CURS 2025-2026    6a edició

Modalitat
Híbrid

Idioma
Castellà

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Febrer - juny 2025

Preu
132 €/ECTS. El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 15 de juliol i gaudeix del 8% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

Aquesta titulació aprofita més de vint anys d’experiència en la formació de professionals o futurs professionals de la inserció laboral i permet conèixer les polítiques i programes per a l’ocupació vigents, aprofundir en els col·lectius amb més dificultat d’inserció laboral, analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i el disseny d’itineraris d’inserció, i abordar un tema tan actual com és l’emprenedoria, com a alternativa a l’ocupació.

Formació d'interès en serveis socials 

OBJECTIUS

  • Conèixer les polítiques i els programes per a l’ocupació vigents.
  • Conèixer les dificultats d’inserció amb què es troben les persones amb risc d’exclusió social.
  • Analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i dissenyar itineraris d’inserció.
  • Abordar l’emprenedoria com a alternativa a l’ocupació.

METODOLOGIA

Es combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

PRÀCTIQUES

En aquesta titulació no hi ha pràctiques. Estan incloses a les dinàmiques de les sessions i a la creació d’un dossier digital d’autoorientació professional.

SORTIDES PROFESSIONALS

Pertany a l'àmbit d’inserció laboral, que acompanya en el camí professional. Les sortides professionals són:

  • Tècnics d’ocupació 
  • Orientadors laborals 
  • Tècnics de formació 
  • Inseridors laborals 
  • Tècnics d’intermediació 
  • Prospectors laborals

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR