MOBILITAT INTERNACIONAL OUTGOING

Programa SICUE (Espanya)

El programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España) té com a objectiu que l’alumnat de les universitats de l’Estat espanyol puguin dur a terme una part dels seus estudis en una universitat d’una altra comunitat autònoma, sense matrícules addicionals i amb garanties de reconeixement acadèmic (validació dels crèdits cursats a la universitat d’acollida).

Universitats de destinació:

Qui pot participar en el programa SICUE?
Estudiants de 3r i 4t de grau.