Tràmits de gestió acadèmica

Si necessites documentació acadèmica com ara un certificat, programes de les assignatures que hagis cursat amb nosaltres o el pla d’estudis, ho has de demanar mitjançant l’imprès de sol·licitud, que trobaràs en aquest enllaç.
Recorda que, en acabar els teus estudis, cal que sol·licitis el títol, atès que no es fa automàticament. La taxa actual per al curs acadèmic 2022-2023 és de 297,35 €.

Pots sol·licitar-lo de tres formes:

 • Presencialment al Servei d’Atenció als Estudiants (SAE), sol·licitant cita prèvia aquí. Si no pots venir personalment a portar la documentació, podrà fer-ho una tercera persona amb autorització per escrit signada. Cal que aquesta persona representant presenti el seu DNI i una fotocòpia del DNI de la persona interessada. El resguard del títol es lliura a l’instant.
 • Per correu electrònic, enviant tota la documentació a secretaria.facultat@peretarres.org.
 • Mitjançant l’autoservei de títols destinat a alumnes recentment titulats, només per a títols oficials de grau o màster universitari, entrant a SIGMA-Autoservei de títol del campus virtual.

Documentació necessària:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
 • Via d’accés original o fotocòpia compulsada que et va donar accés a l’estudi del qual sol·licites el títol: PAU, cicles formatius de grau superior (CFGS), accés per a majors de 25 anys, grau, diplomatura, llicenciatura, etc. En cas que el document porti codi de verificació segur (CVS) o codi QR, no cal presentar l’original.
 • Resguard del pagament de la taxa actual: en el document de sol·licitud corresponent trobaràs el número de compte bancari i els passos que cal seguir. També pots fer l’abonament de la taxa amb targeta al Servei d’Atenció als Estudiants (SAE).
 • Sol·licitud emplenada. Hi ha dos models diferents de sol·licitud segons l’estudi:
  • Si vols demanar el títol de grau o màster oficial, en aquest enllaç pots descarregar-te la sol·licitud.
  • Si vols demanar el títol de màster propi, diploma d’especialització, expert universitari o postgrau, en aquest enllaç pots descarregar-te la sol·licitud.
El resguard del títol s’emet en format digital. Si el tràmit de sol·licitud de títol s’ha fet:
 • Presencialment, tindràs el resguard del títol a l’instant per correu electrònic amb codi de verificació segur.
 • Per correu electrònic, el resguard s’enviarà per correu electrònic amb codi de verificació segur.
 • Mitjançant l’autoservei de títols destinat a alumnes recentment titulats, només per a títols oficials de grau o màster universitari, el resguard s’enviarà per correu electrònic amb codi de verificació segur. Per tramitar-ho, cal entrar a SIGMA-Autoservei de títol del campus virtual.
És important saber que el resguard del títol és un document que té la mateixa validesa que el títol.
El títol arribarà a la Facultat al cap d’uns dos anys de la data de la tramitació, aproximadament. Quan ens arribi t’avisarem per correu electrònic. És important, doncs, que ens avisis de qualsevol canvi en la teva adreça electrònica, bé sigui per telèfon al (0034) 934152551 o per correu electrònic a secretaria.facultat@peretarres.org.

Per venir a recollir el títol és necessari portar al Servei d’Atenció als Estudiants el DNI/NIE/passaport i el resguard de pagament dels drets del títol.

Si el títol és de grau o màster universitari:

La recollida l’ha de fer personalment l’alumne a les oficines del Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat.
En cas que no puguis venir personalment, tens les opcions següents:

 • Podrà recollir-lo una tercera persona amb poders notarials.
 • Si resideixes fora de la província de Barcelona, et podem enviar el títol a través de la Delegació o Subdelegació del Govern de la teva província de residència.

Si el títol és de màster propi, formació de postgrau, diploma o expert universitari:

La recollida l’ha de fer personalment l’alumne a les oficines del Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat.
En cas que no puguis venir personalment, tens les opcions següents:

 • Podrà recollir-lo una tercera persona amb autorització per escrit signada. Aquesta persona haurà de presentant el seu DNI i una fotocòpia del DNI de la persona interessada.
Si vols tenir alguna especialització en el grau, tens la possibilitat de triar un dels àmbits professionals següents.
 • Intervenció en processos d’inclusió social
 • Intervenció en l’àmbit de la salut
 • Estratègies d’intervenció en infància i adolescència
 • Diversitat, comunitat i cooperació al desenvolupament
Què cal fer? Només cal triar unes assignatures optatives determinades, un tema per al treball final de grau (TFG) i pràctiques relacionades amb el mateix àmbit.
Recorda que quan sol·licitis el títol al SAE hauràs de presentar la sol·licitud perquè et facin el certificat de l’especialització.
Si tens una titulació universitària d’una altra universitat o bé una part d’estudis universitaris realitzats o d’un pla anterior (diplomatura d’Educació Social o Treball Social) i vols estudiar amb nosaltres, pots demanar un estudi del teu expedient acadèmic per saber quines assignatures es podran reconèixer.
En aquest enllaç trobaràs la sol·licitud d’estudi d’expedient, la documentació necessària i més informació (recorda que pots consultar les tarifes sobre tots els tràmits al document de taxes).

Com rebré l’estudi d’expedient?

Un estudi d’expedient és un tràmit que necessita temps (aproximadament un mes). Rebràs la resposta per correu electrònic. Per a qualsevol dubte, posa’t en contacte amb el Servei d'Atenció als Estudiants.
La compulsa és l’acte de legalitzar la còpia o fotocòpia d’un document oficial certificant la seva coincidència amb l’original i s’ha de fer presencialment al Servei d’Atenció als Estudiants. Pots consultar-ne el cost al document de taxes.
Trobaràs el preu dels tràmits que pots fer al Servei d’Atenció als Estudiants i les tarifes vigents a la Facultat en aquest document:
Pots consultar tota la informació en aquest enllaç.