Per què estudiar a la Facultat

La taxa d’inserció laboral dels graduats el curs 20/21, segons l’estudi del 2022, ha estat:

  • Educació Social: 87,5%
  • Treball Social: 87,9%

Anualment també es realitzen estudis d’inserció laboral dels màsters universitaris.