CURS 2024-2025    18a edició

Modalitat
Semipresencial

Idioma
Castellà

Horaris
Divendres tarda de 16 a 21 h
Dissabtes tot el dia de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
60 ECTS

Durada
Octubre 2024 - juny 2025

Preu
132 €/ECTS. El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 15 de juliol i gaudeix del 8% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

Desenvolupa competències de direcció, gestió i intervenció en l’àmbit social per a dur a terme accions directives i gestores en el marc de serveis socials i d’entitats del tercer sector i dissenyar projectes d’emprenedoria social.

En el context social, econòmic i polític actual, les organitzacions no lucratives han d’assumir el repte de generar més impacte social mitjançant el disseny i la implementació de projectes i serveis innovadors que contribueixin a donar resposta a les noves necessitats socials emergents.

L’objectiu del màster és capacitar professionals que vulguin ampliar la formació en competències de direcció, gestió i intervenció en l’àmbit social per al desenvolupament de propostes de caràcter directiu i gestor en el marc dels serveis socials i d’entitats del tercer sector.

Acreditat per l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya  

OBJECTIUS

 • Oferir els coneixements teòrics i pràctics per a l’anàlisi de polítiques socials, l’organització de serveis socials i l’avaluació de programes.
 • Oferir eines de gestió per a l’anàlisi, l’avaluació i la millora de la gestió de les organitzacions socials en eficàcia i eficiència.
 • Comprendre la regulació jurídica i fiscal de les organitzacions socials.
 • Desenvolupar habilitats directives aplicades a la direcció d’organitzacions, xarxes, equips interdisciplinaris i multiorganitzacionals.
 • Comprendre i impulsar els mecanismes d’interacció i d’interrelació dels diferents agents socials.
 • Dissenyar i implementar projectes que s’ajustin als actuals escenaris de complexitat social.
 • Desenvolupar la capacitat d’estudi i de recerca per fer diagnòstics de qualitat i propostes d’acció amb eficàcia.

METODOLOGIA

La proposta metodològica del màster combina diferents formats d’ensenyament-aprenentatge: conferències i sessions magistrals, anàlisi d’experiències i bones pràctiques, resolució de casos, supervisió de pràctiques, treball presencial combinat amb metodologia online i acompanyament tutorial en el treball final del màster.

PRÀCTIQUES

 • Ajuntament del Masnou
 • Assís Centre d’Acollida
 • Associació per la Recerca i l'Acció Social, Vincle
 • Càritas Diocesana Terrassa
 • Casal dels Infants del Raval
 • Congregación Siervas de la Pasión
 • Crae Petit Pont (AEMA, SCCL)
 • Ecologistes en acció
 • Fundació Maria Auxiliadora
 • Fundació Pere Tarrés
 • Fundacio Privada Tallers de Catalunya
 • Hàbitat 3
 • Ingenería Social
 • Iniciatives Solidàries
 • Suara Cooperativa
 • Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

* Oferta subjecta a la disponibilitat de places i als criteris d’acceptació dels candidats requerits en cada entitat. Si es té experiència en el sector, hi ha la possibilitat de convalidar-les.

SORTIDES PROFESSIONALS

Pertany a l’àmbit de direcció i gestió d'entitats del tercer sector, que desenvolupa competències directives i dissenya projectes d'emprenedoria social. Les sortides professionals són:

 • Directius i gerents d’ONL i responsables de diferents departaments d’ONL (màrqueting, recursos humans, finances i captació de fons). 
 • Responsables de serveis socials: director de serveis socials, gestor de projectes, gestor de voluntariat, supervisió d’equips de professionals. 
 • Consultors en el tercer sector i consultors de responsabilitat social empresarial.
 • Orientació a la recerca i possibilitat d’accedir al doctorat

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR