Informació acadèmica: matrícula

A partir del 30 d'abril de 2023.

La matrícula es formalitza online des de l’aplicació. Després de fer la preinscripció rebràs un correu amb l’admissió i tota la informació corresponent al procés de matrícula.

 • DNI.
 • Títol universitari, que dona accés a la formació de postgrau.
 • Targeta de crèdit/dèbit i/o número de compte corrent.
 • Documentació acreditativa per sol·licitar possibles descomptes.

Al correu d’admissió t’informarem on dipositar aquesta documentació.

Opcions de pagament per a màsters i diplomes d’especialització universitària:

Pagament únic: pagament amb targeta de crèdit/dèbit o domiciliació bancaria.

Pagament fraccionat en 4 terminis:

 • 1r pagament: en el moment de la matrícula, de l’import del 20% del total de crèdits matriculats + 90€ de taxes de matrícula. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit o domiciliació bancària.
 • 2n, 3r i 4t pagament per domiciliació bancària: 30% l’1 de desembre, 30% l’1 de febrer del 2024 i 20% l’1 d’abril. 

Aquesta modalitat de pagament té unes despeses de gestió de 30€ repercutides al desembre, febrer i abril a raó de 10€ al mes.

Pagament fraccionat en 11 terminis:

 • 1r pagament: en el moment de la matrícula, import del 20% del total de crèdits matriculats + 90€ de taxes de matrícula. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit o domiciliació bancària.
 • 10 pagaments per domiciliació bancària del 8% del total de crèdits matriculats: els dies 1 de setembre, 1 d’octubre, 1 de novembre i 1 de desembre i 1 de gener, 1 de febrer, 1 de març, 1 d’abril, 1 de maig i 1 de juny. 

Aquesta modalitat de pagament té unes despeses de gestió de 100€ repercutides de setembre a juny a raó de 10€ al mes. 

Opcions de pagament per a experts universitaris:

Pagament únic: pagament amb targeta de crèdit/dèbit o domiciliació bancaria.

Pagament fraccionat en 4 terminis:

 • 1r pagament: en el moment de la matrícula, de l’import del 20% del total de crèdits matriculats + 90€ de taxes de matrícula. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit o domiciliació bancària.
 • 2n, 3r i 4t pagament per domiciliació bancària:
  • Formacions que comencen a l'octubre: 30% l' 1 de desembre, 30% l'1 de febrer del 2024 i 20% l'1 d'abril.
  • Formacions que comencen al febrer: 1 de febrer, 1 d'abril i 1 de juny (si la matrícula es realitza a partir de l'1 de desembre).

Aquesta modalitat de pagament té unes despeses de gestió de 30€ repercutides al desembre, febrer i abril, en el cas d’inici al primer semestre, o bé al febrer, abril i juny, en el cas d'inici al segon semestre, a raó de 10€ al mes.

 

Sí, aquest tràmit el poden sol·licitar aquells estudiants que han finalitzat estudis universitaris i han superat assignatures o tenen experiència laboral que podrien ser reconegudes per assignatures dels estudis de formació de postgrau que es desitja cursar.

Els responsables acadèmics estudien l’expedient d’origen i elaboren una proposta de reconeixement de crèdits dels estudis, que l’ha d’autoritzar la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull. Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts només tenen un cost del 25 % del preu del crèdit.

Cal tenir en compte que aquest procés triga uns 20 dies de mitjana.

L’estudi s’ha de realitzar abans de formalitzar la matrícula.

Per sol·licitar un estudi de reconeixements cal presentar al Servei d’Atenció als Estudiants (SAE), de forma presencial o per correu postal, la documentació següent: 

 • Formulari de sol·licitud de l’estudi d’expedient
 • Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda (original o fotocòpia compulsada).
 • Fotocòpia compulsada* dels programes d’aquelles assignatures cursades i superades que siguin susceptibles de transferència o reconeixement.
 • Fotocòpia compulsada* del pla d’estudis.
 • Fotocòpia compulsada* del títol universitari.
 • Experiència professional en el sector social (mínim dos anys): contractes laborals, certificat de les tasques específiques desenvolupades, informe de vida laboral, etc.
 • Comprovant de pagament de les taxes

*En cas que el document porti codi de verificació segur (CSV) o codi QR, no cal que la fotocòpia estigui compulsada.

Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Atenció als Estudiants, a través del telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic secretaria.facultat@peretarres.org.