Ajuts i beques

Ajuts i beques

Per als estudiants que vulguin cursar estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL, es posa al seu abast una línia d’ajuts, beques i finançament.

Durant el curs 2021/22, la Facultat ha decidit augmentar l’oferta de beques i gairebé n’ha duplicat el nombre, per contribuir a pal·liar la situació de crisi econòmica ocasionada per la pandèmia de la covid-19. En el curs 2019/20 la Facultat va becar 58 estudiants, mentre que en el curs 2020/21 han gaudit de la beca de matrícula un total de 86 estudiants, una xifra que representa el 85 % de les sol·licituds presentades. 

Durant el curs 2019/20, més d’un 70 % d’estudiants van gaudir d’algun descompte, mentre que el 2020/21 se n’han beneficiat més del 78 % dels estudiants de postgrau. Veure més 

Aquests ajuts i beques són compatibles amb qualsevol altre de caràcter públic o privat, i responen tant a criteris acadèmics com a criteris socioeconòmics.

Per a qualsevol consulta o dubte pots contactar amb nosaltres per correu a infofacultat@peretarres.org

BEQUES PERE TARRÉS: 

1. BEQUES PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Adreçades a: estudiants de grau que requereixin suport econòmic. 
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini:
1ª convocatòria: fins el 22.07.22
2ª convocatòria: fins el 16.10.22

 Descarrega't el document per sol·licitar la beca i envia el formulari de beca per correu a gestiofacultat@peretarres.org

Calendari:

Primera convocatòria

 • Període general de sol·licitud de beques: de l’1 de maig al 22 de juliol de 2022
 • Període d'estudi i tabulació: del 20 al 25 de juliol de 2022
 • Presentació equip directiu: 26 de juliol de 2022
 • Comunicació de la concessió: 28 de juliol de 2022

Segona convocatòria

 • Període general de sol·licitud de beques: del 21 de juliol al 16 d'octubre de 2022
 • Període d'estudi i tabulació: del 18 d'octubre al 20 de novembre de 2022
 • Presentació equip directiu: 24 de novembre de 2022
 • Comunicació de la concessió: 5 de desembre de 2022

Per a qualsevol consulta o dubte sobre les beques pots contactar amb nosaltres per correu a gestiofacultat@peretarres.org

2. BEQUES PER INTERCANVIS
Adreçades a: estudiants de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés per gaudir de beques de mobilitat que s’ofereixen al llarg del curs.
Import: segons beques ofertes en el moment. Veure més

BEQUES PER MÈRITS ACADÈMICS:

1. BECA SANTANDER A L’ESFORÇ I L’EXCEL.LÈNCIA EN BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 

Si l’esforç fet aquests anys al Batxillerat i als Cicles Formatius de Grau Superior ha tingut la recompensa d’un bon expedient acadèmic.
Si la teva vocació està en l’acció social, en les professions socials, en el treball comunitari i vols cursar els teus estudis en un centre de reconegut prestigi, disposes d’una línia concreta de beques i ajuts.
Volem que la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull estigui al teu abast.

Característiques:

Es convoquen 4 beques anuals per a estudiants de primer curs.
L'ajut consisteix en un 60 % de descompte sobre les taxes acadèmiques totals (1) del curs vigent, renovables cada any. El període de sol·licitud finalitzarà el 9 de setembre de 2022.

Requeriments Acadèmics:

Els alumnes de nou ingrés PROVINENTS DE BATXILLERAT hauran de certificar una nota d’accés superior a 8,5. Aquesta nota és la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del batxillerat (60 %) i la nota de la fase general de la de selectivitat (40 %).

Els alumnes de nou ingrés PROVINENTS DE CICLES FORMATIUS hauran de presentar una nota MITJANA superior a 8,5 en el seu expedient del cicle. Per a LA RENOVACIÓ als cursos de 2n, 3r i 4t de grau, caldrà una nota mitjana superior a 8,5 en les assignatures matriculades al curs anterior i tenir un dels quatre millors expedients del curs aquell any acadèmic.

Tant els estudiants de primer curs com els que demanen la renovació cal que omplin el següent formulari a partir del 18 de maig de 2022. 

Calendari:

 • Sol·licituds: del 18 de maig al 9 de setembre de 2022
 • Període d'estudi i tabulació: del 9 d’agost al 13 de setembre de 2022
 • Resolució: 19 de setembre de 2022 

2. BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
Adreçades a: estudiants que han mostrat un rendiment acadèmic excel·lent durant els estudis de grau a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Import: fins a un 80% per continuar estudis de màster, postgrau o segona titulació.

3. BEQUES OFICIALS

Beques i ajuts del Ministeri d’Educació per estudis de grau. A Catalunya les gestiona l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca).

Per a la campanya 2022-2023 el termini de presentació és fins el 12 de maig.  

Detallem breument les fases previstes per a la tramitació de la beca:

 • Març/Abril 2022: Presentació de la sol·licitud per part de l’estudiant
 • Maig/Juliol 2022: Primera Fase de Tramitació per part de l’AGAUR
 • Agost 2022: Comunicació a l’estudiant de si compleix els requisits econòmics
 • Agost/Setembre 2022: Modificació de dades acadèmiques per part de l’estudiant. Al·legacions i presentació de documents
 • Setembre/Desembre 2022: Segona Fase de Tramitació per part de l’AGAUR
 • Octubre/Desembre 2022: Assignació dels ajuts i notificacions de resolucions parcials

Més informació

AJUTS: 

1.AJUTS EXCEPCIONALS

Descompte del 8% sobre el total de la matrícula de grau fins el 31 de maig. Descompte de fins a 552 € per matrícules de 60 crèdits per alumnes de 1er curs.

Matrícula condicionada anticipada. 

Per a qualsevol consulta o dubte sobre el finançament pots contactar amb nosaltres per correu a infofacultat@peretarres.org o al 689 172 699.

2. AJUTS PER CAUSES EXCEPCIONALS
Adreçades a: estudiants amb un bon expedient acadèmic que, per causes excepcionals, durant el curs s’han trobat en una situació personacursar l o familiar que els fa impossible afrontar el pagament del curs.
Import: es valorarà segons la situació familiar i econòmica de l’estudiant.

3. BONIFICACIONS PER MATRÍCULA D’HONOR (COMPATIBLES AMB ELS ALTRES AJUTS I BEQUES)
Adreçades a: estudiants de segon, tercer i quart de grau que han obtingut durant el curs anterior una matrícula d’honor en alguna assignatura.
Import: reducció del 20 % de la matrícula d’una assignatura de crèdits equivalents.
Termini: en el moment de la matrícula.

4. AJUTS EXTERNS

AJUTS A LA DISCAPACITAT
La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull, com a membre del sistema universitari de Catalunya, dona suport a la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya).

Aquests ajuts i beques són compatibles amb qualsevol altre de caràcter públic o privat, i responen tant a criteris acadèmics com a criteris socioeconòmics.

Per a qualsevol consulta o dubte sobre les beques i ajuts, pots contactar amb nosaltres per correu a gestiofacultat@peretarres.org

BEQUES PERE TARRÉS: 

Adreçades a: estudiants de màster i postgrau que requereixin suport econòmic. 
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini:

 • 1a convocatòria: fins al 22.07.22
 • 2a convocatòria: fins al 16.10.22

Descarrega't el document de sol·licitud de beca i envia el formulari de beca per correu a gestiofacultat@peretarres.org

Primera convocatòria

 • Període general de sol·licitud de beques: de l’1 de maig al 22 de juliol de 2022
 • Període d'estudi i tabulació: del 20 al 25 de juliol de 2022
 • Presentació equip directiu: 26 de juliol de 2022
 • Comunicació de la concessió: 28 de juliol de 2022

Segona convocatòria

 • Període general de sol·licitud de beques: del 21 de juliol al 16 d'octubre de 2022
 • Període d'estudi i tabulació: del 18 d'octubre al 20 de novembre de 2022
 • Presentació equip directiu: 24 de novembre de 2022
 • Comunicació de la concessió: 5 de desembre de 2022

BEQUES OFICIALS

Beques i ajuts del Ministeri d’Educació per estudis de grau. A Catalunya les gestiona l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca).

Per a la campanya 2022-2023 el termini de presentació és fins el 12 de maig.

Més informació

Els ajuts són acumulables amb les beques.

Els postgraus són bonificables per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació. Per a consultes al respecte, contacta amb infofacultat@peretarres.org 

AJUTS PERE TARRÉS 

 • AJUTS PER DATA DE MATRÍCULA
  Adreçats a: estudiants de màsters i postgraus que volen iniciar la seva formació a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

  Postgraus inici Octubre 2022
  • Abans del 31 de maig de 2022: 20% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
  • Abans del 15 de juny de 2022: 15% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
  • Abans del 20 de juliol de 2022: 10% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
  • Abans del 20 de setembre de 2022: 5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).

  Postgraus inici Febrer 2023
  • Abans del 15 de setembre de 2022: 20% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
  • Abans del 15 d’ octubre de 2022: 15% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses)
  • Abans del 19 de desembre de 2022: 10% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
  • Abans del 31 de gener de 2023: 5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
  Descomptes sobre el cost total del màster o postgrau.

 • AJUTS PER A ANTICS ALUMNES
  Adreçats a: estudiants que ja han finalitzat els seus estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i volen cursar algun postgrau.
  Import: 15 % de descompte sobre la matrícula.
  Dona´t d’alta com a antic alumne aquí
 • AJUTS PER A CAPS DE PRÀCTIQUES (l’any de tutorització i el posterior)
  Import: 10 % de descompte en graus i 25 % de descompte en postgraus
 • AJUTS PER A EXALUMNES DE PRIMER ANY
  Adreçats a: estudiants de grau de la Facultat en el primer any després de finalitzar els estudis, que volen cursar un postgrau.
  Import: 25 % de descompte en la matrícula.
 • AJUTS PER A COL·LEGIATS
  Adreçats a: professionals que estiguin col·legiats. Consulta els col·legis professionals amb conveni a infofacultat@peretarres.org
  Import: 10 % de descompte en la matrícula.
 • AJUTS PER A ENTITATS
  Adreçats a: professionals d'entitats amb conveni.
  Import: 10 % de descompte en la matrícula.

Pagament 4 quotes: 20 % en el moment de la formalització de la matrícula, 30 % al setembre, 30 % al novembre i 20 % al març (per domiciliació bancària).

Pagament 10 quotes*: 20 % en el moment de la formalització de la matrícula, mes 10 quotes de setembre a Juny.
*No inclòs 100 € de despeses de gestió

Per a qualsevol consulta o dubte sobre el finançament pots contactar amb nosaltres per correu a infofacultat@peretarres.org o al  689 172 699

FINANÇAMENT EXTERN

Per facilitar l’accés als estudis, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull té subscrit un conveni amb CaixaBank “la Caixa”. Aquest conveni permet una negociació individual i facilita el finançament dels estudis de grau, postgrau i màster als que desitgin cursar-los.

Pagament 10 quotes:

 • Per alumnes que es matriculin a un Màster i/o Diploma Universitari.
 • Inici Octubre 2022*: 20 % en el moment de la formalització de la matrícula, més 10 quotes de Setembre a Juny 2023.

*no inclòs 100 € de despeses de gestió

Pagament 4 quotes:

 • Per alumnes que es matriculin a un Màster, Diploma Universitari i/o Expert Universitari.
 • Inici Octubre 2022: 20 % en el moment de la formalització de la matrícula, 30 % al desembre, 30 % al febrer i 20 % a l’abril (per domiciliació bancària).
 • Inici Febrer-Març 2023: 20% en el moment de formalització de la matrícula, 30% al febrer, 30% a l’abril i 20% al juny (per domiciliació bancària). 

Per a qualsevol consulta o dubte sobre el finançament pots contactar amb nosaltres per correu a infofacultat@peretarres.org o al  689 172 699

Per facilitar l’accés als estudis, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull té subscrit un conveni amb CaixaBank “la Caixa”. Aquest conveni permet una negociació individual i facilita el finançament dels estudis de grau, postgrau i màster als que desitgin cursar-los.