CURS 2024-2025    

Modalitat
Online

Idioma
Castellà

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Febrer - juny 2025

Preu
1670 € (111,3 €/ECTS). El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 13 de setembre i gaudeix del 10% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

El Tercer Sector afronta actualment uns reptes que requereixen un lideratge renovat i  innovador. La sostenibilitat financera, l'impacte i la mesura, l'adaptació a les noves tecnologies, la col·laboració i cooperació amb altres actors, la innovació i els desafiaments socials emergents són exemples de reptes complexos que requereixen un enfocament estratègic i col·laboratiu per superar-los i seguir contribuint de manera efectiva al benestar social. Així doncs, en el context social, econòmic i polític actual, les organitzacions no lucratives han d’assumir el repte de generar més impacte social mitjançant el disseny i la implementació de projectes i serveis innovadors que contribueixin a donar resposta a aquestes  noves necessitats socials.

Amb un enfocament pràctic, aquesta formació prepara els i les professionals en competències de la gestió d’organitzacions socials i lideratge d’equips de treball orientats a donar resposta a les necessitats dels usuaris en un entorn complex. El fet que el professorat tingui una àmplia experiència en la gestió de serveis socials i estigui en actiu, permet interrelacionar els diversos processos estratègics i de gestió –pla estratègic, màrqueting i comunicació i captació de fons, entre d’altres– amb l’objectiu de desenvolupar un model de prestació de serveis orientat a l’excel·lència.

Formació d'interès en serveis socials 

OBJECTIUS

 • Adquirir els coneixements i les competències necessàries per a la gestió estratègica de les organitzacions no lucratives.
 • Adquirir eines per analitzar, avaluar i desenvolupar un model de gestió orientat a satisfer les necessitats dels usuaris.
 • Aprendre eines pràctiques per a l’exercici de les funcions directives i gerencials en les organitzacions no lucratives i, especialment, en aquelles que compten amb voluntariat.
 • Desenvolupar habilitats per ser capaç d’obtenir resultats a través de projectes en xarxa.

METODOLOGIA

Es combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional. 

PRÀCTIQUES

Aquest programa no contempla pràctiques professionals.

A QUI VA ADREÇAT

 • Professionals que volen canviar al sector social.
 • Persones directives d'altres sectors que volen treballar en el Tercer Sector.
 • Càrrecs intermitjos d'entitats socials o professionals d'aquestes organitzacions que volen accedir a aquests càrrecs a curt termini.
 • Persones que volen emprendre en l'àmbit social.
 • Persones que volen meritar per a l'Administració Pública.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les sortides professionals són:

 • Llocs directius i de gerència d’Organitzacions no lucratives (ONL) i responsables de diferents departaments d’ONL (màrqueting, recursos humans, finances i captació de fons).
 • Llocs de responsabilitat en serveis socials: direcció de serveis socials, gestió de projectes, gestió de voluntariat, supervisió d’equips de professionals.
 • Administració Pública, a través d'oposicions.

PER QUÈ AQUEST PROGRAMA

 • La trajectòria del màster al que pertany avala la solidesa del programa.
 • La Fundació Pere Tarrés, a la qual pertany la Facultat d'Educació Social i Treball Social, és una de les organitzacions del Tercer Sector amb més reconeixement a Catalunya. Ensenyem d'allò de què sabem.
 • Adquirir mèrits per a oposicions a l'Administració Pública..
 • La recerca de la Facultat desenvolupa eines innovadores per a la intervenció que després es transfereixen a l'aula.
 • Usem metodologies actives: estudi de casos, ABP, simulacions, classes invertides, entre d'altres.
 • Grups reduïts, que permeten un acompanyament personalitzat a través de tutories individuals.
 • Accés als avantatges de la Facultat:
  • Servei de pràctiques i Borsa de Treball.
  • Beques i ajuts i facilitats de finançament.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR