CURS 2024-2025    

Modalitat
Semipresencial

Idioma
Castellà

Horaris
2 caps de setmana al mes en l'horari indicat i la resta del programa es treballa online:
Divendres tarda de 16.00 a 21.00 h
Dissabtes matí de 9.00 a 14.00 h

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Febrer - juny 2025

Preu
1560 € (104 €/ECTS). El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 13 de setembre i gaudeix del 10% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

El curs d’expert universitari d’intervenció aplicada en Serveis Socials es fonamenta en la idea de conèixer una metodologia complexa que permeti assolir una major profunditat en la intervenció social, en un moment en que aquesta està en entredit degut als volums de gestió que han d’encarar els professionals.

Assolir una mirada complexa dels casos permet un millor coneixement i una real priorització d’allò que és indispensable a l’hora d’atendre’ls.

Es proposa una mirada des de la complexitat dels casos partint de la metodologia PCS© (Perspectiva Complexa Sistèmica) basada en l’observació de 5 dimensions: el/la professional, el subjecte d’intervenció, l’equip, l’organització i el sistema.

OBJECTIUS

 • Adquirir competències per millorar l’atenció social i la intervenció del dia a dia.
 • Assolir la visió complexa de la intervenció social en el marc dels serveis socials.
 • Automatitzar la visió complexa de la intervenció per dissenyar intervencions a curt-mig-llarg termini.
 • Capacitar els/les professionals dels serveis socials per una mirada centrada en la persona, les seves capacitats i autonomia.

METODOLOGIA

Els continguts teòrics del curs estaran  totalment lligats a les sessions presencials pràctiques basades en  casos reals dels serveis socials.

El desenvolupament dels conceptes del curs seran des d’una òptica d’intervenció social aplicada amb la intenció de que la pràctica continuada durant el curs permeti l’assoliment dels conceptes descrits al curs.

El curs es basa en la Metodologia PCS©, Perspectiva Complexa Sistèmica, que analitza els casos des de la posició del/de la professional, la posició del subjecte d’intervenció, la posició de l’equip, l’organització i el sistema on s’inscriu la tasca professional.

Elements de treball en la cura del professional, la co-creació amb el subjecte d’intervenció i el suport de l’equip esdevenen els pilars d’aquesta metodologia.

PRÀCTIQUES

En aquesta titulació no es realitzen pràctiques.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les sortides professionals són:

 • Serveis socials d’atenció social bàsica i primària (existents a ajuntaments, consells comarcals) i serveis d’atenció permanent per atendre emergències socials.
 • Serveis socials especialitzats d’atenció a infància i família: serveis de prevenció, diagnòstic i tractament per a la protecció de la infància i suport a la família; centres d’acollida; centres residencials; centres oberts.
 • Serveis a persones sense llar.
 • Centres de salut, serveis d’atenció primària de salut o serveis sociosanitaris.
 • Entitats sense ànim de lucre que treballen contra l’exclusió social amb programes preventius, assistencials, formatius, d’inserció social i laboral a nivell local.
 • Mediació familiar i comunitària.
 • Teràpia familiar.
 • Peritatge social.
 • Gestió i direcció de serveis i equipaments socials.

A QUI S'ADREÇA

Tota persona que tingui un títol universitari oficial Tindran preferència els titulats en Educació Social, Treball Social, psicòlegs i professionals de la intervenció social en els serveis socials.

En cas que la direcció de la titulació ho consideri oportú, es realitzarà una entrevista personal prèvia a la matriculació.

PER QUÈ AQUEST PROGRAMA

Perquè està dissenyat per capacitar als professionals des d’una vessant eminentment pràctica i amb gran aplicabilitat a la intervenció professional i l’atenció directa.

Aquest programa et donarà eines per exercir la teva pràctica professional amb més versatilitat.

Per comprendre la diversitat de contextos socials complexos i millorar l’atenció social i la intervenció del dia a dia.

Et permetrà detectar i anticipar les necessitats socioeducatives individuals, grupals i comunitàries i fer diagnòstics més acurats.

Et permetrà un abordatge integral de les situacions socials des de la perspectiva complexa sistèmica i acompanyar a les persones al llarg de les diferents etapes de la vida mitjançant el disseny i desenvolupament d’accions socioeducatives a mida, a curt-mig-llarg termini i centrades en la persona, els seves capacitats i autonomia.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR