Ajudes i beques

Ajuts i beques

Si l’esforç fet aquests anys al batxillerat ha tingut la recompensa d’un bon expedient acadèmic,

Si la teva vocació està en l’acció social, en les professions socials, en el treball comunitari i vols cursar els teus estudis en un centre de reconegut prestigi,

Volem que la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull estigui al teu abast. 

Per això, t’oferim un programa de beques d’excel·lència acadèmica i ajudes econòmiques que et permetin estudiar un grau o un màster a la Facultat i obtenir la millor preparació per fer realitat els teus projectes de futur.

Aquestes ajudes i beques són compatibles amb qualsevol altra de caràcter públic o privat i responen tant a criteris acadèmics com a criteris socioeconòmics.

Per a qualsevol consulta o dubte, pots contactar amb nosaltres per correu a bequesfacultat@peretarres.org

BEQUES I AJUDES ECONÒMIQUES 

Adreçades a: estudiants de grau que requereixin suport econòmic. 
Import: pot cobrir fins al 25 % del cost de la matrícula.
Sol·licitud: per tal d’optar a una beca, cal realitzar-ne la sol·licitud en el moment de la matrícula en línia, marcant l’opció Beca FPT.

Documentació: cal aportar la documentació següent, que es requerirà un cop finalitzada la matrícula dins dels terminis establerts.

 • Fotocòpia de la declaració de la renda de l’últim any de tots els membres de la unitat familiar (que conviuen amb l’alumne) o, si escau, justificant de no haver de presentar-la
 • Fotocòpia de la nòmina dels dos últims mesos de les persones que treballen a la unitat familiar
 • Fotocòpia del carnet de l’atur (si escau) i justificant de subsidi d’atur, pensió... (si s’és beneficiari d’algun ajut)
 • Certificat de convivència
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’hipoteca o lloguer de pis
 • Fotocòpia del certificat de disminució física o psíquica de qualsevol persona que convisqui a la unitat familiar (si escau)
 • Fotocòpia de la matrícula
 • Comprovant d’haver demanat la beca del MEC
 • Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita
 • Fotocòpia d’un número de compte on el sol·licitant consti com a titular

Terminis de sol·licitud:

 • Primer curs:
  • 1a convocatòria: fins al 31 de maig de 2023
  • 2a convocatòria: fins al 30 de juny de 2023
 • Segon, tercer i quart curs: fins al 15 de setembre de 2023

BEQUES D’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

1. BECA FACULTAT – BANCO SANTANDER A L’ESFORÇ I L’EXCEL·LÈNCIA EN BATXILLERAT

Adreçada a: Estudiants de primer curs.

Import: L'ajut consisteix en un 60 % de descompte sobre les taxes acadèmiques totals del curs vigent, renovable cada any si es compleixen els requisits.

Sol·licitud: Per tal d’optar a una beca d’excel·lència acadèmica, cal realitzar-ne la sol·licitud en el moment de la matrícula en línia, marcant l’opció Beca FPT.

Requisits acadèmics: Els alumnes de nou ingrés PROVINENTS DE BATXILLERAT han de certificar una nota d’accés superior a 8,5. Aquesta nota és la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del batxillerat (60 %) i la nota de la fase general de la selectivitat (40 %).

Documentació: Cal aportar la documentació següent, que es requerirà un cop finalitzada la matrícula dins dels terminis establerts.

 • Certificat que acrediti la mitjana obtinguda
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport

Terminis de sol·licitud:

 • Sol·licituds: fins al 31 de juliol de 2023
 • Resolució: 10 de setembre de 2023 

2. BONIFICACIONS PER A MATRÍCULA D’HONOR (COMPATIBLES AMB LES ALTRES AJUDES I BEQUES)

Adreçades a: estudiants de segon, tercer i quart de grau que han obtingut durant el curs anterior una matrícula d’honor en alguna assignatura.
Import: reducció del 20 % de la matrícula d’una assignatura de crèdits equivalents.
Termini: en el moment en què es realitzi la matrícula.

BEQUES OFICIALS I AJUDES D’ENTITATS EXTERNES 

1. BEQUES I AJUDES DEL MINISTERI D'EDUCACIO per a estudis de grau. A Catalunya les gestiona l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca).

Per a la campanya 2023-2024 el termini de presentació és del 27 de març al 17 de maig de 2023.  

Podeu trobar tota la informació sobre el procediment aquí.

2. AJUTS A LA DISCAPACITAT

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull, com a membre del sistema universitari de Catalunya, dona suport a la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya).

3. BEQUES SANTANDER ESTUDIOS | EQUALITY 2023-2024

La Universitat Ramon Llull obre novament la convocatòria del programa de Beques Santander Estudios | Equality 2023-2024, adreçada a dones estudiants de la Universitat Ramon Llull amb bon expedient acadèmic i beneficiàries d’una beca del MEFP 2022-2023, amb l’objectiu d’ajudar-les econòmicament durant el segon i tercer curs del grau que estiguin cursant.

Podeu trobar tota la informació sobre el procediment aquí.

DESCOMPTES EN LA MATRÍCULA

1. MATRÍCULA ANTICIPADA

Descompte del 8 % del preu total per a matrícules d’estudis de grau realitzades abans del 31 de maig de 2023

Només per a nous alumnes.

Descompte sobre el total de crèdits matriculats, excloent-ne les taxes de matrícula.

2. SEGON GERMÀ

Adreçat a: Aquells estudiants de grau que ja tenen un germà estudiant un grau a la Facultat.

En el moment de matricular-vos a la Facultat, us haureu d’identificar com a segon germà aportant una fotocòpia del llibre de família

Descompte: S’aplica un 10 % de descompte en la matrícula de grau del segon germà durant els anys en què coincideixin els dos germans a la Facultat.

3. COMUNITAT DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Fins un 15 % de descompte en el preu de matrícula de totes les titulacions de la Facultat

Aquestes ajudes i beques són compatibles amb qualsevol altra de caràcter públic o privat i responen tant a criteris acadèmics com a criteris socioeconòmics.

Per a qualsevol consulta o dubte sobre les beques i ajudes, pots contactar amb nosaltres per correu a bequesfacultat@peretarres.org

BEQUES I AJUDES ECONÒMIQUES

Adreçades a: Estudiants de màster i postgrau que requereixin suport econòmic. 

Import: Pot cobrir fins al 25 % del cost de la matrícula.

Sol·licitud: A través de la matrícula en línia, marcant l’opció Beca FPT

Termini:

Primera convocatòria (per als programes que comencen el mes d’octubre)

 • Període general de sol·licitud de beques: fins al 30 de juny de 2023
 • Comunicació de la concessió: 20 de juliol de 2023

Segona convocatòria (per als programes que comencen el mes de gener o febrer)

 • Període general de sol·licitud de beques: fins al 15 de setembre de 2023
 • Comunicació de la concessió: 28 de setembre de 2023

BEQUES OFICIALS I AJUDES D'ENTITATS EXTERNES

1. BEQUES I AJUDES DEL MINISTERI D'EDUCACIO per a estudis de màsters universitaris. A Catalunya les gestiona l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca).

Per a la campanya 2023-2024 el termini de presentació és del 27 de març al 17 de maig de 2023.  

Podeu trobar tota la informació sobre el procediment aquí.

2. FUNDAE: Els postgraus són bonificables per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE), que a través de la gestió de fons públics, ajuda les empreses a formar les persones treballadores, alhora que facilita l’accés gratuït a l’oferta formativa.

3. AJUTS A LA DISCAPACITAT

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull, com a membre del sistema universitari de Catalunya, dona suport a la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya).

DESCOMPTES EN LA MATRÍCULA

1. MATRÍCULA ANTICIPADA

Import: Descompte del 8 % del preu total de la matrícula a un postgrau o màster 

 • Postgraus i màsters amb inici a l’octubre de 2023: abans del 15 de juliol de 2023
 • Postgraus i màsters amb inici al gener o al febrer de 2024: abans del 15 de novembre de 2023

Només per a nous alumnes.

Descomptes sobre el total de crèdits matriculats, excloent-ne les taxes de matrícula.

