Ajuts i beques

Ajuts i beques

Pels estudiants que vulguin cursar estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, es posen a l’abast una línia d’ajuts i beques.

Aquests ajuts i beques són compatibles amb qualsevol altra de caràcter públic o privat i responen tant a criteris acadèmics com a criteris socioeconòmics.

SUPORT ECONÒMIC

1. AJUTS PER AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Adreçades a: estudiants de Grau que requereixin suport econòmic. 
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini: fins el 16.10.20

 Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. AJUTS PER CAUSES EXCEPCIONALS
Adreçades a: estudiants amb un bon expedient acadèmic que, per causes excepcionals, durant el curs s’han trobat amb una situació personal o familiar sobrevinguda que els fa impossible afrontar el pagament del curs.
Import: a valorar segons la situació familiar i econòmica de l’estudiant.

3. BEQUES PER INTERCANVIS
Adreçades a: estudiants de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés per gaudir de beques de mobilitat que s’ofereixen al llarg del curs.
Import: segons beques ofertes en el moment.

MÈRITS ACADÈMICS

1. BEQUES A L’ESFORÇ I EXCEL·LÈNCIA EN BATXILLERAT/CFGS
Adreçades a: futurs estudiants de Grau que han tingut un bon expedient acadèmic de Batxillerat+PAU (nota mitja superior al 8,5 sense optatives) o del Cicle Formatiu en Grau Superior (nota mitja superior al 8,5).
Import: un 65% del cost de la matrícula (amb possibilitat de renovar cada any).
Termini: fins el 17.07.20

 Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. BONIFICACIONS PER MATRÍCULA D’HONOR
Adreçades a: estudiants de segon, tercer i quart de Grau que han obtingut durant el curs anterior una matrícula d’honor en alguna assignatura.
Import: reducció del 20% de la matrícula d’una assignatura de crèdits equivalents.
Termini: en el moment de matrícula

3. BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
Adreçades a: estudiants que han mostrat un rendiment acadèmic excel·lent durant els estudis de Grau.
Import: fins a un 80% per continuar estudis de màster, postgrau o segona titulació.

1. AJUTS PER AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Dirigides a: estudiants de màsters universitaris i postgraus que no disposin de recursos econòmics suficients.
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini: fins el 16.10.20

 Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. BEQUES PER INTERCANVIS
Dirigida a: estudiants de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés per gaudir de beques de mobilitat que s’ofereixen al llarg del curs.
Import: segons beques ofertes en el moment.

3. AJUTS PER ALUMNI
Dirigit a: estudiants que ja han finalitzat els seus estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Import: segons ofertes que es van comunicant.

FINANÇAMENT
Per facilitar l’accés als estudis, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull té subscrit un conveni amb Caixa Bank “La Caixa”. Aquest conveni permet una negociació individual i facilita el finançament dels estudis de Grau, Postgrau i Màster als que desitgin realitzar-los.

BEQUES I AJUTS OFICIALS
Beques i ajuts del Ministeri d’Educació per cursar estudis de Grau o Màster Universitari. A Catalunya són gestionades per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
 Més informació

AJUTS A LA DISCAPACITAT
La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull, com a membre del sistema universitari de Catalunya, recolza la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya).

 Beques Fundació Universia (Programa Capacitas)
 Beques Fundación ONCE
 Beques per a la formació Fundació Prevent

Calendari de beques Pere Tarrés 

Període General de sol·licitud beques:  De l'1 de juny al 16 d’octubre del 2020
Període d'estudi i tabulació: 19 d'octubre al 20 de novembre de 2020
Presentació equip directiu: 24 de novembre de 2020
Comunicació de la concessió: 7 de desembre de 2020

 

Descomptes curs 2020-2021 per matrícules de màsters i postgraus

Matrícula abans del 13/07/2020: 5% de descompte
Matrícula abans del 14/09/2020: 2,5% de descompte.

Aquests dos descomptes són acumulables amb:

  • Exalumnes en el primer any després de finalitzar estudis de grau: 25% de descompte.
  • Si ets alumni de la Facultat: 15% de descompte
  • Membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte.
  • Responsables de pràctiques: consulteu els descomptes.

Els postgraus són bonificables per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

*Consulteu els col·legis professionals amb conveni