Ajuts i beques

Ajuts i beques

Per als estudiants que vulguin cursar estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL, es posa a l’abast una línia d’ajuts, beques i finançament.

Durant el curs 2021/22, la Facultat ha decidit augmentar l’oferta de beques i gairebé n’ha duplicat el nombre, per contribuir a pal·liar la situació de crisi econòmica ocasionada per la pandèmia de la covid-19. En el curs 2019/20 la Facultat va becar 58 estudiants, mentre que en el curs 2020/21 han gaudit de la beca de matrícula un total de 86 estudiants, una xifra que representa el 85 % de les sol·licituds presentades. 

Durant el curs 2019/20, més d’un 70 % d’estudiants van gaudir d’algun descompte, mentre que el 2020/21 se n’han beneficiat més del 78 % dels estudiants de postgrau. Veure més 

Aquests ajuts i beques són compatibles amb qualsevol altre de caràcter públic o privat, i responen tant a criteris acadèmics com a criteris socioeconòmics.

Per a qualsevol consulta o dubte pots contactar amb nosaltres per correu a infofacultat@peretarres.org.

BEQUES PERE TARRÉS: 

1. BEQUES PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Adreçades a: estudiants de grau que requereixin suport econòmic. 
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini:
1ª convocatòria: fins el 23.07.21
2ª convocatòria: fins el 17.10.21

 Descarrega't el document per sol·licitar la beca

Calendari:

Primera convocatòria

 • Període general de sol·licitud de beques: de l’1 de maig al 23 de juliol de 2021
 • Període d'estudi i tabulació: del 23 al 29 de juliol de 2021
 • Presentació equip directiu: 30 de juliol de 2021
 • Comunicació de la concessió: 31 de juliol de 2021

Segona convocatòria

 • Període general de sol·licitud de beques: del 24 de juliol al 17 d'octubre de 2021
 • Període d'estudi i tabulació: del 18 d'octubre al 20 de novembre de 2021
 • Presentació equip directiu: 24 de novembre de 2021
 • Comunicació de la concessió: 5 de desembre de 2021

Per a qualsevol consulta o dubte sobre les beques pots contactar amb nosaltres per correu a gestio@peretarres.org.

2. BEQUES PER INTERCANVIS
Adreçades a: estudiants de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés per gaudir de beques de mobilitat que s’ofereixen al llarg del curs.
Import: segons beques ofertes en el moment. Veure més

BEQUES PER MÈRITS ACADÈMICS:

1. BECA SANTANDER A L’ESFORÇ I L’EXCEL.LÈNCIA EN BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 

Si l’esforç fet aquests anys al Batxillerat i als Cicles Formatius de Grau Superior ha tingut la recompensa d’un bon expedient acadèmic.
Si la teva vocació està en l’acció social, en les professions socials, en el treball comunitari i vols cursar els teus estudis en un centre de reconegut prestigi, disposes d’una línia concreta de beques i ajuts.
Volem que la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull estigui al teu abast.

Característiques:

Es convoquen 4 beques anuals per a estudiants de primer curs.
L'ajut consisteix en un 60 % de descompte sobre les taxes acadèmiques totals (1) del curs vigent, renovables cada any. El període de sol·licitud finalitzarà el 31 de juliol de 2021.

Requeriments Acadèmics:

Els alumnes de nou ingrés PROVINENTS DE BATXILLERAT hauran de certificar una nota d’accés superior a 8,5. Aquesta nota és la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del batxillerat (60 %) i la nota de la fase general de la de selectivitat (40 %).

Els alumnes de nou ingrés PROVINENTS DE CICLES FORMATIUS hauran de presentar una nota MITJANA superior a 8,5 en el seu expedient del cicle. Per a LA RENOVACIÓ als cursos de 2n, 3r i 4t de grau, caldrà una nota mitjana superior a 8,5 en les assignatures matriculades al curs anterior i tenir un dels quatre millors expedients del curs aquell any acadèmic.

Tant els estudiants de primer curs com els que demanen la renovació cal que omplin el següent formulari a partir del 3 de maig de 2021, 

Calendari:

 • Sol·licituds: del 3 de maig al 15 d’agost de 2021
 • Període d'estudi i tabulació: del 16 d’agost al 6 de setembre de 2021
 • Resolució: 15 de setembre de 2021 

2. BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
Adreçades a: estudiants que han mostrat un rendiment acadèmic excel·lent durant els estudis de grau a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Import: fins a un 80% per continuar estudis de màster, postgrau o segona titulació.

3. BEQUES OFICIALS

Beques i ajuts del Ministeri d’Educació per estudis de grau. A Catalunya les gestiona l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca).

Més informació 

Web AGAUR

AJUTS: 

1. AJUTS PER CAUSES EXCEPCIONALS
Adreçades a: estudiants amb un bon expedient acadèmic que, per causes excepcionals, durant el curs s’han trobat en una situació personacursar l o familiar que els fa impossible afrontar el pagament del curs.
Import: es valorarà segons la situació familiar i econòmica de l’estudiant.

2. BONIFICACIONS PER MATRÍCULA D’HONOR (COMPATIBLES AMB ELS ALTRES AJUTS I BEQUES)
Adreçades a: estudiants de segon, tercer i quart de grau que han obtingut durant el curs anterior una matrícula d’honor en alguna assignatura.
Import: reducció del 20 % de la matrícula d’una assignatura de crèdits equivalents.
Termini: en el moment de la matrícula.

3. AJUTS EXTERNS

AJUTS A LA DISCAPACITAT
La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull, com a membre del sistema universitari de Catalunya, dona suport a la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya).

Aquests ajuts i beques són compatibles amb qualsevol altre de caràcter públic o privat, i responen tant a criteris acadèmics com a criteris socioeconòmics.

Per a qualsevol consulta o dubte sobre les beques i ajuts, pots contactar amb nosaltres per correu a gestio@peretarres.org.

BEQUES PERE TARRÉS: 

1. BEQUES PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Adreçades a: estudiants de màster i postgrau que requereixin suport econòmic. 
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini:

 • 1a convocatòria: fins al 23.07.21
 • 2a convocatòria: fins al 17.10.21

 Descarrega't el document per sol·licitar la beca

Calendari:

Primera convocatòria

 • Període general de sol·licitud de beques: de l’1 de maig al 23 de juliol de 2021
 • Període d'estudi i tabulació: del 23 al 29 de juliol de 2021
 • Presentació equip directiu: 30 de juliol de 2021
 • Comunicació de la concessió: 31 de juliol de 2021

Segona convocatòria

 • Període general de sol·licitud de beques: del 24 de juliol al 17 d'octubre de 2021
 • Període d'estudi i tabulació: del 18 d'octubre al 20 de novembre de 2021
 • Presentació equip directiu: 24 de novembre de 2021
 • Comunicació de la concessió: 5 de desembre de 2021

2. BEQUES OFICIALS

Beques i ajuts del Ministeri d’Educació per estudis de grau. A Catalunya les gestiona l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca).

Més informació 

Web AGAUR

AJUTS

Si tens qualsevol dubte, pots escriure un correu al Servei d’Orientació al Futur Alumne a infofacultat@peretarres.org.

Els ajuts són acumulables amb les beques.

Els postgraus són bonificables per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació. Per a consultes al respecte, contacta amb infofacultat@peretarres.org

 • AJUTS PER DATA DE MATRÍCULA
  Adreçats a: estudiants de màsters i postgraus que volen iniciar la seva formació a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

  Descomptes per a alumnes que formalitzin la matrícula:

  Postgraus inici octubre 2021
  • Abans de l’1 de juliol de 2021: 10% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
  • Abans del 15 de setembre de 2021: 5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).

  Postgraus inici 2022
  • Abans del 15 de desembre de 2021: 10% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
  • Abans del 31 de gener de 2022: 5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).


 • AJUTS PER A ANTICS ALUMNES
  Adreçats a: estudiants que ja han finalitzat els seus estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i volen cursar algun postgrau.
  Import: 15 % de descompte sobre la matrícula.
  Dona´t d’alta com a antic alumne aquí
 • AJUTS PER A CAPS DE PRÀCTIQUES
  Adreçats a: estudiants de grau, màsters i postgraus que volen iniciar la seva titulació a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
  Import: 10 % de descompte en graus i 25 % de descompte en postgraus
 • AJUTS PER A EXALUMNES DE PRIMER ANY
  Adreçats a: estudiants de grau de la Facultat en el primer any després de finalitzar els estudis, que volen cursar un postgrau.
  Import: 25 % de descompte en la matrícula.
 • AJUTS PER A COL·LEGIATS
  Adreçats a: professionals que estiguin col·legiats. Consulta els col·legis professionals amb conveni a infofacultat@peretarres.org.
  Import: 10 % de descompte en la matrícula.
 • AJUTS PER A ENTITATS
  Adreçats a: entitats col·laboradores com a centres de pràctiques.
  Import: 10 % de descompte en la matrícula.

Per a consultes específiques d’aquest àmbit i possibles convenis, contacta amb infofacultat@peretarres.org

Pots fraccionar el pagament de la matrícula en 4 quotes:

 • Alumnes de grau: 20 % en el moment de la formalització de la matrícula, 30 % al setembre, 30 % al novembre i 20 % al març (per domiciliació bancària).
 • Alumnes de màster i postgrau.Inici Octubre 2021 : 20 % en el moment de la formalització de la matrícula, 30 % al desembre, 30 % al febrer i 20 % a l’abril (per domiciliació bancària).
 • Alumnes de màster i postgrau. Inici Febrer-Març 2022 : 20% en el moment de formalització de la matrícula, 30% al febrer, 30% a l’abril i 20% al
  juny (per domiciliació bancària)

Per a qualsevol consulta o dubte sobre les beques pots contactar amb nosaltres per correu a infofacultat@peretarres.org.

FINANÇAMENT EXTERN

Per facilitar l’accés als estudis, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull té subscrit un conveni amb CaixaBank “la Caixa”. Aquest conveni permet una negociació individual i facilita el finançament dels estudis de grau, postgrau i màster als que desitgin cursar-los.