2. COMUNITAT ALUMNI – GRADUATS DE LA FACULTAT

Adreçat a: Tots els graduats de la Facultat que hagin assolit un títol de grau o postgrau o màster de més de 30 crèdits.

En el moment de matricular-vos a la Facultat us haureu d’identificar i registrar-vos com a membre de la Comunitat Alumni.

Dona’t d’alta com a Alumni aquí

Import: S’aplica un 20 % de descompte en el preu de la matrícula a totes les titulacions de la Facultat.

Si t’has graduat d’una de les dues titulacions de grau de la Facultat el 2022-2023, obtindràs un descompte del 25 % en el preu de la matrícula d’un postgrau o màster de la Facultat.

3. ENTITATS AMB CONVENI AMB LA FACULTAT (l’any de tutorització i el posterior)

Adreçat a: Caps de pràctiques i professionals de l’entitat

Import: 10 % de descompte sobre el total de crèdits matriculats.

4. COMUNITAT DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Fins un 15 % de descompte en el preu de matrícula de totes les titulacions de la Facultat

5. COL·LEGIATS COL·LABORADORS

Adreçat a: professionals que estiguin col·legiats. Consulta els col·legis professionals amb conveni a bequesfacultat@peretarres.org.

Import: 10 % de descompte en la matrícula.

6. MONITORS I DIRECTORS DE LLEURE DE CENTRES DEL MCECC: 15 % de descompte.

7. MEMBRES DE LA COMUNITAT URL

Adreçat a: professionals i professorat de les institucions membres de la URL.

Import: 5 % de descompte sobre el total de crèdits matriculats.

La Facultat ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament del preu de la matrícula de grau, postgrau i màster.

Matrícula de grau:

Estudis amb inici primer semestre (setembre):

 • Pagament en 4 quotes: En el moment de realitzar la matrícula es pagarà el 20% de l’import total dels crèdits matriculats + 90 € de taxes de matrícula. Els pagaments següents es realitzaran a través de domiciliació bancària a partir de l’1 de setembre (30%), 1 de novembre (30%) i 1 de març (20%).
 • Pagament en 11 quotes: En el moment de realitzar la matrícula es pagarà el 20% del total dels crèdits matriculats + 90 € de taxes de matrícula. Els pagaments següents es realitzaran a través de domiciliació bancària a partir del dia 1 de cada mes, de setembre a juny (import del 8% del total, per mes).

Estudis amb inici segon semestre (febrer):

 • Pagament en 4 quotes: En el moment de realitzar la matrícula es pagarà el 20% de l’import total dels crèdits matriculats + 90 € de taxes de matrícula. Els pagaments següents es realitzaran a través de domiciliació bancària a partir de l’1 de febrer (30%), 1 d’abril (30%) i 1 de juny (20%).

Matrícula de màster o postgrau:

Estudis amb inici primer semestre (octubre):

 • Pagament en 4 quotes: En el moment de realitzar la matrícula es pagarà el 20% de l’import total dels crèdits matriculats + 90 € de taxes de matrícula. Els pagaments següents es realitzaran a través de domiciliació bancària a partir de l’1 de desembre (30%), 1 de febrer (30%) i 1 d’abril (20%).
 • Pagament en 11 quotes*: En el moment de realitzar la matrícula es pagarà el 20% del total dels crèdits matriculats + 90 € de taxes de matrícula. Els pagaments següents es realitzaran a través de domiciliació bancària a partir del dia 1 de cada mes, de setembre a juny (import del 8% del total, per mes).

*El pagament en 11 quotes NO és vàlid per a experts universitaris, només per a màsters i diplomes d'especialització universitària.

Estudis amb inici segon semestre (gener/febrer):

 • Pagament en 4 quotes: En el moment de realitzar la matrícula es pagarà el 20% de l’import total dels crèdits matriculats + 90 € de taxes de matrícula. Els pagaments següents es realitzaran a través de domiciliació bancària a partir de l’1 de febrer (30%), 1 d’abril (30%) i 1 de juny (20%).

Per a qualsevol consulta o dubte sobre el finançament pots contactar amb nosaltres per correu a gestiofacultat@peretarres.org