CURS 2024-2025    4a edició

Modalitat
Híbrid

Idioma
Castellà

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Octubre 2024 - febrer 2025

Preu
132 €/ECTS. El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 15 de juliol i gaudeix del 8% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

L’Expert Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de les Drogodependències basa el seu aprenentatge en l’atenció, intervenció i tractament a persones o comunitats vulnerables que puguin patir una addicció tant a una substància com a comportaments. També aporta recursos per treballar amb persones que ja es troben en situació de dependència i necessiten d'un assessorament integral. El plantejament de l’expert parteix de la consideració de la persona com un sistema que incorpora la dimensió individual, familiar i comunitària.

OBJECTIUS

 • Concebre les diferents etapes i evolució de persones drogodependents.
 • Integrar maneres d’actuar i d’intervenir en els diferents tipus de tractaments.
 • Conèixer diferents conductes d’addicció i recursos adients. 
 • Adequar la intervenció a la persona amb què treballem. 
 • Aprendre a realitzar diagnòstics socials. 
 • Saber donar resposta en diferents intervencions i fases. 
 • Donar a conèixer els serveis i circuits existents en tractament de drogodependències.
 • Conèixer els diferents recursos existents adreçats a persones drogodependents.
 • Gestionar l’atenció a les famílies.
 • Disseny de plans d’intervenció i de treball.
 • Aprendre a elaborar plans d’intervenció en diferents xarxes integrades.

METODOLOGIA

Es combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

PRÀCTIQUES

En aquesta titulació no es realitzen pràctiques.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Centres d’atenció i seguiment per a persones drogodependents (CAS).
 • Centres de salut mental i patologia dual. 
 • Unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD), patologia dual (UPD), unitats de crisis (UC). 
 • Unitats hospitalàries de psiquiatria: hospital de dia, unitats de llarga estada, unitats d’aguts i subaguts. 
 • Entitats dedicades a la prevenció, intervenció i tractament en drogodependències. 
 • Comunitats terapèutiques. 
 • Pisos de reinserció.
 • Pisos de suport a la vida autònoma. 
 • Serveis de rehabilitació comunitària. 
 • Entitats dirigides a drogodependències i violència de gènere. 
 • Entitats dirigides a adolescents i joves.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR