humanisme i de justícia social.

Objectius estratègics

  • Generar espais de reflexió i debat entorn els beneficis individuals i col·lectius del lleure educatiu i l’acció sociocultural entre cercles acadèmics, la societat civil, les comunitats locals, els investigadors i els responsables polítics.
  • Establir una xarxa nacional i internacional de col·laboració amb universitats, centres de recerca i institucions socials i educatives vinculades al lleure educatiu i l’acció sociocultural.
  • Desenvolupar recerca de caràcter interdisciplinari que afavoreixi una visió de conjunt: equips de treball que combinin coneixements tradicionalment lligats a la pràctica social i educativa amb d’altres més vinculats amb l’acadèmia per aconseguir més aplicabilitat dels resultats.
  • Avaluar programes, models de treball i pràctiques que ajudin a identificar, mesurar i quantificar resultats de cara a millorar els processos d’acció socioeducativa.
  • Promoure la creació i la presentació de documents de divulgació general sobre el lleure educatiu i l’acció sociocultural a partir de la reflexió nacional i internacional en l’àrea de coneixement.
  • Oferir a la ciutadania propostes i reflexions sobre el lleure educatiu i l’acció sociocultural des de la perspectiva de l’atenció integral a la persona en totes les seves dimensions (física, cognitiva, social i afectiva).
  • Organitzar conferències, congressos, cicles de debats, seminaris i altres activitats que contribueixin a la reflexió i divulgació del lleure educatiu i de l’acció sociocultural.
  • Consolidar un espai per a la recollida de dades, bones pràctiques, recursos i eines de treball que contribueixin a la millora del lleure educatiu i la seva comprensió i implementació.