Ajuts i beques

Ajuts i beques

Pels estudiants que vulguin cursar estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, es posen a l’abast una línia d’ajuts i beques.

Aquests ajuts i beques són compatibles amb qualsevol altra de caràcter públic o privat i responen tant a criteris acadèmics com a criteris socioeconòmics.

SUPORT ECONÒMIC | BEQUES PERE TARRÉS: Aquest curs, de manera extraordinària, es doblen les convocatòries de beques Pere Tarrés

1. AJUTS PER AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Adreçades a: estudiants de Grau que requereixin suport econòmic. 
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini:
1ª convocatòria: fins el 23.07.21
2ª convocatòria: fins el 17.10.21

 Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. AJUTS PER CAUSES EXCEPCIONALS
Adreçades a: estudiants amb un bon expedient acadèmic que, per causes excepcionals, durant el curs s’han trobat amb una situació personal o familiar sobrevinguda que els fa impossible afrontar el pagament del curs.
Import: a valorar segons la situació familiar i econòmica de l’estudiant.

3. BEQUES PER INTERCANVIS
Adreçades a: estudiants de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés per gaudir de beques de mobilitat que s’ofereixen al llarg del curs.
Import: segons beques ofertes en el moment.

MÈRITS ACADÈMICS

1. BECA SANTANDER A L’ESFORÇ I L’EXCEL.LÈNCIA EN BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS | Curs 2020-21

Si l’esforç fet aquests anys al Batxillerat i als Cicles Formatius de Grau Superior ha tingut la recompensa d’un bon expedient acadèmic.
Si la teva vocació està en l’acció social, en les professions socials, en el treball comunitari i vols cursar els teus estudis en un centre de reconegut prestigi, disposes d’una línia concreta de beques i ajuts.
Volem que la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull estigui al teu abast.

Característiques:
Es convoquen 4 beques anuals.
L'ajut consisteix en un 60% de descompte sobre les taxes acadèmiques totals (1) del curs vigent i han de sol·licitar-se novament en cada curs de grau si es desitja la seva renovació anual.
El període de sol·licitud finalitzarà el 31 de juliol de 2021. El departament de Gestió Administrativa de la Facultat es posarà en contacte personalment amb cada candidat beneficiat abans del 13 de setembre de 2021 per comunicar la concessió, la resolució serà definitiva e inapel·lable.
Per la seva sol·licitud caldrà acreditar : (2)
Requeriments Acadèmics:
Els alumnes de nou ingrés PROVINENTS DE BATXILLERAT hauran de certificar una nota d’accés superior a 8,5. Aquesta nota és la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del batxillerat (60%) i la nota de la fase general de la de selectivitat (40%).
Els alumnes de nou ingrés PROVINENTS DE CICLES FORMATIUS hauran de presentar una nota MITJANA superior a 8,5 en el seu expedient del Cicle. Per a LA RENOVACIÓ als cursos de 2n, 3r i 4t de Grau, caldrà una nota mitjana superior al 8,5 en les assignatures matriculades al curs anterior i estar entre els quatre expedients millors del seu curs aquell any acadèmic.
Els alumnes que a primer han gaudit de la beca d’excel·lència, la podran mantenir els cursos següents sempre que el seu expedient estigui entre els 4 millors del curs (agafant ES i TS), prenent com a curs tots els alumnes matriculats a l’assignatura del pràcticum II, III, V respectivament per als alumnes que cursaran 2n, 3r i 4t.
Els alumnes de 2n la podran mantenir si a primer s’han matriculat de 60 ECTS (inclosos els ECTS reconeguts o convalidats) i els alumnes de 3r i 4t si el curs anterior s’han matriculat de totes les assignatures troncals obligatòries de 2n i 3r respectivament.
Notes:
(1) Descompte a aplicar sobre l’import abans d’ aplicar qualsevol bonificació, (Matrícula d’Honor.)
(2): En cas d’empat tècnic Acadèmic, la Comissió de Beques podrà sol·licitar informació sobre la situació econòmica dels sol·licitants. Tenint present la renda de la unitat familiar, la renda per càpita familiar, els bens patrimonials i els ingressos derivats del patrimoni mobiliari o immobiliari i de les activitats econòmiques.
Per qualsevol dubte podeu contactar a gestio@peretarres.org
Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. BONIFICACIONS PER MATRÍCULA D’HONOR
Adreçades a: estudiants de segon, tercer i quart de Grau que han obtingut durant el curs anterior una matrícula d’honor en alguna assignatura.
Import: reducció del 20% de la matrícula d’una assignatura de crèdits equivalents.
Termini: en el moment de matrícula

3. BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
Adreçades a: estudiants que han mostrat un rendiment acadèmic excel·lent durant els estudis de Grau.
Import: fins a un 80% per continuar estudis de màster, postgrau o segona titulació.

1. AJUTS PER AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Dirigides a: estudiants de màsters universitaris i postgraus que no disposin de recursos econòmics suficients.
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini: fins el 17.10.21

 Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. BEQUES PER INTERCANVIS
Dirigida a: estudiants de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés per gaudir de beques de mobilitat que s’ofereixen al llarg del curs.
Import: segons beques ofertes en el moment.

3. AJUTS PER ALUMNI
Dirigit a: estudiants que ja han finalitzat els seus estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Import: segons ofertes que es van comunicant.

FINANÇAMENT
Per facilitar l’accés als estudis, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull té subscrit un conveni amb Caixa Bank “La Caixa”. Aquest conveni permet una negociació individual i facilita el finançament dels estudis de Grau, Postgrau i Màster als que desitgin realitzar-los.

BEQUES I AJUTS OFICIALS
Beques i ajuts del Ministeri d’Educació per cursar estudis de Grau o Màster Universitari. A Catalunya són gestionades per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
 Més informació

AJUTS A LA DISCAPACITAT
La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull, com a membre del sistema universitari de Catalunya, recolza la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya).

 Beques Fundació Universia (Programa Capacitas)
 Beques Fundación ONCE
 Beques per a la formació Fundació Prevent

Calendari de beques Pere Tarrés 

Primera convocatòria

Període General de sol·licitud beques:  De l'1 de maig al 23 de juliol del 2021
Període d'estudi i tabulació: Del 23 al 29 de juliol de 2021
Presentació equip directiu: 30 de juliol de 2021
Comunicació de la concessió: 31 de juliol de 2021

Segona convocatòria

Període General de sol·licitud beques:  De l'1 de maig al 17 d'octubre del 2021
Període d'estudi i tabulació: Del 18 d'octubre al 20 de novembre de 2021
Presentació equip directiu: 24 de novembre de 2021
Comunicació de la concessió: 5 de desembre de 2021

Per a qualsevol dubte sobre beques, escriviu a gestiofacultat@peretarres.org

Descomptes en la matrícula

Descomptes per a alumnes que formalitzin la matrícula a Màsters i Postgraus:

  • Abans de l’1 de juliol de 2021: 10% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
  • Abans del 15 de setembre de 2021: 5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).

Altres descomptes/ajuts (no acumulables):

  • Exalumnes: 25% de descompte en el primer any després de finalitzar estudis de grau.
  • Alumni de la Facultat: 15% de descompte.
  • Membre de la comunitat URL i col·legiats (consulteu els col·legis professionals amb conveni): 10% de descompte.
  • Responsables dels centres de pràctiques en conveni: consulteu els descomptes.
  • Entitats amb conveni FPT: 10% de descompte.

Per a qualsevol dubte sobre ajuts, escriviu a infofacultat@peretarres.org