Informació acadèmica: admissió

Admissió

Sol·licitud d’accés: desembre de 2021

Matrícula oberta: a partir de desembre de 2021

Nombre de places

 • Grau en Educació Social: 110 places
 • Grau en Treball Social: 60 places

Vies d'accés: Com puc accedir a un estudi de grau?

 • Estar en possessió del títol de COU o bé batxillerat LOGSE i PAU (totes les opcions).
 • Estar en possessió del títol de cicles formatius de grau superior (CFGS), FP de 2n grau (FPII), mòduls professionals de 3r grau (MP3).
  Consulta els reconeixements per a CFGS.
 • Haver superat la prova d’accés per a majors de 25 anys.
 • Haver superat la prova d’accés per a majors de 45 anys, sense titulació acadèmica o experiència laboral.
 • Acreditar experiència laboral o professional per a majors de 40 anys.
 • Estar en possessió d’una titulació universitària: diplomats, llicenciats, graduats i assimilats.
 • Tenir estudis universitaris iniciats.
 • En el cas dels sistemes educatius estrangers d’estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) o de països amb conveni de bilateralitat, es pot accedir al grau amb la credencial (acreditació) de la UNED (UNEDasiss).
 • En el cas dels sistemes educatius estrangers fora de la Unió Europea (de l’EEES) i que no hi hagi conveni amb l’Estat espanyol, cal l’homologació del títol de batxillerat o equivalent del Ministeri d’Educació de l’Estat espanyol. En cas de no tenir l’homologació d’aquests estudis, s’haurà de presentar el resguard que acrediti que l’homologació dels estudis de via d’accés està en tràmit. El tràmit de l’homologació s’ha de fer mitjançant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o a través del Ministeri d’Educació.

Us podeu adreçar al Servei d’Atenció als Estudiants (SAE), trucant al 93 415 25 51 o enviant un correu electrònic a secretaria.facultat@peretarres.org.