CURS 2024-2025    

Modalitat
Online

Idioma
Castellà

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Febrer - juny 2025

Preu
1560 € (104 €/ECTS). El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 13 de setembre i gaudeix del 10% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

Aquesta titulació aprofita l’experiència en la formació de professionals o futurs professionals de la inserció laboral i permet conèixer les polítiques i programes per a l’ocupació vigents, aprofundir en els col·lectius amb més dificultat d’inserció laboral, la selecció de personal des del punt de vista de la prospecció i analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i el disseny d’itineraris d’inserció.

Formació d'interès en serveis socials 

OBJECTIUS

 • Conèixer les polítiques i els programes per a l’ocupació vigents de les diferents administracions europea, nacional i de l’agenda de desenvolupament local.
 • Conèixer les dificultats i barreres d’inserció amb què es troben les persones amb risc d’exclusió social i des d’una perspectiva d’interseccionalitat.
 • Aproximació a les que s’intueixen com a noves professions, l’impacte al mercat de treball, i la importància de la selecció de les persones per part de les empreses.
 • Analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i dissenyar itineraris d’inserció.

METODOLOGIA

Es combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

PRÀCTIQUES

En aquesta titulació no hi ha pràctiques.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les sortides professionals són:

 • Tècnic/a d’ocupació
 • Orientador/a laboral
 • Tècnic/a de formació
 • Inseridor/a laboral 
 • Tècnic/a d’intermediació 
 • Prospector/a laboral

A QUI S'ADREÇA

Qualsevol persona que vulgui orientar la seva professió cap a la inserció laboral, especialment en el Tercer Sector. Els perfils idonis són:

 • Recent graduats/des, en especial en Relacions Laborals, Treball Social o Educació Social, que estan als inicis de la seva carrera professional i volen dedicar-se a la inserció laboral.
 • Professionals responsables de serveis que busquen una especialització en aquest àmbit.
 • Persones sènior (>45 anys) amb àmplia experiència laboral en altres sectors i que volen canviar de professió.
 • Persones que estan en un moment vital de repensar la seva carrera professional i volen adquirir eines per aplicar-les al seu propi cas.
 • Persones que volen fer els estudis perquè puntua per les oposicions a l'Administració Pública.

PER QUÈ AQUEST PROGRAMA

 • La trajectòria en aquest àmbit avala la solidesa del programa i el seu posicionament com a referent en el sector.
 • La Fundació Pere Tarrés, a la qual pertany la Facultat d'Educació Social i Treball Social, és el centre especialitzat més gran de Catalunya en atenció a la infància i adolescència en risc social, atenent més de 300.000 beneficiaris cada any i l´únic que fa intervenció i formació universitària per abordar els reptes del moment i les solucions més punteres i innovadores. 
 • La Fundació Pere Tarrés imparteix formació a més de 16000 persones en risc d'exclusió social.
 • La Fundació Pere Tarrés té experiència de llarga trajectòria en la Inserció Laboral de joves en risc d'exclusió.
 • El nostre professorat és professional en actiu que trasllada la seva expertesa a l'aula que combina amb la seva experiència acadèmica.
 • La recerca de la Facultat desenvolupa eines innovadores per a la intervenció que després es transfereixen a l'aula perquè, alhora, puguin transformar-se en intervencions eficaces. El grup de recerca GIAS genera i difon coneixement en l'àmbit de l'acció social i educativa amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida de les persones.
 • Usem metodologies actives: estudi de casos, ABP, simulacions, classes invertides, entre d'altres.
 • Adquirir mèrits per a oposicions a l'Administració Pública.
 • Grups reduïts, que permeten un acompanyament personalitzat a través de tutories individuals.
 • Accés als avantatges de la Facultat:
  • Servei de pràctiques i Borsa de Treball
  • Beques i ajuts i facilitats de finançament.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR