CURS 2024-2025    

Modalitat
Semipresencial

Idioma
Castellà

Horaris
2 caps de setmana al mes en l’horari indicat i la resta del programa es treballa online:
Divendres tarda de 16.00 a 21.00 h
Dissabtes matí de 9.00 a 14.00 h

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
30 ECTS

Durada
Gener - maig 2025

Preu
2980 € (99,3 €/ECTS). El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 13 de setembre i gaudeix del 10% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

En un moment de grans transformacions globals, la cooperació per al desenvolupament comunitari és important pels següents motius:

 • Reducció de la pobresa
 • Foment de la pau i la seguretat
 • Millora de la salut i l'educació
 • Desenvolupament sostenible
 • Creació de resiliència
 • Promoció de la justícia i els drets humans
 • Disminució de la desigualtat socioeconòmica

La cooperació per al desenvolupament comunitari, per tant, té com a objectiu principal promoure el desenvolupament a llarg termini. Aquesta forma d'ajuda busca abordar les causes profundes de la pobresa, la desigualtat i altres problemes estructurals per millorar les condicions de vida de manera sostenible.

Aquest postgrau capacita per a treballar en projectes de cooperació al desenvolupament a partir de la comprensió de les diferents visions sobre el desenvolupament, l'aprofundiment en els fonaments de l’acció humanitària i el domini del sistema de cooperació internacional, del qual sabràs identificar els actors principals i les seves agendes.

OBJECTIUS

 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament. 
 • Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades. 
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l’acció humanitària. 
 • Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament, com ara a) la cooperació no governamental i el paper de les ONGD en el context de crisi; b) els organismes internacionals com les Nacions Unides i la Unió Europea, així com les seves agendes vinculades a la reducció de la pobresa i les desigualtats; c) els nous actors i dinàmiques en la cooperació al desenvolupament, com són la cooperació descentralitzada i la cooperació Sud-Sud i triangular, i d) el paper de les xarxes internacionals de solidaritat i els moviments socials globals amb la seva agenda de justícia global. 
 • Aproximar-se a la cooperació des de l’acció comunitària, en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comunitats en els processos de transformació social. 
 • Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d’eines com l’enfocament del marc lògic o la teoria del canvi. 
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument pel canvi social i poder analitzar des de les dificultats d’accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament, fins a l’impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.

METODOLOGIA

El diploma es desenvolupa amb classes presencials dues vegades al mes on es treballaran conceptes teòrics i casos pràctics, amb un posterior seguiment de forma online. Inclou conferències presencials amb la participació de persones amb experiències reals en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i l’acció comunitària.

PRÀCTIQUES

En aquesta titulació no es realitzen pràctiques.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Administracions públiques: tècnics/ques de cooperació, d’acció humanitària, gestors/es de projectes (avaluació, gestió, direcció), assessors/es i gestors/es de la diversitat cultural i migracions, així com mediadors/es interculturals. 
 • Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament: consultors, tècnics/ques de cooperació i d’acció humanitària. 
 • ONGD i altres organitzacions de la societat civil: gestors/es i personal de l’organització en organitzacions no lucratives especialitzades, interventors/es comunitaris/àries, assessors/es en organitzacions com a experts/es temàtics. 
 • Sector privat i àmbit de la consultoria: assessors/es en l’àmbit de la interculturalitat i obertura de nous mercats en contextos culturalment distants, gestors/es de projectes. 
 • Instituts de recerca i àmbit universitari: investigadors/es en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, migracions, diversitat cultural, drets humans, etc.

A QUI S'ADREÇA

Persones interessades en qualsevol de les sortides en cooperació, provinents o no del món social.

En edicions anteriors l'alumnat corresponia principalment a:

 • Persones recent graduades de carrers de grau afins a la temàtica del postgrau.
 • Persones provinents d'altres àmbits professionals amb interès a conèixer i “entrar” al món de la cooperació i acció comunitària.
 • Persones començant a treballar en entitats del tercer sector.
 • Persones que volen meritar per l’Administració Pública.
 • Persones que volen emprendre a l’àmbit social.

PER QUÈ AQUEST PROGRAMA

 • Diploma amb un enfocament de desenvolupament de las persones i les comunitats. Dona eines perquè els projectes se sostinguin en el temps, amb un impacte positiu, allà on es desenvolupen.
 • El nostre professorat és expert i referent en l'àmbit. amb experiència professional en la temàtica.
 • El màster ofereix conferències presencials de persones amb experiències reals
 • La Facultat Pere Tarres és pionera i referent a diversos camps de l'acció social.
 • Treballem les competències centrades en el desenvolupament personal i professional.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR