Estudiar a Espanya - Programa SICUE

El programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España), convocat per la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) té per objectiu que l’alumnat de les universitats de l’Estat espanyol pugui dur a terme una part dels seus estudis en una universitat d’una altra comunitat autònoma, sense matrícules addicionals i amb garanties de reconeixement acadèmic (validació dels crèdits cursats a la universitat d’acollida). 

SICUE

Qui hi pot participar? Alumnat de 3r i 4t de grau
Destinacions: Madrid, Salamanca, València, Bilbao i Sant Sebastià

Per a més informació podeu consultar el web del programa CRUE així com la guia de mobilitat internacional de grau al Campus Virtual.