Informació acadèmica: matrícula

A partir del 30 de gener de 2023

La matrícula es formalitza en modalitat online des de l’aplicatiu. Un cop siguis admès rebràs tota la informació corresponent al procés.

 • DNI.
 • Via d’accés. S’ofereix la possibilitat de realitzar la matrícula al grau abans de tenir aprovada la via d’accès. La matrícula quedarà condicionada a la presentació de la via d’accés corresponent.
 • Targeta de crèdit/dèbit o número de compte corrent.

El pagament de la matrícula es pot realitzar de tres formes:

Pagament únic per ingrés bancari del 100 % del cost de la matrícula.

Pagament fraccionat en 4 terminis:

 • 1r pagament: en el moment de la matrícula, de l’import del 20 % de total de crèdits matriculats + 90€ de taxes de matrícula. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit o domiciliació bancària.
 • 2n, 3r i 4t pagament per domiciliació bancària: 30 % el 10 de setembre, 30 % l’1 de novembre i 20 % l’1 de març. 

Aquesta modalitat de pagament té unes despeses de gestió de 30€ repercutides al setembre, novembre i març a raó de 10€ al mes.

Pagament fraccionat en 11 terminis:

 • 1r pagament: en el moment de la matrícula, de l’import del 20 % de total de crèdits matriculats + 90€ de taxes de matrícula. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit o domiciliació bancària.
 • 10 pagaments per domiciliació bancària del 8% del total de crèdits matriculats : els dies 1 de setembre, 1 d’octubre, 1 de novembre, 1 de desembre, 1 de gener, 1 de febrer, 1 de març, 1 d’abril, 1 de maig i 1 de juny. 

Aquesta modalitat de pagament té unes despeses de gestió de 100 € repercutides de setembre a juny a raó de 10€ al mes. 

Per a matrícules a partir del segon semestre:

 • Pagament únic per ingrés bancari del 100% del cost de la matrícula.
 • Pagament fraccionat en 4 terminis:
  • 1r pagament: en el moment de la matrícula, de l’import del 20 % de total de crèdits matriculats + 90€ de taxes de matrícula. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit o domiciliació bancària.
  • 2n, 3r i 4t pagament per domiciliació bancària: 30 % l’1 de febrer, 30 % l’1 d’abril i 20 % l’1 de juny. 

Aquesta modalitat de pagament té unes despeses de gestió de 30€ repercutides al setembre, novembre i març a raó de 10€ al mes.

L’import total de la matrícula es calcula multiplicant el nombre de crèdits matriculats pel preu del crèdit, més les taxes de matrícula.

La matrícula mínima és de 30 ECTS tant per al grau d’Educació Social com per al grau de Treball Social.

La matrícula màxima és de 90 ECTS tant per al grau d’Educació Social com per al grau de Treball Social.

Sí, aquest tràmit el poden sol·licitar aquells estudiants que han finalitzat estudis universitaris i han superat assignatures o tenen experiència laboral de mínim dos anys en el sector, que podrien ser reconegudes per assignatures dels estudis de grau que es desitja cursar.

Els responsables acadèmics estudien l’expedient d’origen i elaboren una proposta de reconeixement de crèdits del grau, que ha d’autoritzar la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull. Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts només tenen un cost del 25 % del preu del crèdit.

Cal tenir en compte que aquest procés triga uns 20 dies de mitjana.

L’estudi s’ha de realitzar abans de formalitzar la matrícula.

Per sol·licitar un estudi de reconeixements cal presentar al Servei d’Atenció als Estudiants (SAE), la documentació següent: 

 • Formulari de sol·licitud de l’estudi d’expedient
 • Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda (original o fotocòpia compulsada).
 • Fotocòpia compulsada* dels programes d’aquelles assignatures cursades i superades que siguin susceptibles de transferència o reconeixement.
 • Fotocòpia compulsada* del pla d’estudis.
 • Fotocòpia compulsada* del títol universitari.
 • Experiència professional en el sector social (mínim dos anys): contractes laborals, certificat de les tasques específiques desenvolupades, informe de vida laboral, etc.
 • Comprovant de pagament de les taxes

*En cas que el document porti codi de verificació segur (CSV) o codi QR, no cal que la fotocòpia estigui compulsada.

Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Atenció als Estudiants a través del telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic secretaria.facultat@peretarres.org.