Tràmits de gestió acadèmica

Si necessites documentació acadèmica com ara un certificat, programes de les assignatures que hagis cursat amb nosaltres o el pla d’estudis, l’has de demanar mitjançant l’imprès de sol·licitud, que trobaràs en aquest enllaç.
Recorda que, en acabar els teus estudis, cal que sol·licitis el títol, atès que no es fa automàticament. Recorda que pots consultar les tarifes sobre tots els tràmits al document de taxes.

Pots sol·licitar-lo de dues formes:

 • Presencialment al Servei d’Atenció als Estudiants (SAE), sol·licitant cita prèvia aquí. Si no pots venir personalment a portar la documentació, podrà fer-ho una tercera persona amb autorització per escrit signada, tot presentant el seu DNI i una fotocòpia del DNI de la persona interessada.
 • Per correu postal, enviant tota la documentació al Servei d’Atenció als Estudiants, c/Santaló 37, 08021

Documentació necessària:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
 • Títol original i fotocòpia compulsada que et va donar accés a l’estudi del qual sol·licites el títol: PAU, cicles formatius de grau superior (CFGS), més grans de 25 anys, grau, diplomatura, llicenciatura, etc.
 • Resguard del pagament de la taxa actual: en el document de sol·licitud corresponent trobaràs el número de compte bancari i els passos que cal seguir. També pots fer l’abonament de la taxa amb targeta al Servei d’Atenció als Estudiants (SAE).
 • Sol·licitud omplerta. Hi ha dos models diferents de sol·licitud segons l’estudi:
  • Si vols demanar el títol de grau o màster oficial, en aquest enllaç pots descarregar-te la sol·licitud.
  • Si vols demanar el títol de màster propi, diploma d’especialització, expert universitari o postgrau, en aquest enllaç pots descarregar-te la sol·licitud.
Si el tràmit de sol·licitud de títol s’ha fet personalment al SAE, tindràs el resguard del títol a l’instant. Si el tràmit s’ha fet per correu postal, el resguard s’enviarà a l’adreça que ens indiquis.
És important saber que el resguard del títol és un document que té la mateixa validesa que el títol.
El títol arribarà a la Facultat al cap d’uns dos anys, aproximadament. Quan ens arribi t’avisarem per correu electrònic. És important, doncs, que ens avisis de qualsevol canvi en la teva adreça electrònica, bé sigui per telèfon (0034) 93 415 25 51 o per correu electrònic a secretaria.facultat@peretarres.org.
Per venir a recollir el títol és necessari portar al Servei d’Atenció als Estudiants el DNI/NIE/Passaport i el resguard de pagament dels drets del títol.
Si el títol és de grau o màster universitari:
La recollida l’ha de fer personalment l’alumne a les nostres oficines del Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat.
En cas que no puguis venir personalment, tens les opcions següents:
 • Podrà venir a recollir-lo una tercera persona amb poders notarials.
 • Si resideixes fora de Catalunya, et podem enviar el títol a través de la Delegació o Subdelegació de Govern de la teva província de residència.
Si el títol és de màster propi, formació de postgrau, diploma o expert universitari:
La recollida l’ha de fer personalment l’alumne al Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat.
En cas que no puguis venir personalment, tens les opcions següents:
 • Podrà fer-ho una tercera persona amb autorització per escrit signada, tot presentant el seu DNI i una fotocòpia del DNI de la persona interessada.
 • Per les persones residents fora de la província de Barcelona és possible fer aquest tràmit per correu postal. En aquest cas, cal enviar el resguard del títol i la fotocòpia del DNI de la persona interessada al SAE (c. Santaló, 37, 08021, Barcelona) i demanar expressament fer el tràmit per aquesta via tot indicant-nos l’adreça de destí.
Si vols tenir alguna especialització en el grau, tens la possibilitat de triar un dels espais professionals següents.
Què cal fer? Només cal triar unes assignatures optatives determinades, un tema per al treball final de grau (TFG) i pràctiques relacionades amb el mateix àmbit.
Recorda que quan sol·licitis el títol al SAE hauràs de presentar la sol·licitud perquè et facin el certificat de l’especialització.
Especialitzacions:
 • Intervenció en processos d’inclusió social
 • Intervenció en l’àmbit de la salut
 • Estratègies d’intervenció en infància i adolescència
 • Diversitat, comunitat i cooperació al desenvolupament
Si tens una titulació universitària d’una altra universitat o bé una part d’estudis universitaris realitzats o d’un pla anterior (diplomatura d’Educació Social o Treball Social) i vols estudiar amb nosaltres, pots demanar un estudi del teu expedient acadèmic per saber quines assignatures es podran reconèixer.
En aquest enllaç trobaràs la sol·licitud d’estudi d’expedient, la documentació necessària i més informació (recorda que pots consultar les tarifes sobre tots els tràmits al document de taxes).

Atesa la crisi sanitària, l’enviament dels documents per l’estudi d’expedient es farà per correu electrònic adreçat al Servei d’Atenció als Estudiants: secretaria.facultat@peretarres.org
Com rebré l’estudi d’expedient?

Un estudi d’expedient és un tràmit que necessita temps (aproximadament un mes). La resposta la rebràs per correu electrònic. Per a qualsevol dubte, posa’t en contacte amb el Servei d'Atenció als Estudiants.
La compulsa és l’acte de legalitzar la còpia o fotocòpia d’un document oficial certificant la seva coincidència amb l’original i s’ha de fer presencialment al Servei d’Atenció als Estudiants. Pots consultar-ne el cost document de taxes.
Trobaràs el preu dels tràmits que pots fer al Servei d’Atenció als Estudiants i les tarifes vigents a la Facultat en aquest document: