Mobilitat PDI/PAS (Teaching and Administrative Staff Mobility) incoming

El personal docent i investigador que desitgi visitar la nostra facultat ho pot fer a través de la mobilitat Erasmus+ per a docència i la mobilitat Erasmus+ per a formació, depenent de si volen fer una estada per fer docència o per a transferència de coneixement a la nostra facultat.

El personal administratiu que vulgui visitar la nostra facultat ho pot fer a través de la mobilitat Erasmus+ per a formació.

Mobilitat Erasmus+ docència

Aquest programa consisteix a fer una estada docent com a professor convidat a la nostra facultat. El professor ha de ser d’una universitat europea que hagi signat la Carta Erasmus i amb la qual la nostra facultat tingui un conveni Erasmus per a la mobilitat docent. Per presentar la sol·licitud, contacteu primer amb el responsable de la mobilitat del personal de la vostra universitat d’origen. Ells es posaran en contacte amb el nostre departament internacional.

Mobilitat Erasmus+ formació

Aquest programa permet que el personal docent o administratiu d’una universitat europea vingui a visitar la nostra facultat per conèixer com funciona i es gestiona un departament o per participar en la nostra International Social Week (ISW). El personal ha de ser d’una universitat europea que hagi signat la Carta Erasmus i amb la qual la nostra facultat tingui un conveni Erasmus per a la mobilitat de formació. Per presentar la sol·licitud, contacteu primer amb el responsable de la mobilitat del personal de la vostra universitat d’origen. Ells es posaran en contacte amb el nostre departament internacional.