Informació acadèmica: matrícula

Informació COVID-19: Atesa la crisi sanitària, hi ha dues opcions per fer la matrícula.

1ª La matrícula es pot realitzar presencialment al Servei d’Atenció als Estudiants (c. Santaló, 37, Barcelona), sol·licitant cita prèvia.

2ª Per a qui ho prefereixi també s’ha habilitat fer la matrícula online descarregant aquest document i enviant tota la documentació per correu electrònic a les adreces secretaria.facultat@peretarres.org i infofacultat@peretarres.org indicant al assumpte Matrícula: nom i cognom del estudiant.

Per poder fer la matrícula presencial, és imprescindible que porteu la documentació següent al Servei d’Atenció als Estudiants. En el cas de matrícula online enviant tota la documentació a les adreces secretaria.facultat@peretarres.org i infofacultat@peretarres.org indicant al assumpte Matrícula: nom i cognom del estudiant.

IMPORTANT: No es podrà formalitzar la matrícula si no portes tota la documentació requerida.

El pagament de la matrícula es pot realitzar de dues maneres:

  • Pagament únic per ingrés bancari 100% del cost de la matrícula.
  • Pagament fraccionat: en 4 pagaments: 20% + 90€ de taxes de matrículaen el termini de 7 dies des del moment de formalització de la matrícula, aquest pagament es pot fer per ingrés bancari o en qualsevol oficina de CaixaBank. La resta de pagaments són per domiciliació bancària en les dates següents: 30% el 10 de setembre30% l’1 de novembre i 20% l’1 de març.

La matrícula mínima és de 30 ECTS tant per al grau d’Educació Social, com per al grau de Treball Social.

La matrícula màxima és de 90 ECTS tant per al grau d’Educació Social, com per al grau de Treball Social.

Sí, aquest tràmit el poden sol·licitar aquells estudiants que han finalitzat estudis universitaris i han superat assignatures o tenen experiència laboral que podrien ser reconeguts per assignatures dels estudis de màster que es desitja cursar.

Els responsables acadèmics estudien l’expedient d’origen i elaboren una proposta de reconeixements de crèdits del màster que ha d’autoritzar la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull. Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts només tenen un cost del 25% del preu del crèdit.

Cal tenir en compte que aquest procés triga uns 20 dies de mitjana, en estar llest.

El procediment que cal seguir per sol·licitar un estudi de reconeixements requereix la presentació de la documentació abans de formalitzar la matrícula:

Informació COVID-19: Atesa la crisi sanitària, en aquests moments la presentació de la documentació per realitzar l’estudi d’expedient serà en format digital, enviant tota la documentació següent al correu electrònic: secretaria.facultat@peretarres.org

  • Formulari de sol·licitud de l’estudi d’expedient
  • Certificat acadèmic dels estudis universitaris (original o fotocòpia compulsada).
  • Programes acadèmics compulsats.
  • Pla d’estudis compulsat.
  • Títol universitari compulsat.
  • Experiència professional en el sector social (mínim 2 anys) contractes laborals, certificat de les tasques específiques desenvolupades, informe de vida laboral, etc.
  • Comprovant de pagament de les taxes

Per a més informació podeu contactar amb el Servei Atenció als Estudiants, contactant a través del telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic secretaria.facultat@peretarres.org.