CURS 2024-2025    

Modalitat
Semipresencial

Idioma
Castellà

Horaris
2 caps de setmana al mes en l’horari indicat i la resta del programa es treballa online:
Divendres tarda de 16.00 a 21.00 h
Dissabtes matí de 9.00 a 14.00 h

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Abril - juny 2025

Preu
1670 € (111,3 €/ECTS). El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 13 de setembre i gaudeix del 10% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

Vivim en un entorn complex on els infants i adolescents no tenen coberts els seus drets. Més d´un 30% viuen en el llindar de la pobresa a Catalunya i un 35% tenen diagnosticada alguna patologia, essent la salut mental un dels principals problemes avui. Un 40% dels infants provenen d´un procés migratori. En els darrers anys, malgrat els esforços, ha augmentat la institucionalització d'infants i joves.

Davant d'aquesta realitat la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Pere Tarrés-URL ha impulsat des de fa més de 12 anys aquest màster oficial, únic en el sector, per identificar les millors estratègies socioeducatives i recursos des d´una perspectiva comunitària i holística, basant-se en la recerca, amb mirada àmplia per saber de les millors pràctiques internacionals i l'experiència de la Fundació Pere Tarrés, que des de fa més de 60 anys està compromesa amb la infància, amb un impacte anual sobre més de 300.000 persones beneficiàries i que forma més de 9000 professionals l'any en aquest àmbit.

La formació vol oferir un espai de reflexió i anàlisi sobre els principals contextos en els que els infants i adolescent desenvolupen els seus processos vitals des d'una perspectiva socioeducativa. Els contextos que s'aborden en el marc de la formació son:

 • La família, abordant l'acció del professional davant les seves demandes, que especialment pretenen una millora de la convivència familiar, de les funcions de cura i protecció, un desenvolupament millor de models parentals adequats i una aportació de recursos de la comunitat per al benestar infantil.
 • L'escola, desenvolupant criteris i coneixent recursos i tendències que apropen tots els agents socials i educatius.
 • Els estils de vida i la gestió de riscos que causen greus danys a la salut, especialment sobre els comportaments addictius, alimentaris i en les problemàtiques associades a la salut mental.
 • El lleure educatiu, les arts, l'esport i les tecnologies de la Informació i la comunicació com a recursos educatius per abordar el reptes de la infància i l'adolescència del segle XXI.

Formació d'interès en serveis socials 

OBJECTIUS

 • Desenvolupar projectes d’acompanyament socioeducatiu a les famílies.
 • Conèixer els determinants socials i educatius que afavoreixen estils de vida saludables per a la infància i l’adolescència. 
 • Saber identificar els factors socials i educatius que dificulten i afavoreixen una adequada construcció de la convivència en els espais escolars dels infants i adolescents. 
 • Identificar i analitzar l’impacte dels canvis socioculturals i educatius per al disseny i la creació de nous espais d’oci i de desenvolupament cultural.

METODOLOGIA

Aquesta titulació combina lectures, exercicis, participació en els fòrums de la plataforma virtual, reflexió i recerca personal, etc. I proporciona espais de trobada per a la deliberació, la reflexió, l’aprofundiment i la concreció de respostes a les qüestions estudiades i a les problemàtiques detectades en la pràctica professional. Addicionalment el màster contempla pràctiques professionals amb uns seguiment tutoritzat.

PRÀCTIQUES

Aquest programa no contempla pràctiques professionals.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Disseny i promoció de programes per a la infància i l’adolescència.
 • Orientació i supervisió de programes en relació amb els contextos escolars, familiars, de salut, d’oci i d’acció sociocultural adreçats a la infància i l’adolescència.
 • Orientació i supervisió de programes d’intervenció adreçats a infants, adolescents i les seves famílies.

A QUI S'ADREÇA

 • Professionals amb experiència de més de 3 anys que volen encaminar-se cap a l'àmbit de la infància i adolescència.
 • Excepcionalment, persones recent graduades amb interès provat per l’àmbit d’infància i adolescència.
 • Professionals de l'administració pública que volen meritar per a oposicions.

PER QUÈ AQUEST PROGRAMA

 • La trajectòria del màster del qual forma part aquest programa avala la seva solidesa.
 • La Fundació Pere Tarrés, a la qual pertany la Facultat d'Educació Social i Treball Social, és el centre especialitzat més gran de Catalunya en atenció a la infància i adolescència en risc social, atenent més de 300.000 persones beneficiàries cada any i l´únic que fa intervenció i formació universitària per abordar els reptes del moment i les solucions més punteres i innovadores.  Cada any selecciona més de 3500 professionals, la majoria en l'àmbit de la infància.
 • La Fundació Pere Tarrés imparteix formació a més de 9000 professionals l'any en l´àmbit de la infància.
 • El nostre professorat és professional en actiu que trasllada la seva expertesa a l'aula que com bina amb la seva experiència acadèmica.
 • La recerca de la Facultat desenvolupa eines innovadores per a la intervenció que després es transfereixen a l'aula perquè, alhora, puguin transformar-se en intervencions eficaces. El grup de recerca GIAS genera i difon coneixement en l'àmbit de l'acció social i educativa amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida de les persones.
 • La Facultat impulsa la Càtedra de Lleure Educatiu i d'Acció Sociocultural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, com a espai per generar coneixement, compartir reflexions, construir discurs conjunt, realitzar accions innovadores i analitzar pràctiques liderades des de les administracions públiques i les entitats del tercer sector per a la seva millora i la transferència a la societat.
 • Usem metodologies actives: estudi de casos, ABP, simulacions, classes invertides, entre d'altres.
 • Grups reduïts, que permeten un acompanyament personalitzat a través de tutories individuals.
 • Accés als avantatges de la Facultat:
  • Servei de pràctiques i Borsa de Treball.
  • Beques i ajuts i facilitats de finançament.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR