Pla d'estudis

EVOLUCIÓ D’ACCIONS EDUCATIVES (3 ECTS)

 • Detecció i intervenció.
 • Orientació i assessorament.
 • Prevenció amb perspectiva d’edats, gènere, etapes de vida
 • Atenció individual, grupal i familiar

TREBALL SISTÈMIC (IES, CEIP...) (3 ECTS)

 • Formació del professorat.
 • Escola de pares.
 • Assessorament sistèmic.

DISSENY DE TALLERS, PROGRAMES I PROJECTES (3 ECTS)

 • Intervenció al aula
 • Dinàmiques de grup
 • Treball en grup d’iguals i amb referents.
 • Avaluació d’accions.

TIPOLOGIA DE PROFESSIONALS I ATENCIÓ: EQUIP MÒBIL DE CARRER, AMBULATÒRIA, DES DE CENTRES/ESCOLES...  (3 ECTS)

 • Intervenció en medi obert / comunitari.
 • Intervenció en espais d’oci i nit / comunitari.

MAPA DE RECURSOS (3 ECTS)

 • Intervenció d’entitats que atenen a joves i/o adolescents: espais joves, entitats, ONG, ass. Veïns etc.
 • Serveis actuals que intervenen.
 • Materials, webs, apps.

REDUCCIÓ DE DANYS (3 ECTS)

 • Epidemiologia actual.
 • Intervenció socioeducativa.
 • Tractaments substitutius a substancies.
 • Prevenció i actuació en sobredosis.
 • Tallers i accions de reducció de danys.
 • Formació d’usuaris – agents de salut.
 • Programes d’intercanvi de xeringues.
 • Serveis actuals que intervenen.
 • Sales de venopunció – calor i cafè.

INTERVENCIÓ AMBULATÒRIA (3 ECTS)

 • Intervenció des de la vessant d’infermeria
 • Intervenció des de la vessant de psiquiatria
 • Intervenció des de la vessant de equip social (treball social, educació social, integració social, teràpia ocupacional)
 • Treball grupal
 • El treball del vincle.

INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DURANT EL TRACTAMENT DE DESHABITUACIÓ (3 ECTS)

 • Fases del tractament i intervenció.
 • Intervenció en règim intern total
 • Intervenció en internament en unitats hospitalàries (unitats de patologia dual (UPD), aguts i sub aguts, desintoxicació (UHD)).
 • Intervenció en internament en institucions totals (mesures privatives de llibertat, presons).
 • Legislació vigent. Lleis, sentencies i mesures penals alternatives.
 • Intervenció en internament en comunitats terapèutiques.
 • Serveis actuals que intervenen.

PROGRAMES EN REINSERCIÓ EN RÈGIM SEMI-OBERT (3 ECTS)

 • Intervenció i acompanyament en pisos de reinserció, fases.
 • Intervenció i acompanyament en pisos de suport a la vida autònoma o independent.
 • Intervenció i acompanyament en centres de dia.
 • Temps lliure i oci.
 • Relacions socials i comunitat social.
 • Formació, reinserció laboral.
 • Serveis actuals que intervenen.

INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DIÜRNA (3 ECTS)

 • Programes de Centres de dia
 • Programes de Hospital de dia.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR