Expert universitari online en intervenció socioeducativa en l'àmbit de les drogodependències

mobilitat-estudiants-incoming.jpg

Curs 2023/24 (2a edició)

Modalitat: Online

Crèdits: 15 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: Febrer - juny 2024

Preu: 132€/ECTS. El preu no inclou taxes i preinscripció

Preinscripció: OBERTA

Matrícula: A partir del 30 d'abril de 2023

Calendari Preinscripció Matrícula  Sol·licita informació

Presentació

L’Expert Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de les Drogodependències basa el seu aprenentatge en l’atenció, intervenció i tractament a persones o comunitats vulnerables que puguin patir una addicció tant a una substància com a comportaments. També aporta recursos per treballar amb persones que ja es troben en situació de dependència i necessiten d'un assessorament integral. El plantejament de l’expert parteix de la consideració de la persona com un sistema que incorpora la dimensió individual, familiar i comunitària.

Objectius

 • Concebre les diferents etapes i evolució de persones drogodependents.
 • Integrar maneres d’actuar i d’intervenir en els diferents tipus de tractaments.
 • Conèixer diferents conductes d’addicció i recursos adients. 
 • Adequar la intervenció a la persona amb què treballem. 
 • Aprendre a realitzar diagnòstics socials. 
 • Saber donar resposta en diferents intervencions i fases. 
 • Donar a conèixer els serveis i circuits existents en tractament de drogodependències.
 • Conèixer els diferents recursos existents adreçats a persones drogodependents.
 • Gestionar l’atenció a les famílies.
 • Disseny de plans d’intervenció i de treball.
 • Aprendre a elaborar plans d’intervenció en diferents xarxes integrades.

Pla d'estudis

Reducció de danys (3 ECTS)

 • Epidemiologia actual.
 • Intervenció socioeducativa.
 • Tractaments substitutius a substancies.
 • Prevenció i actuació en sobredosis.
 • Tallers i accions de reducció de danys.
 • Formació d’usuaris – agents de salut.
 • Programes d’intercanvi de xeringues.
 • Serveis actuals que intervenen.
 • Sales de venopunció – calor i cafè.

Intervenció ambulatòria (3 ECTS)

 • Intervenció des de la vessant d’infermeria
 • Intervenció des de la vessant de psiquiatria
 • Intervenció des de la vessant de equip social (treball social, educació social, integració social, teràpia ocupacional)
 • Treball grupal
 • El treball del vincle.

Intervenció socioeducativa durant el tractament de deshabituació (3 ECTS)

 • Fases del tractament i intervenció.
 • Intervenció en règim intern total
 • Intervenció en internament en unitats hospitalàries (unitats de patologia dual (UPD), aguts i sub aguts, desintoxicació (UHD)).
 • Intervenció en internament en institucions totals (mesures privatives de llibertat, presons).
 • Legislació vigent. Lleis, sentencies i mesures penals alternatives.
 • Intervenció en internament en comunitats terapèutiques.
 • Serveis actuals que intervenen.

Programes en Reinserció en règim semi-obert (3 ECTS)

 • Intervenció i acompanyament en pisos de reinserció, fases.
 • Intervenció i acompanyament en pisos de suport a la vida autònoma o independent.
 • Intervenció i acompanyament en centres de dia.
 • Temps lliure i oci.
 • Relacions socials i comunitat social.
 • Formació, reinserció laboral.
 • Serveis actuals que intervenen.

Intervenció socioeducativa diürna (3 ECTS)

 • Programes de Centres de dia
 • Programes de Hospital de Dia.

Metodologia

Es combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

Pràctiques

En aquesta titulació no es realitzen pràctiques.

Sortides professionals

 • Centres d’atenció i seguiment per a persones drogodependents (CAS).
 • Centres de salut mental i patologia dual. 
 • Unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD), patologia dual (UPD), unitats de crisis (UC). 
 • Unitats hospitalàries de psiquiatria: hospital de dia, unitats de llarga estada, unitats d’aguts i subaguts. 
 • Entitats dedicades a la prevenció, intervenció i tractament en drogodependències. 
 • Comunitats terapèutiques. 
 • Pisos de reinserció.
 • Pisos de suport a la vida autònoma. 
 • Serveis de rehabilitació comunitària. 
 • Entitats dirigides a drogodependències i violència de gènere. 
 • Entitats dirigides a adolescents i joves.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Gemma González Méndez

Diplomada en Educació Social i graduada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull i llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya. Sòcia i didacta a l’Associació Espanyola de Programació Neurolingüística (AEPNL). Màster Practitioner i Trainer en PNL, Epistemologia de la PNL i Màster en Hipnosi Ericksoniana i PNL (AEPNL). Màster en Psicoteràpia i Hipnosi Ericksoniana (I. Erickson Madrid) i membre de l’Associació Espanyola d’Hipnosi. Certificació Internacional en Generative Coaching (R. Dilts i S. Gilligan). Trance Camp (S. Gilligan). Psyh-K. Formadora, psicoterapeuta de PNL i hipnosi en persones drogodependents. Professora associada de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Treballadora social a CSMIA Gràcia i a la Unitat Hospitalària d’Hospital de Dia de Psiquiatria i Unitat de Subaguts, Germanes Hospitalàries.

Anar a Persones i equips

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR