Informació acadèmica: preinscripció

Admissió i preinscripció

Vies d'accés

  • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol.
  • També poden sol·licitar una plaça mitjançant la matrícula condicionada, els estudiants que no han obtingut encara la titulació de grau i que per finalitzar li restin, com a màxim, 9 crèdits i/o el TFG (Treball Final de Grau). Per poder optar a la matrícula condicionada, l'alumnat ha d'estar matriculat als crèdits pendents del grau. Mentre l’estudiant no hagi superat el grau que li dona la via d’accés, no podrà defensar el TFM i, per tant, no podrà obtenir la titulació de màster. Per optar a aquesta modalitat, la persona interessada ha de signar un document informatiu en què accepta les particularitats de la matrícula condicionada (IQ-FACU-411).
  • Estar en possessió d’un títol universitari d’una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculti el país d’origen per a l’accés als estudis de màster.
  • En el cas de sistemes educatius aliens a l’EEES sense necessitat d’homologació del títol, la universitat comprovarà que el títol acrediti el grau de formació equivalent als títols universitaris espanyols corresponents i que faculti el país d’origen per accedir als estudis de postgrau. En aquest sentit, la nostra Facultat demanarà una carta credencial que haurà d’emplenar la universitat, el consolat o l’ambaixada corresponent. En cas de dubte, adreceu-vos al Servei d’Orientació al Futur Estudiant: admissionsmasters@peretarres.org
  • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol.
  • Estar en possessió d’un títol universitari d’una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculti el país d’origen per a l’accés als estudis de màster.
  • En el cas de sistemes educatius aliens a l’EEES sense necessitat d’homologació del títol, la universitat comprovarà que el títol acrediti el grau de formació equivalent als títols universitaris espanyols corresponents i que faculti el país d’origen per accedir als estudis de postgrau. En aquest sentit, la nostra Facultat demanarà una carta credencial que haurà d’emplenar la universitat, el consolat o l’ambaixada corresponent. En cas de dubte, adreceu-vos al Servei d’Orientació al Futur Estudiant: admissionsmasters@peretarres.org

Es reserva el 20 % de les places disponibles per a aquells participants que no estiguin en possessió de cap títol universitari oficial que dona accés a la formació. Sempre que superin els criteris d’avaluació estipulats, gaudiran d’un diploma d’extensió universitària acreditatiu d’assistència (màster i diploma d’especialització) o un certificat d’extensió universitària (títol d’expert universitari). Els tràmits administratius de matriculació seran els mateixos que per a la resta de participants, tot i que signaran el document d’acceptació de la no tramitació de títol

Preinscripció

El tràmit de reserva de plaça es fa mitjançant la preinscripció i té un cost de 50 € (import no retornable).

En fer la preinscripció, cal adjuntar-hi el currículum (c. v.) i, en el cas dels màsters oficials, també una carta de motivació.

La reserva de plaça al curs queda garantida un cop liquidat el pagament de la preinscripció. 

El pagament de la preinscripció es farà amb targeta de crèdit o dèbit, mitjançant pagament electrònic, TPV virtual. 

Passats uns dies rebràs la notificació d’admissió i, un cop s’iniciï el període de matrícula, ja t’hi podràs matricular formalment.

Enllaços de preinscripció

Àmbit d’infància, adolèscencia i família

Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector

Àmbit d’inserció laboral

Àmbit d’ètica

Àmbit de gerontologia i autonomia personal

Àmbit de drogodependència

Àmbit de cooperació, desenvolupament i acció humanitària

Àmbit de counselling